Rivaroxaban v terapii tromboembolické nemoci u pacientů s maligním nádorem

2. 9. 2019

Preferovanou terapii tromboembolické nemoci (TEN) asociované s maligním nádorem představují nízkomolekulární hepariny. V literatuře se však objevují údaje podporující využití nových perorálních antikoagulancií, mezi něž se řadí rivaroxaban. Studie z Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) v New Yorku hodnotila účinnost a bezpečnost terapie tromboembolické nemoci rivaroxabanem u pacientů s malignitami.

Úvod

Tromboembolická nemoc představuje jednu z hlavních příčin morbidity a mortality u pacientů s maligním nádorovým bujením. Incidence TEN závisí na typu malignity, stadiu onemocnění, terapii a komorbiditách. Podle odhadů epizoda TEN postihne 15–20 % nemocných v průběhu onemocnění. Terapie tromboembolické nemoci asociované s maligním nádorem je obzvláště náročná kvůli vyššímu riziku recidivy i rozvoje závažného krvácení v porovnání s pacienty bez anamnézy malignity.

V terapii se často využívají nízkomolekulární hepariny, které prokázaly superioritu vůči antagonistům vitaminu K, například warfarinu. V posledních letech však roste množství údajů o účinnosti nových perorálních antikoagulancií (NOACs). Prezentovaná studie hodnotila účinnost a bezpečnost terapie rivaroxabanem u pacientů bez aktivní gastrointestinální a urogenitální léze se současnou redukcí dávky u osob starších 75 let.

Sledovaná populace a průběh studie

Do studie bylo v období od ledna 2014 do září 2016 zařazeno 1072 onkologických pacientů s tromboembolickou nemocí (proximální nebo symptomatickou distální hlubokou žilní trombózou nebo náhodně objevenou či symptomatickou plicní embolií). Průměrný věk pacientů činil 63 let (věkové rozmezí 18–92 let), přičemž 17 % účastníků bylo starších 75 let. U 91,9 % byl diagnostikován solidní nádor, 8,1 % pacientů se léčilo s hematologickou malignitou a 75,0 % se solidním nádorem mělo metastatické postižení. Mezi nejčastější onkologické diagnózy patřily nádory plic, gynekologické nádory, nádory pankreatu, kolorektální karcinom, nádory prsu a hematologické malignity.

Jak už bylo zmíněno, luminální léze v oblasti gastrointestinálního traktu a urogenitálního traktu byly kontraindikací k zařazení do studie kvůli ovlivnění farmakokinetiky rivaroxabanu. Pacientům starším 75 let byla podávána redukovaná dávka rivaroxabanu, první 3 týdny dostávali rivaroxaban 2× denně v dávce 10 mg následované dávkou 15 mg 1× denně. Standardně byl rivaroxaban podáván 2× denně v dávce 15 mg po dobu 3 týdnů a následně 1× denně v dávce 20 mg.

Výsledná zjištění

6měsíční kumulativní incidence recidivy tromboembolické nemoci činila 4,2 % (95% interval spolehlivosti [CI] 2,7–5,7) a incidence závažného krvácení byla 2,2 % (95% CI 1,1–3,2).

Nejčastější lokalitou závažného krvácení byl gastrointestinální trakt (v 73,3 % případů). Incidence klinicky relevantního nezávažného krvácení vedoucí k vysazení rivaroxabanu po dobu alespoň 7 dnů činila 5,5 % (95% 3,7–7,1).

6měsíční kumulativní míra mortality činila 22,2 % (95% CI 19,4–24,9). U jedinců starších 75 let byla pozorována stejná míra recidivy TEN a výskytu závažného krvácení jako u mladších osob, v těchto parametrech nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl.

Během terapie nebyl zaznamenán žádný případ fatálního krvácení či intrakraniálního krvácení. Ačkoli výskyt infarktu myokardu a cévní mozkové příhody nepatřil do primárních cílů studie, během sledování nebyl zaznamenán žádný případ těchto kardiovaskulárních příhod.

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že rivaroxaban by mohl být u pečlivě vybraných pacientů používán k terapii tromboembolické nemoci asociované s maligním nádorem. Analýza zkušeností MSKCC přinesla slibné výsledky v oblasti jeho účinnosti i bezpečnosti.

(holi)

Zdroj: Soff G. A., Mones J., Wilkins C. et al. Rivaroxaban treatment of cancer-associated venous thromboembolism: Memorial Sloan Kettering Cancer Center institutional experience. Res Pract Thromb Haemost 2019 May 24; 3 (3): 349–356, doi: 10.1002/rth2.12215.Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se