Klinický benefit NOACs u pacientů starších 75 let

2. 7. 2019

Hledáním optimálního antikoagulans pro populaci starších pacientů se zabývala nedávná metaanalýza odborníků z Lisabonské univerzity.

Inzerce

Fibrilace síní − specifika starších pacientů

Věk je jedním z nezávislých rizikových faktorů rozvoje fibrilace síní (FiS). Prevalence FiS dosahuje cca 5 % u lidí starších 65 let a až 10 % u osmdesátníků. Starší pacienti jsou často zatíženi užíváním několika léčiv současně a mnozí z nich trpí poruchou funkce ledvin či jater, což vede ke změnám ve farmakokinetice řady léčiv. Tato pacientská populace má proto zvýšené riziko nežádoucích účinků terapie a navíc je často nedostatečně reprezentovaná v klinických hodnoceních.

Ve většině případů FiS se doporučuje antikoagulační terapie, přestože je onemocnění spojeno jak s vyšším rizikem trombózy, tak i hemoragických příhod. V posledních letech se stále častěji předepisují non-vitamin K-dependentní perorální antikoagulancia (NOACs), jejich relativní účinnost a bezpečnost u starších pacientů však dosud nebyla jasně stanovena. Autoři prezentované metaanalýzy se zaměřili na výběr vhodné antikoagulační terapie u této specifické populace.

Metodika studie

Autoři analýzy vyhledali v databázích Medline, Web of Science, Cochrane Library a SciELO randomizované kontrolované studie III. fáze, které srovnávaly NOACs s antagonisty vitaminu K (VKA) při léčbě FiS u starších pacientů (věk nejméně 75 let).

Relativní riziko (RR) bylo stanoveno pomocí modelu náhodných efektů a u statisticky signifikantních výsledků byla provedena analýza metodou TSA (Trial Sequential Analysis) pro zhodnocení, zda byla velikost kumulativního vzorku dostatečná.

Výsledky

Celkem 4 klinická hodnocení poskytla data o starších (≥ 75 let; n = 24 709) a mladších (< 75 let; n = 39 800) pacientech s FiS. Ve srovnání s VKA vykázala NOACs u starších osob o 30 % nižší riziko cévní mozkové příhody (CMP) a systémové embolie (RR 0,70; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,61−0,80), a to bez heterogenity napříč studiemi.

Riziko závažného krvácení bylo u starších pacientů léčených NOACs srovnatelné s terapií VKA (RR 0,91; 95% CI 0,72−1,16). U mladších pacientů bylo riziko CMP a systémové embolie srovnatelné při léčbě VKA i NOACs (RR 0,97; 95% CI 0,79−1,18).

Závěr

Léčba nemocných starších 75 let pomocí NOACs výrazně snižuje riziko CMP a systémové embolie, a to bez zvýšení výskytu závažného krvácení. Snížení rizika CMP u pacientů léčených NOACs bylo signifikantně patrnější u populace starších pacientů ve srovnání s dospělými mladšími 75 let.

(este)

Zdroj: Caldeira D., Nunes-Ferreira A., Rodrigues R. et al. Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in elderly patients with atrial fibrillation: a systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis. Arch Gerontol Geriatr 2019 Mar-Apr; 81: 209–214, doi: 10.1016/j.archger.2018.12.013.Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.