NOACs vs. warfarin – bezpečnost a účinnost v reálné praxi

22. 10. 2019

Rozsáhlá francouzská kohortová studie, jejíž závěry byly publikované v červnu letošního roku, se zabývala porovnáním nových non-vitamin K perorálních antikoagulancií (NOACs) s antagonisty vitaminu K (VKA). Jak si tyto léky stojí z hlediska účinnosti a bezpečnosti v reálné klinické praxi?

Úvod

Fibrilace síní je častým typem srdeční arytmie. Toto onemocnění až 5násobně zvyšuje riziko cévní mozkové příhody (CMP). V léčbě a prevenci komplikací je u rizikových pacientů indikované podání antikoagulační terapie. V současnosti jsou stále častěji předepisovány léky ze skupiny NOACs. Jejich výhodou ve srovnání s warfarinem je absence nutnosti monitorování INR, méně interakcí s léky i potravinami a lépe predikovatelná farmakodynamika. Klinické studie navíc prokázaly, že dabigatran a rivaroxaban ze skupiny NOACs mají u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVAF) při prevenci CMP lepší profil než antagonisté vitamínu K. Potvrzují tyto závěry i data z reálné klinické praxe?

Mechanismus účinku

Rivaroxaban je vysoce selektivní přímý inhibitor faktoru Xa biologicky dostupný při perorálním podání. Inhibice faktoru Xa blokuje vnitřní a vnější cestu koagulační kaskády a inhibuje vznik trombinu i vytváření trombů. Rivaroxaban neinhibuje trombin (aktivovaný faktor II) a nebyly prokázány žádné účinky na trombocyty.

Dabigatran je silným kompetitivním, reverzibilním a přímým inhibitorem trombinu. Protože trombin (serinová proteáza) umožňuje v koagulační kaskádě přeměnu fibrinogenu na fibrin, jeho inhibice brání vzniku trombu. Dabigatran inhibuje volný trombin, trombin navázaný na fibrin a trombinem navozenou agregaci krevních destiček.

Analyzovaná data

Francouzská národní zdravotní databáze (SNDS – Système National des Données de Santé) zastřešuje více než 99 % francouzské populace. Autoři studie získali prostřednictvím této databáze data o 103 101 nově antikoagulovaných pacientech s NVAF. Pomocí metody high-dimensional propensity score matching byla hodnocena účinnost a bezpečnost rivaroxabanu a dabigatranu ve srovnání s VKA. U pacientů byl během jednoho roku (2013) sledován zejména výskyt závažných nepříznivých událostí a úmrtí.

Výsledky

Z celkového počtu 103 101 pacientů užívalo celkem 44 653 VKA, 27 060 dabigatran a 31 388 rivaroxaban.

Rivaroxaban byl při srovnání s VKA asociován s nižším rizikem:

 • CMP a systémové embolizace (poměr rizik [HR] 0,98; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,85–1,14);
 • klinicky významného krvácení (HR 0,83; 95% CI 0,75–0,92);
 • hemoragické CMP (HR 0,65; 95% CI 0,49–0,87);
 • akutního koronárního syndromu (HR 0,84; 95% CI 0,71–1,00);
 • úmrtí (HR 0,77; 95% CI 0,71–0,84).

Složený cílový ukazatel (výskyt kterékoliv z výše uvedených událostí): HR 0,84 (95% CI 0,79–0,89).

Dabigatran byl při srovnání s VKA asociován s nižším rizikem

 • CMP a systémové embolizace (HR 0,75; 95% CI 0,63–0,88);
 • klinicky významného krvácení (HR 0,58; 95% CI 0,51–0,66);
 • hemoragické CMP (HR 0,22; 95% CI 0,14–0,36);
 • krvácení do gastrointestinálního traktu (HR 0,98; 95% CI 0,80–1,19);
 • akutního koronárního syndromu (HR 0,79; 95% CI 0,65–0,95),
 • úmrtí (HR 0,74; 95% CI 0,67–0,82).

Složený cílový ukazatel (výskyt kterékoliv z výše uvedených událostí): HR 0,71 (95% CI 0,66–0,76).

Závěr

V souladu s výsledky klinických studií prokazují data z reálné klinické praxe přinejmenším stejnou účinnost a vyšší bezpečnost dabigatranu a rivaroxabanu ve srovnání s antagonisty vitaminu K při prevenci tromboembolických příhod u pacientů s nevalvulární fibrilací síní. Výsledky prezentované analýzy poskytují data užitečná pro rozhodování při volbě antikoagulační profylaxe.

(dos)

Zdroj: Blin P., Dureau-Pournin C., Bénichou J. et al. Comparative real-life effectiveness and safety of dabigatran or rivaroxaban vs. vitamin K antagonists: a high-dimensional propensity score matched new users cohort study in the French National Healthcare Data System SNDS. Am J Cardiovasc Drugs 2019 Jun 29, doi: 10.1007/s40256-019-00359-z [Epub ahead of print].Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se