Vliv rivaroxabanu na výskyt závažných končetinových příhod a souvisejících komplikací u pacientů s ICHDK

3. 9. 2019

Ischemická choroba tepen dolních končetin (ICHDK) se manifestuje jako zúžení nebo okluze tepen s přerušením prokrvení zásobovaných tkání. Tento stav může vyústit až v závažné končetinové příhody (MALE – major adverse limb events), které jsou definovány jako závažná končetinová ischémie vyžadující intervenci nebo amputaci z vaskulárních příčin. Vliv kombinace rivaroxabanu s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) na prevenci MALE zkoumala klinická studie COMPASS.

Inzerce

Úvod

Prevalence ICHDK se u dospělé populace dle dostupných zdrojů pohybuje mezi 3 a 20 %, vyšší je u seniorů. Onemocnění se projevuje zpravidla pocitem chladných končetin, později bolestí svalů při chůzi, intermitentní klaudikací a může vést až ke kožním defektům, ulceracím a gangréně. ICHDK významně snižuje kvalitu života pacienta a provází ji kardiovaskulární komplikace.

Rivaroxaban patří mezi antikoagulačně působící přímé reverzibilní inhibitory aktivovaného faktoru X. Blokádou faktoru Xa nedochází ke konverzi protrombinu na trombin a zastavuje se tak aktivace zevní i vnitřní koagulační kaskády.

Klinická studie COMPASS

Randomizované dvojitě zaslepené multicentrické studie se zúčastnilo téměř 30 tisíc pacientů s ischemickým kardiovaskulárním onemocněním. Pacienti byli randomizováni do 3 ramen: rivaroxaban v dávce 2,5 mg 2× denně spolu s ASA 100 mg 1× denně, rivaroxaban v monoterapii ve vyšší dávce (5 mg 2× denně) a ASA v monoterapii 100 mg 1× denně.

Výsledky

Primární analýza výsledků celé populace pacientů ukázala, že kombinovaná léčba snižuje riziko závažných kardiovaskulárních příhod (MACE − major adverse cardiovascular events, tj. smrti z kardiovaskulárních příčin, infarktu myokardu a cévní mozkové příhody) o 24 %.

Dále pak byla analyzována data podskupiny pacientů s ICHDK. Nemocní byli průměrného věku 67,6 ± 8,5 roku a 72,1 % tvořili muži. Z celkového počtu 6391 pacientů s ICHDK nastala u 128 komplikace vedoucí k MALE. Po této příhodě dosahovalo roční kumulativní riziko následné hospitalizace 61,5 %. Riziko amputací z vaskulárních příčin činilo 20,5 %, riziko úmrtí 8,3 % a riziko MACE 3,7 %.

Ve srovnání se samotnou ASA snížila kombinace rivaroxabanu s ASA výskyt MALE o 43 % (p = 0,01), celkový počet amputací z vaskulárních příčin o 58 % (p = 0,01), periferních vaskulárních intervencí o 24 % (p = 0,03) a všech sledovaných periferních vaskulárních výstupů o 24 % (p = 0,02).

Závěr

U pacientů s ICHDK je rozvoj MALE spojený se špatnou prognózou, a proto je prevence tohoto stavu nanejvýš důležitá. Kombinace rivaroxabanu 2,5 mg 2× denně a kyseliny acetylsalicylové 100 mg 1× denně významně snížila výskyt MALE a souvisejících komplikací. Měla by proto být zvažována jako efektivní terapeutická modalita pro pacienty s ICHDK.

(jtr)

Zdroj: Anand S. S., Caron F., Eikelboom J. W. et al. Major adverse limb events and mortality in patients with peripheral artery disease: the COMPASS trial. J Am Coll Cardiol 2018; 71: 2306–2315, doi: 10.1016/j.jacc.2018.03.008.Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.