Udržení adekvátní intenzity dávky adjuvantní chemoterapie u starších pacientek s nádorem prsu

19. 11. 2018

Suboptimální relativní intenzita dávky (RDI) adjuvantní chemoterapie je spojena s horším přežíváním nemocných. Prezentovaná práce proto sledovala RDI moderních adjuvantních chemoterapeutických režimů u žen starších 65 let, kterým byl diagnostikován nádor prsu v časném stadiu, a zkoumala, zda je u nich možné docílit RDI ≥ 85 %.

Nádory prsu u starších žen 

Nádor prsu patří mezi nejčastější onkologické diagnózy u žen. Jeho incidence narůstá s věkem – 59 % nádorů prsu je diagnostikováno u žen po 65. roce života, medián věku v čase diagnózy činí 61 let. V posledních desetiletích byl u nádoru prsu zaznamenán významný pokles mortality, toto zlepšení však bylo výrazné zejména u mladších pacientek. V letech 1986−2006 došlo u žen starších 70 let k poklesu mortality v důsledku primárního nádoru prsu pouze o 2 %.

Význam RDI ≥ 85 %

Recentní studie naznačují, že jedním z hlavních důvodů horší prognózy starších žen můžou být změny dávkování chemoterapie ve smyslu redukce plánovaných dávek, přerušení nebo předčasné ukončování terapie. Intenzita dávky se v onkologii standardně vyjadřuje jako množství podané látky na kilogram tělesné hmotnosti za definovanou časovou jednotku. Relativní intenzita dávky (RDI) je potom poměr skutečně aplikované intenzity dávky a referenční intenzity dávky. RDI ≥ 85 % byla v klinických studiích spojena s lepším celkovým přežitím.

Klíčovou příčinou diskrepance mezi RDI u mladších a starších žen s nádorem prsu je zřejmě historický konsenzus, že u starších žen je adjuvantní chemoterapie tolerována výrazně hůře. To následně vede k větší opatrnosti lékařů při dávkování chemoterapie pro tuto skupinu pacientek. Recentní studie však naznačují, že předpoklad horší tolerance chemoterapie u starších žen neplatí univerzálně. Některé z nich tolerují chemoterapii lépe, než se u nich předpokládá, a je tedy možné i v těchto případech docílit RDI ≥ 85 % a tím zlepšit jejich přežití.

Metodika analýzy

Do retrospektivní analýzy bylo zahrnuto 281 žen starších 65 let, které podstoupily resekci nádoru prsu v časném stadiu a dostávaly adjuvantní chemoterapii v letech 2010−2015 ve 3 onkologických centrech v Queenslandu. Primárním výstupem zkoumání bylo procento žen, u kterých bylo dosaženo RDI ≥ 85 %. Sekundárními výstupy byly věk a BMI pacientek, hodnota skóre CCI (Charlson Comorbidity Index), použitý chemoterapeutický protokol a data o toxicitě léčby a případném podávání G-CSF (faktor stimulující kolonie granulocytů).

Výsledky

Medián věku pacientek činil 68 let (rozsah 65−85 let; 36,3 % žen bylo starších 70 let). RDI ≥ 85 % bylo dosaženo u 63 % (177) pacientek. 43 % (121) nemocných dosáhlo RDI 100 %. Naopak RDI ≤ 65 % byla zaznamenána u 17 % (49) pacientek. 63 % (178) nemocných absolvovalo všechny plánované cykly chemoterapie. Nižší hodnoty RDI byly signifikantně asociované s věkem > 70 let. Nejčastějšími důvody nedokončení terapie byly febrilní neutropenie (22 %) a neuropatie (52 %). Primární profylaxe s G-CSF byla podána u 15 % žen, sekundární u 54 %. Primární profylaxe nebyla asociována s redukcí RDI, sekundární profylaxe však signifikantně zlepšovala RDI.

Závěr a diskuse

V této studii bylo u 63 % pacientek s časným nádorem prsu, jež byly starší 65 let a dostávaly adjuvantní chemoterapii po chirurgickém zákroku, možné dosáhnout RDI ≥ 85 %. Tato hodnota RDI je spojena s lepší prognózou.

U této věkové skupiny žen se častěji vyskytují komplikace spojené s léčbou. Zhodnocení rizika komplikací léčby a zahájení adekvátní podpůrné terapie (např. formou sekundární profylaxe G-CSF, která v této studii RDI signifikantně zlepšila) přitom umožňují lepší stratifikaci pacientek a identifikaci těch, jež mohou profitovat z vyšších dávek adjuvantní chemoterapie.

U geriatrických pacientek s nádorem prsu v časném stadiu léčených moderními chemoterapeutickými režimy lze tedy dosáhnout optimální RDI, a to zejména s využitím podpůrné terapie u rizikových osob, včetně profylaxe neutropenie podáváním G-CSF. 

(alz)

Zdroj: Ladwa R., Kalas T., Pathmanathan S. et al. Maintaining dose intensity of adjuvant chemotherapy in older patients with breast cancer. Clin Breast Cancer 2018 Apr 28, pii: S1526-8209(18)30105-8, doi: 10.1016/j.clbc.2018.04.016 [Epub ahead of print].Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se