Vývoj klinické praxe v léčbě B-buněčných NHL

19. 11. 2018

Udržení vysoké relativní dávkové intenzity (RDI) je spojeno se zlepšenými výsledky léčby. To je známo mimo jiné ze zkušenosti s pacienty léčenými pro agresivní B-buněčné nehodgkinské lymfomy (NHL).

Metodika studie a hodnocená data

Autoři studie publikované v časopise Leukemia & Lymphoma hodnotili změny v klinické praxi v průběhu několika let. Analyzovali parametry jako RDI, léčebné postupy při podávání chemoterapie, zdržení plánované dávky či snížení plánované dávky, výskyt neutropenie a s ní spojené komplikace a taktéž vedení podpůrné terapie.

Celkem do svého hodnocení zařadili 500 pacientů s agresivním B-buněčným NHL, kteří byli léčeni mezi lety 2006 a 2009. Tato data pak porovnali s výsledky získanými v předchozích letech (konkrétně 1993−2001, více než 4500 pacientů).

Výsledná zjištění

Následující přehled přináší souhrn nejvýznamnějších změn, které autoři srovnáním dat z různých období získali. S postupem času se klinická praxe jasně změnila a pro zkoumané období 2006–2009 platilo, že:

  • častěji byl k léčbě přidáván rituximab (93 vs. 3 %);
  • více pacientů dosáhlo léčebného plánu s dodržením RDI ≥ 85 % (68 vs. 52 %);
  • méně pacientům byla redukována dávka chemoterapie (21 vs. 35 %);
  • incidence oddálení plánované chemoterapie byla obdobná (26 vs. 23 %);
  • incidence závažné febrilní neutropenie byla nižší (12 vs. 21 %);
  • incidence hospitalizací spojených s febrilní neutropenií byla nižší (10 vs. 16 %);
  • více pacientů dostalo primární profylaxi faktory stimulujícími kolonie granulocytů (G-CSF; 75 vs. 12 %).

Závěr

Tyto výsledky jasně demonstrují vývoj péče o pacienty s agresivním B-buněčným NHL. Reflektují význam podpůrné terapie, která mimo jiné zahrnuje profylaxi neutropenie. Podpora granulopoézy umožňuje dodržet plánovanou léčbu, snižuje pravděpodobnost redukce dávek chemoterapie, což má vliv na celkovou úspěšnost onkologické léčby těchto agresivních hematologických malignit. 

(eza)

Zdroj: Lyman G. H., Crawford J., Tomita D. et al. Changing patterns of chemotherapy relative dose intensity and supportive care for aggressive B-cell non-Hodgkin lymphoma. Leuk Lymphoma 2016; 57 (2): 283−290, doi: 10.3109/10428194.2015.1045894.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se