Výsledky získané v reálné klinické praxi ukázaly přínos apixabanu v porovnání s jinými perorálními antikoagulancii u pacientů s nevalvulární fibrilací síní

14. 9. 2018

Na konferenci American College of Cardiology’s 67th Annual Scientific Session & Expo v březnu 2018 byly prezentovány výsledky retrospektivní studie porovnávající účinky přímých perorálních antikoagulancií apixabanu, rivaroxabanu a dabigatranu získané na dosud největším souboru pacientů z klinické praxe.

Studie ARISTOPHANES

Cílem studie Anticoagulants for Reduction In STroke: Observational Pooled analysis on Health outcomes ANd Experience of patientS (ARISTOPHANES) bylo porovnat riziko cévní mozkové příhody (CMP)/systémové embolie (SE), závažného krvácení a celkového klinického endpointu (složeného z CMP/SE a závažného krvácení) na velkém souboru pacientů s nevalvulární fibrilací síní léčených různými přímými non-vitamin K perorálními antikoagulancii (NOAC).

Metodika

Retrospektivní observační studie sledující 162 707 pacientů s nevalvulární fibrilací síní, u kterých byla v období od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2015 zahájena léčba apixabanem, rivaroxabanem či dabigatranem, byla provedena na základě souhrnu dat z CMS Medicare a 4 komerčních databází v USA, které ročně pokrývají zdravotní náklady dohromady více než 180 milionů pojištěnců (asi 56 % americké populace). V každé databázi byla provedena metoda párování pomocí propensity score matching (1 : 1 NOAC − NOAC). Pro vyhodnocení rizika CMP/SE, závažného krvácení a celkového klinického endpointu v průběhu 1 roku od zahájení léčby byly použity Coxovy modely.

Výsledky

Byly hodnoceny 3 kohorty pacientů: apixaban vs. rivaroxaban (n = 125 238), apixaban vs. dabigatran (n = 54 192) a dabigatran vs. rivaroxaban (n = 55 076). Apixaban byl spojen s významně nižší četností výskytu CMP/SE (poměr rizik [HR] 0,83; 95% CI 0,73–0,94; p = 0,004) i závažného krvácení (HR 0,54; 95% CI 0,50–0,58; p < 0,001) v porovnání s rivaroxabanem a s významně nižší četností výskytu CMP/SE (HR 0,69; 95% CI 0,56–0,84; p < 0,001) i závažného krvácení (HR 0,77; 95% CI 0,68–0,88; p < 0,001) v porovnání s dabigatranem.

Závěr

Apixaban byl spojen s významně nižším rizikem vzniku cévní mozkové příhody/systémové embolie a závažného krvácení a s lepším celkovým klinickým výsledkem v porovnání jak s rivaroxabanem, tak s dabigatranem.

(blu)

Zdroj: Deitelzweig S., Keshishian A., Li X. et al. Comparison of effectiveness, safety, and the net clinical outcome between different direct oral anticoagulants in 162,707 non-valvular atrial fibrillation patients treated in US clinical practice. J Am Coll Cardiol 2018; 71 (11 Suppl.): A275, doi: 10.1016/S0735-1097(18)30816-7.Štítky
Dětská kardiologie Chirurgie cévní Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se