Nízká dávka rivaroxabanu přidaná k ASA při redukci rizika kardioembolických CMP a embolických CMP neurčeného zdroje

3. 10. 2019

Sekundární analýza studie COMPASS s pacienty se systémovou aterosklerózou, u nichž je indikovaná antikoagulační léčba, zjišťovala, zda je kombinace nízké dávky rivaroxabanu (2,5 mg 2× denně) s kyselinou acetylsalicylovou (ASA, 100 mg 1× denně) spojena s nižším rizikem kardioembolických cévních mozkových příhod (CMP) a embolických CMP neurčeného zdroje než léčba samotnou ASA.

Studie COMPASS

COMPASS byla multicentrická dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná studie, která proběhla ve 33 zemích v letech 2013–2016. Zařazeno bylo 27 395 pacientů se stabilním aterosklerotickým onemocněním. Ti byli randomizováni k užívání kombinace rivaroxabanu 2,5 mg 2× denně + ASA nebo pouze rivaroxabanu v dávce 5 mg 2× denně nebo pouze ASA. Follow-up sledování probíhalo do 6. února 2017. Studie byla ukončena předčasně z důvodu významného přínosu kombinované léčby z hlediska snížení rizika ischemických CMP. Aktuálně byly v časopisu JAMA Neurology publikovány výsledky analýzy zaměřené na jednotlivé typy ischemických CMP

Výsledky sekundární analýzy

K ischemické CMP došlo v průběhu studie u 291 pacientů. Diagnóza fibrilace síní byla stanovena u 16,8 % pacientů. Podle kritérií TOAST (Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment) se ve 20,3 % případů jednalo o kardioembolickou CMP, v 18,6 % o CMP v důsledku > 50% stenózy arteria carotis interna, ve 14,4 % o embolickou CMP bez určeného zdroje embolizace a v 7,2 % o CMP v důsledku aterosklerózy malých tepen.

Ve skupině s kombinovanou léčbou bylo v porovnání se skupinou se samotnou ASA zjištěno o 60 % nižší riziko kardioembolických CMP (poměr rizik [HR] 0,40; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,20–0,78; p = 0,005) a o 70 % nižší riziko embolických CMP neurčeného zdroje (HR 0,30; 95% CI 0,12–0,74; p = 0,006). Dále byl zjištěn trend ke snížení rizika kardioembolických CMP při léčbě samotným rivaroxabanem 5 mg 2× denně v porovnání se samotnou ASA (HR 0,57; 95 % CI 0,31–1,03; p = 0,06).

Závěr

Při analýze jednotlivých typů ischemických CMP bylo zjištěno, že rivaroxaban v dávce 2,5 mg 2× denně přidaný k ASA vede u pacientů se systémovou aterosklerózou k výraznému snížení rizika kardioembolických CMP a embolických CMP neurčeného zdroje. Nicméně dříve, než se výsledky této výzkumné analýzy odrazí v klinické praxi, je třeba je ověřit ve studii zaměřené přímo na tento sledovaný parametr.

(zza)

Zdroj: Perera K. S., Ng K. K. H., Nayar S. et al. Association between low-dose rivaroxaban with or without aspirin and ischemic stroke subtypes: a secondary analysis of the COMPASS trial. JAMA Neurol 2019 Sep 16, doi: 10.1001/jamaneurol.2019.2984 [Epub ahead of print].Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se