Apixaban v dávce 5 mg, ale i 2,5 mg 2× denně je spojen s nižším rizikem CMP/SE a velkého krvácení než warfarin

4. 4. 2018

Přínos apixabanu ve snížení rizika cévní mozkové příhody (CMP) / systémové embolie (SE) i rizika vzniku závažného krvácení v porovnání s warfarinem u pacientů s nevalvulární fibrilací síní byl již v podmínkách reálné praxe prokázán. Recentně publikovaná americká retrospektivní observační kohortová studie ovšem hodnotila jeho účinnost a bezpečnost v závislosti na podávané dávce, protože většina dřívějších studií zahrnovala jen minimum pacientů s dávkou 2,5 mg 2× denně.

Metodika studie a sledovaná populace

Autoři sdružili údaje ze 4 amerických databází týkající se pacientů, kterým byl předepsán apixaban 5 mg 2× denně nebo 2,5 mg 2× denně nebo warfarin. Bylo identifikováno 31 827 pacientů s apixabanem v dávce 5 mg a pomocí metody propensity score matching 1 : 1 k nim byl přiřazen stejný počet pacientů užívajících warfarin tak, aby obě kohorty byly srovnatelné s ohledem na pohlaví, věk, komorbidity a další charakteristiky. Dále bylo identifikováno 6 600 pacientů s apixabanem v dávce 2,5 mg, k nimž byl přiřazen stejný počet odpovídajících pacientů na warfarinu.

Pacienti s předepsanou dávkou apixabanu 2,5 mg byli starší, měli více závažných komorbidit a častěji měli v anamnéze CMP a krvácení než pacienti s apixabanem v dávce 5 mg. Jde tedy o odlišné skupiny pacientů z hlediska věku i klinických charakteristik.

Výsledná zjištění

Při porovnání s warfarinem bylo u pacientů s 5 mg apixabanu zjištěno nižší riziko CMP/SE (poměr rizik [HR] 0,70; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,60–0,81) a rovněž nižší riziko velkého krvácení (HR 0,59; 95% CI 0,53–0,66).

Také u pacientů s 2,5 mg apixabanu ukázaly výsledky významně nižší výskyt CMP/SE (HR 0,63; 95% CI 0,49–0,81) a velkého krvácení (HR 0,59; 95% CI 0,49–0,71) v porovnání s warfarinem.

Závěr

Retrospektivní analýza údajů téměř 77 tisíc pacientů z reálné klinické praxe v USA ukázala, že apixaban v dávce jak 5 mg, tak 2,5 mg 2× denně je spojen s nižším rizikem CMP/SE a velkého krvácení než warfarin.

(zza)

Zdroj: Li X., Keshishian A., Hamilton M. et al. Apixaban 5 and 2.5 mg twice-daily versus warfarin for stroke prevention in nonvalvular atrial fibrillation patients: comparative effectiveness and safety evaluated using a propensity-score-matched approach. PLoS One 2018 Jan 26; 13 (1): e0191722, doi: 10.1371/journal.pone.0191722.Štítky
Dětská kardiologie Chirurgie cévní Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se