Mechanická trombektomie v terapii akutní ischemické cévní mozkové příhody

21. 2. 2018

Metaanalýza randomizovaných studií publikovaná v roce 2015 hodnotila, zda je mechanická trombektomie navazující na obvyklou i. v. trombolytickou léčbu spojena v terapii ischemické cévní mozkové příhody způsobené okluzí velkých arterií s lepšími klinickými výsledky.

Úvod

Navzdory pokrokům v terapii zůstává akutní ischemická cévní mozková příhoda (iCMP) vedoucí příčinou závažného zdravotního postižení a mortality po celém světě. Intravenózně aplikovaný tkáňový aktivátor plazminogenu (při včasném podání < 4,5 hodiny od rozvoje ischemie) byl donedávna jedinou efektivní reperfuzní terapií. Bohužel pouze u 21 % pacientů je dosaženo efektivní rekanalizace mozkových tepen, a to i v případě, že je léčivo podáno v „terapeutickém okně“.

S cílem zlepšit cévní rekanalizaci byla proto vyvinuta technika pro mechanickou trombektomii. Tato metoda prošla poměrně rychlým vývojem, a její klinický přínos v redukci morbidity a mortality u iCMP tedy nebyl zcela jasný. Metaanalýza randomizovaných klinických studií se proto soustředila na možné přínosy mechanické trombektomie v návaznosti na obvyklou terapii iCMP.

Metodika analýzy

Do metaanalýzy byly zařazeny studie porovnávající pacienty s iCMP, kteří po obvyklé terapii podstoupili mechanickou trombektomii, s nemocnými, kteří ji po obvyklé terapii nepodstoupili. U většiny nemocných byla v rámci obvyklé terapie podána i. v. trombolytická léčba, pokud nebyla kontraindikovaná nebo nedošlo k promeškání „terapeutického okna“ (4,5 hodiny od rozvoje příznaků). Primárním cílem studie bylo dosažení dobrých funkčních výsledků podle modifikované Rankinovy škály (mRS; 0–2) po 90 dnech.

Výsledky

Metaanalýza zahrnula 9 studií s celkovým počtem 2140 pacientů. V porovnání s obvyklou léčbou byla mechanická trombektomie spojena s vyšší incidencí dobrého funkčního výsledku 0–2 dle mRS (relativní riziko [RR] 1,45; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,22–1,72; p < 0,0001) a vynikajícího funkčního výsledku 0–1 dle mRS (RR 1,67; 95% CI 1,27–2,19; p < 0,0001). U pacientů s mechanickou trombektomií byl také zaznamenán trend k poklesu celkové mortality (RR 0,86; 95% CI 0,72–1,02; p = 0,09). Riziko symptomatické intrakraniální hemoragie bylo u obou terapeutických postupů podobné (5,1 vs. 5,0 %; RR 1,06; 95% CI 0,73–1,55; p = 0,76).

Závěr

Mechanická trombektomie v návaznosti na obvyklou léčbu byla spojena s lepšími funkčními výsledky v terapii akutní iCMP způsobené okluzí velkých arterií v porovnání se samotnou intravenózní reperfuzní terapií.

(holi)

Zdroj: Elgendy I. Y., Kumbhani D. J., Mahmoud A. et al. Mechanical thrombectomy for acute ischemic stroke: a meta-analysis of randomized trials. J Am Coll Cardiol 2015; 66 (22): 2498–2505, doi: 10.1016/j.jacc.2015.09.070.Štítky
Dětská kardiologie Chirurgie cévní Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se