NOACs u pacientů s nevalvulární fibrilací síní – data z reálné praxe

22. 3. 2019

Předmětem retrospektivní studie REVISIT-US bylo porovnání účinku a bezpečnosti rivaroxabanu a apixabanu oproti warfarinu u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní v reálné klinické praxi.

Antikoagulační terapie při NVAF

Nevalvulární fibrilace síní (NVAF) je nejčastější klinicky významnou arytmií. Pacienti s NVAF mají přibližně 5× zvýšené riziko iktu. K jeho profylaxi je doporučeno užívat perorální antikoagulancia. Mimo warfarin připadají v úvahu zejména nová perorální antikoagulancia (NOACs). Data z klinických studií potvrzují účinnost a dobrý bezpečnostní profil NOACs v této indikaci, důležité jsou však rovněž poznatky z pohledu reálné praxe – a právě na ně se zaměřili autoři studie REVISIT-US.

Metodika studie

V této retrospektivní studii byla využita data z americké databáze MarketScan z období od ledna 2012 do října 2014. Zahrnuti byli pacienti s nevalvulární fibrilací síní a výchozím skóre CHA2DS2-VASc ≥ 2, u kterých bylo nově zahájeno podávání rivaroxabanu, apixabanu nebo warfarinu. Vyřazeni byli nemocní s anamnézou iktu, systémové embolie a intraktraniálního krvácení (ICH).

Výsledky

11 411 pacientů užívajících rivaroxaban bylo porovnáváno s 11 411 užívajícími warfarin. Rivaroxaban oproti warfarinu signifikantně redukoval riziko ischemického iktu nebo ICH zahrnuté do složeného cílového parametru (poměr rizik [HR] 0,61; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,45–0,82). Při samostatné analýze rizika ICH u pacientů užívajících rivaroxaban oproti nemocným užívajícím warfarin bylo toto riziko signifikantně snížené (o 47 %), rivaroxaban byl navíc spojen s trendem k nižšímu výskytu ischemické CMP (o 29 %). Apixaban byl spojen s trendem vyššího výskytu ischemické CMP a neprokázal signifikanci ke kombinovanému cíli. Snížení rizika ischemického iktu (o 29 %) u pacientů užívajících rivaroxaban oproti warfarinu nedosáhlo statistické významnosti.

Apixaban (4083 pacientů) oproti warfarinu (4083 pacientů) signifikantně (o 62 %) snížil riziko ICH. 13% nárůst rizika ischemického iktu u apixabanu ve srovnání s warfarinem nedosáhl statistické významnosti stejně jako redukce ischemického iktu nebo ICH (složeného cílového parametru).

Závěr

Rivaroxaban i apixaban u pacientů s nevalvulární fibrilací síní prokázaly signifikantní snížení rizika ICH. Rivaroxaban byl navíc spojen s trendem ke snížení ischemické CMP a prokázal signifikantní snížení kombinovaného cíle ischemické CMP a intrakraniálního krvácení. Apixaban byl spojen s trendem zvýšení ischemických CMP a nedosáhl signifikantního snížení kombinovaného cíle. 

(dos)

Zdroj: Coleman C. I., Antz M., Bowrin K. et al. Real-world evidence of stroke prevention in patients with nonvalvular atrial fibrillation in the United States: the REVISIT-US study. Curr Med Res Opin 2016; 32 (12): 2047–2053, doi: 10.1080/03007995.2016.1237937.Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se