NOACs u pacientů s nevalvulární fibrilací síní – data z reálné praxe

22. 3. 2019

Předmětem retrospektivní studie REVISIT-US bylo porovnání účinku a bezpečnosti rivaroxabanu a apixabanu oproti warfarinu u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní v reálné klinické praxi.

Antikoagulační terapie při NVAF

Nevalvulární fibrilace síní (NVAF) je nejčastější klinicky významnou arytmií. Pacienti s NVAF mají přibližně 5× zvýšené riziko iktu. K jeho profylaxi je doporučeno užívat perorální antikoagulancia. Mimo warfarin připadají v úvahu zejména nová perorální antikoagulancia (NOACs). Data z klinických studií potvrzují účinnost a dobrý bezpečnostní profil NOACs v této indikaci, důležité jsou však rovněž poznatky z pohledu reálné praxe – a právě na ně se zaměřili autoři studie REVISIT-US.

Metodika studie

V této retrospektivní studii byla využita data z americké databáze MarketScan z období od ledna 2012 do října 2014. Zahrnuti byli pacienti s nevalvulární fibrilací síní a výchozím skóre CHA2DS2-VASc ≥ 2, u kterých bylo nově zahájeno podávání rivaroxabanu, apixabanu nebo warfarinu. Vyřazeni byli nemocní s anamnézou iktu, systémové embolie a intraktraniálního krvácení (ICH).

Výsledky

11 411 pacientů užívajících rivaroxaban bylo porovnáváno s 11 411 užívajícími warfarin. Rivaroxaban oproti warfarinu signifikantně redukoval riziko ischemického iktu nebo ICH zahrnuté do složeného cílového parametru (poměr rizik [HR] 0,61; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,45–0,82). Při samostatné analýze rizika ICH u pacientů užívajících rivaroxaban oproti nemocným užívajícím warfarin bylo toto riziko signifikantně snížené (o 47 %), rivaroxaban byl navíc spojen s trendem k nižšímu výskytu ischemické CMP (o 29 %). Apixaban byl spojen s trendem vyššího výskytu ischemické CMP a neprokázal signifikanci ke kombinovanému cíli. Snížení rizika ischemického iktu (o 29 %) u pacientů užívajících rivaroxaban oproti warfarinu nedosáhlo statistické významnosti.

Apixaban (4083 pacientů) oproti warfarinu (4083 pacientů) signifikantně (o 62 %) snížil riziko ICH. 13% nárůst rizika ischemického iktu u apixabanu ve srovnání s warfarinem nedosáhl statistické významnosti stejně jako redukce ischemického iktu nebo ICH (složeného cílového parametru).

Závěr

Rivaroxaban i apixaban u pacientů s nevalvulární fibrilací síní prokázaly signifikantní snížení rizika ICH. Rivaroxaban byl navíc spojen s trendem ke snížení ischemické CMP a prokázal signifikantní snížení kombinovaného cíle ischemické CMP a intrakraniálního krvácení. Apixaban byl spojen s trendem zvýšení ischemických CMP a nedosáhl signifikantního snížení kombinovaného cíle. 

(dos)

Zdroj: Coleman C. I., Antz M., Bowrin K. et al. Real-world evidence of stroke prevention in patients with nonvalvular atrial fibrillation in the United States: the REVISIT-US study. Curr Med Res Opin 2016; 32 (12): 2047–2053, doi: 10.1080/03007995.2016.1237937.Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se