Cystektomie v léčbě nádorů močového měchýře


Cystectomy in the Treatment of Bladder Cancer

Radical cystectomy with pelvic lymphadenectomy and urinary diversion is an important component in the treatment of bladder cancer. It is considered the most important method in the therapy for muscle invasive and selected high-risk non-muscle invasive tumours with excellent local control and high complete remission rate. It consists of complete removal of tumour tissue in the bladder, small pelvis and regional lymph nodes. In males, urinary bladder and prostate are routinely removed; in females, bladder, uterus and anterior vaginal wall are removed. Urethrectomy is indicated only in selected situations. An integral part of the operation is the bilateral pelvic lymphadenectomy. Extravesical disease extension and lymph node positivity are unfavourable prognostic factors. Better prognosis is expected in patients with less than 5 positive nodes. Important prognostic factor is also the number of removed lymph nodes, which is a strong argument for meticulous bilateral pelvic lymphadenectomy. Lymph node density (number of positive nodes/ number of removed nodes) is considered as very important prognostic factor. Better prognosis can be expected in patients with less positive and more removed nodes. 

Key words:
bladder tumours, cystectomy, pelvic lymphadenectomy, lymph node density, urethrectomy, urinary diversion.


Autoři: M. Babjuk 1;  T. Hanuš 1;  L. Šafařík 1;  J. Dvořáček 1;  I. Pavlík 1;  V. Soukup 1;  M. Pešl 1;  M. Szakácsová 1;  J. Dušková 2
Působiště autorů: Urologická klinika 1. LF UK a VFN a Katedra urologie IPVZ, Praha 1;  Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 751-757
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Radikální cystektomie s pánevní lymfadenektomií a derivací moči je významným prvkem léčby nádorů močového měchýře. Dnes je považována za nejúčinnější dostupnou metodu terapie infiltrujících (T2-T4) a agresivních forem povrchových nádorů, která nabízí vynikající lokální kontrolu onemocnění a velkou šanci na vyléčení. Výkon spočívá v odstranění veškeré nádorové tkáně v močovém měchýři, v malé pánvi a ve spádových lymfatických uzlinách. U mužů rutinně odstraňujeme močový měchýř a prostatu, u žen kromě měchýře i dělohu a přední stěnu pochvy. Uretrektomie je indikována pouze ve vybraných situacích. Nedílnou součástí výkonu je bilaterální pánevní lymfadenektomie. Prognosticky nepříznivým faktorem je extravezikální šíření nádoru a přítomnost metastáz v pánevních lymfatických uzlinách. V případě uzlinového postižení předpokládáme lepší prognózu u pacientů s méně než 5 pozitivními uzlinami. Stejně významným faktorem je i počet odstraněných uzlin, což podtrhuje význam pečlivě provedené bilaterální pánevní lymfadenektomie. V poslední době je jako prognostický faktor hodnocena uzlinová denzita („lymph node density“), která je dána poměrem mezi pozitivními uzlinami a celkovým počtem odstraněných uzlin. Lepší prognózu mají nemocní s menším počtem pozitivních a větším počtem odstraněných uzlin. 

Klíčová slova:
nádory močového měchýře, cystektomie, pánevní lymfadenektomie, denzita uzlinového postižení, uretrektomie, derivace moči.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×