Neutropenie a hrozící infekce u onkologických pacientů: Jak moc svazuje lékařům ruce?

15. 5. 2018

Febrilní neutropenie (FN) je vážná a potenciálně život ohrožující komplikace onkologické léčby. Velká studie, zahrnující téměř 12 tisíc pacientů, ukázala, že mortalita u nemocných, u kterých se rozvine FN, je významně vyšší než u osob bez FN. Data byla publikována v časopisu Cancer.

Metodika studie

Do studie byla zahrnuta data o pacientech léčených chemoterapií, jež byla získána z databáze zdravotní péče ve Spojených státech amerických. Mortalita byla potvrzena s využitím dat z Národního registru úmrtí (National Death Index). Porovnáváni byli pacienti s různými typy nádorů (nehodgkinské lymfomy, nádory prsu, kolorekta a ovaria), a to s epizodou FN nebo bez ní.

Cíle studie byly následující: zaznamenání celkové mortality (tj. kdykoliv v průběhu sledování), časné mortality (během 12 měsíců od prvního cyklu chemoterapie) a hospitalizací. K analýze byly použity univariační i multivariační statistické metody.

Výsledky

Skupina s FN i kontrolní skupina zahrnovaly každá 5990 pacientů, průměrná doba sledování u obou činila 17,6 měsíce. Hrubá míra incidence časné mortality byla signifikantně vyšší u pacientů s FN, a to ve všech podskupinách rozdělených dle jednotlivých nádorů.

Model proporcionálních rizik ukázal signifikantní zvýšení rizika jak celkové mortality u pacientů s FN oproti kontrolám (poměr rizik [HR] 1,15; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,02–1,29), tak i časné mortality (HR 1,35; 95% CI 1,09–1,67).

Závěr

Adjustované riziko mortality u pacientů s FN jakožto komplikací onkologické terapie bylo v tomto vzorku pacientů nejméně o 15 % vyšší než u srovnatelných pacientů bez FN. Tato data jednoznačně podporují současný trend v onkologii zkrátit dobu trvání neutropenie aplikací faktorů podporujících granulopoézu a pokusit se tak vyhnout hrozícím infekčním komplikacím.

(eza)

Zdroj: Lyman G. H., Michels S. L., Reynolds M. W. et al. Risk of mortality in patients with cancer who experience febrile neutropenia. Cancer 2010; 116 (23): 5555–5563, doi: 10.1002/cncr.25332.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se