Apixaban v prevenci tromboembolických příhod u pacientů s atriální fibrilací a renálním selháním

4. 4. 2018

Nežádoucí účinky antiarytmik a antikoagulancií, jež se vylučují ledvinami, komplikují farmakologickou léčbu pacientů s fibrilací síní a chronickým onemocněním ledvin. Apixaban je přímé perorální antikoagulans, které má dobrou biologickou dostupnost a ledvinami se vylučuje pouze z cca 27 %. Proto i u pacientů s poruchou funkce ledvin vykazuje dobrý bezpečnostní profil a účinnost.

Závažná komorbidita

Tromboembolické příhody, především cévní mozková příhoda (CMP), jsou u pacientů s fibrilací síní jednou z hlavních příčin morbidity a mortality. Chronické onemocnění ledvin vede k dalšímu nárůstu tromboembolických příhod, krvácení a mortality a zároveň komplikuje farmakologickou léčbu.

Review dosud publikovaných dat

K objasnění tohoto v klinické praxi často diskutovaného tématu přispěla i přehledová práce publikovaná v časopisu Current Medicinal Chemistry, která se zabývala posouzením v literatuře dostupných dat týkajících se použití přímého perorálního antikoagulans apixabanu u pacientů s nevalvulární fibrilací síní a renálním selháním.

V databázi PubMed byly vyhledány pojmy atriální fibrilace, apixaban a renální selhání s cílem najít relevantní publikované texty – velké randomizované klinické studie, metaanalýzy a současné doporučené postupy.

Výsledná zjištění

Publikovaná data ukázala, že u pacientů s poruchou funkce ledvin by apixaban mohl představovat zajímavou alternativu warfarinu a jiných selektivních antagonistů koagulačních faktorů. Co se týká rizika závažného krvácení, apixaban se zdá být u všech stadií onemocnění ledvin bezpečnější než warfarin.

Závěr

Apixaban je u pacientů s atriální fibrilací účinným antikoagulans, které snižuje riziko iktu a systémové embolizace efektivněji než warfarin, a to bez ohledu na přítomnost renální insuficience. Americký Úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) povolil používání apixabanu i u hemodialyzovaných pacientů v konečném stadiu selhání ledvin. 

(blu)

Zdroj: Cortese F., Scicchitano P., Gesualdo M. et al. Apixaban: effective and safe in preventing thromboembolic events in patients with atrial fibrillation and renal failure. Curr Med Chem 2017; 24 (34): 3813–3827, doi: 10.2174/0929867324666170818112904.Štítky
Dětská kardiologie Chirurgie cévní Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se