Klinický benefit NOACs u pacientů starších 75 let

2. 7. 2019

Hledáním optimálního antikoagulans pro populaci starších pacientů se zabývala nedávná metaanalýza odborníků z Lisabonské univerzity.

Fibrilace síní − specifika starších pacientů

Věk je jedním z nezávislých rizikových faktorů rozvoje fibrilace síní (FiS). Prevalence FiS dosahuje cca 5 % u lidí starších 65 let a až 10 % u osmdesátníků. Starší pacienti jsou často zatíženi užíváním několika léčiv současně a mnozí z nich trpí poruchou funkce ledvin či jater, což vede ke změnám ve farmakokinetice řady léčiv. Tato pacientská populace má proto zvýšené riziko nežádoucích účinků terapie a navíc je často nedostatečně reprezentovaná v klinických hodnoceních.

Ve většině případů FiS se doporučuje antikoagulační terapie, přestože je onemocnění spojeno jak s vyšším rizikem trombózy, tak i hemoragických příhod. V posledních letech se stále častěji předepisují non-vitamin K-dependentní perorální antikoagulancia (NOACs), jejich relativní účinnost a bezpečnost u starších pacientů však dosud nebyla jasně stanovena. Autoři prezentované metaanalýzy se zaměřili na výběr vhodné antikoagulační terapie u této specifické populace.

Metodika studie

Autoři analýzy vyhledali v databázích Medline, Web of Science, Cochrane Library a SciELO randomizované kontrolované studie III. fáze, které srovnávaly NOACs s antagonisty vitaminu K (VKA) při léčbě FiS u starších pacientů (věk nejméně 75 let).

Relativní riziko (RR) bylo stanoveno pomocí modelu náhodných efektů a u statisticky signifikantních výsledků byla provedena analýza metodou TSA (Trial Sequential Analysis) pro zhodnocení, zda byla velikost kumulativního vzorku dostatečná.

Výsledky

Celkem 4 klinická hodnocení poskytla data o starších (≥ 75 let; n = 24 709) a mladších (< 75 let; n = 39 800) pacientech s FiS. Ve srovnání s VKA vykázala NOACs u starších osob o 30 % nižší riziko cévní mozkové příhody (CMP) a systémové embolie (RR 0,70; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,61−0,80), a to bez heterogenity napříč studiemi.

Riziko závažného krvácení bylo u starších pacientů léčených NOACs srovnatelné s terapií VKA (RR 0,91; 95% CI 0,72−1,16). U mladších pacientů bylo riziko CMP a systémové embolie srovnatelné při léčbě VKA i NOACs (RR 0,97; 95% CI 0,79−1,18).

Závěr

Léčba nemocných starších 75 let pomocí NOACs výrazně snižuje riziko CMP a systémové embolie, a to bez zvýšení výskytu závažného krvácení. Snížení rizika CMP u pacientů léčených NOACs bylo signifikantně patrnější u populace starších pacientů ve srovnání s dospělými mladšími 75 let.

(este)

Zdroj: Caldeira D., Nunes-Ferreira A., Rodrigues R. et al. Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in elderly patients with atrial fibrillation: a systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis. Arch Gerontol Geriatr 2019 Mar-Apr; 81: 209–214, doi: 10.1016/j.archger.2018.12.013.Štítky
Angiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se