NOACs v porovnání s warfarinem nezvyšují riziko CMP ani u pacientů s nevalvulární fibrilací síní po prodělané CMP/TIA

18. 6. 2019

Pacienti s nevalvulární fibrilací síní (NVAF), kteří mají v anamnéze cévní mozkovou příhodu (CMP) nebo tranzitorní ischemickou ataku (TIA), jsou vystaveni zvýšenému riziku recidivy CMP. Již předchozí analýzy podskupin pacientů ze studií s novými perorálními antikoagulancii (NOACs: rivaroxaban, edoxaban, apixaban, dabigatran) nezjistily nárůst rizika uvedených příhod u této rizikové populace v porovnání s warfarinem. Studie REAFFIRM hodnotila uvedený aspekt antikoagulační léčby v podmínkách reálné praxe.

Metodika studie a sledovaná populace

Do studie REAFFIRM byli zahrnuti dospělí pacienti z americké databáze MarketScan, u nichž byla mezi lednem 2012 a červnem 2015 nově nasazena perorální antikoagulace. Museli mít diagnózu NVAF, v anamnéze ischemickou CMP nebo TIA a nejméně 180 dní pokrytých léčbou před nasazením NOAC. Analýza probíhala samostatně u jednotlivých NOAC, přičemž ke každé skupině pacientů byla dle propensity score zahrnujícího 42 parametrů vytvořena odpovídající skupina nemocných léčených warfarinem. Pacienti byli sledováni do výskytu primárního sledovaného parametru, který byl složený a zahrnoval ischemickou CMP a intrakraniální krvácení.

Zařazeno bylo 2514 pacientů do analýzy porovnávající apixaban s warfarinem, 1962 pacientů do analýzy dabigatran vs. warfarin a 5208 do analýzy rivaroxaban vs. warfarin. Medián doby sledování se ve všech skupinách pohyboval mezi 0,5 a 0,6 roku.

Výsledky

Rivaroxaban významně snížil výskyt primárního sledovaného parametru ischemické CMP a intrakraniálního krvácení, a to o 55 % (95% CI 0,29–0,72). Apixaban a dabigatran neprokázaly signifikatní snížení tohoto rizika. Podobných výsledků bylo dosaženo i při samostatném hodnocení ischemických CMP. Žádné NOAC v porovnání s warfarinem významně neovlivnilo výskyt velkých krvácení.

Závěr

Studie REAFFIRM prokázala, že v podmínkách reálné praxe podávání NOACs u pacientů s NVAF, kteří dříve prodělali CMP/TIA, nezvyšuje riziko hemoragických CMP ani příhod velkého krvácení v porovnání s warfarinem. Rivaroxaban ze sledovaných NOACs jako jediný prokázal snížení ischemické CMP a snížení v kombinovaném end pointu ischemické CMP a intrakraniálního krvácení.

(zza)

Zdroj: Coleman C. I., Peacock W. F., Bunz T. J., Alberts MJ. Effectiveness and safety of apixaban, dabigatran, and rivaroxaban versus warfarin in patients with nonvalvular atrial fibrillation and previous stroke or transient ischemic attack. Stroke 2017; 48 (8): 2142−2149, doi: 10.1161/STROKEAHA.117.017474.Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se