Různé dávky LMWH u hospitalizovaných pacientů s COVID-19 – průběžná zkušenost

18. 11. 2020

Řada odborníků doporučuje podávat u pacientů s onemocněním COVID-19 v rámci antikoagulační profylaxe heparin, zejména jedná-li se o závažnou formu této infekce. Data týkající se dávky, doby podávání i účinnosti tohoto postupu jsou ovšem limitovaná. Autoři z italské Boloně proto zkoumali u pacientů hospitalizovaných s COVID-19 spojení mezi různými dávkami nízkomolekulárního heparinu (LMWH) a mortalitou.

Hodnocená populace pacientů a data

Hodnocena byla retrospektivně získaná data 450 pacientů s laboratorně potvrzenou infekcí COVID-19, kteří byli přijati mezi 1. březnem a 10. dubnem 2020 do univerzitní nemocnice v Boloni. V souboru byla porovnávána mortalita během hospitalizace při profylaxi nízkomolekulárním heparinem.

Celkem 361 nemocných dostávalo standardní profylaktickou dávku LMWH (40–60 mg enoxaparinu 1× denně) a 89 osob užívalo tzv. střední (intermediární) dávku (40–60 mg enoxaparinu 2× denně). Léčba nízkomolekulárním heparinem trvala 7 dnů.

Mezi oběma skupinami pacientů nebyly patrné žádné významnější demografické rozdíly ani odlišnosti ve výsledcích laboratorních testů. Pouze ve skupině, jíž byla podávána standardní profylaktická dávka, měli větší zastoupení starší pacienti a rovněž zde byla vyšší prevalence hypertenze.

Výsledky

Vyšší dávka LMWH byla u hospitalizovaných pacientů spojená s nižší mortalitou z jakékoliv příčiny oproti standardní profylaktické dávce (5,8 vs. 18,8 %; p = 0,02). Tento rozdíl zůstal signifikantní i po adjustaci s tzv. propensity score pro různé proměnné, v nichž se obě skupiny lišily (poměr šancí [OR] 0,260; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,089−0,758; p = 0,014).

Závěr

Používání tzv. intermediární dávky LMWH u hospitalizovaných pacientů s infekcí COVID-19 se zdá být spojeno s nižší incidencí úmrtí oproti podávání standardní dávky LMWH. Další studie s použitím antikoagulační léčby u těchto pacientů probíhají a velmi důležitý bude jejich kontrolovaný design.

(eza)

Zdroj: Paolisso P., Bergamaschi L., D'Angelo E. C. et al. Preliminary experience with low-molecular weight heparin strategy in COVID-19 patients. Front Pharmacol 2020 Aug 6; 11: 1124, doi: 10.3389/fphar.2020.01124.Štítky
Angiologie Gynekologie a porodnictví Hematologie a transfuzní lékařství Chirurgie všeobecná Interní lékařství Onkologie Ortopedie Traumatologie Urologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se