Apixaban v prevenci tromboembolické nemoci po aloplastice kyčelního a kolenního kloubu

16. 8. 2018

Tromboembolická nemoc je běžnou potenciálně fatální komplikací doprovázející aloplastiku kyčelního a kolenního kloubu. V prevenci této závažné komplikace se stále častěji používají nová orální antikoagulancia (NOACs – non-vitamin K oral antagonists), mezi něž se řadí apixaban jako vysoce selektivní inhibitor faktoru Xa.

Úvod

Pacienti podstupující náhradu kolenního nebo kyčelního kloubu jsou v pooperačním období ve vysokém riziku rozvoje tromboembolické nemoci. Navzdory konvenční tromboprofylaxi v podobě nepřímých perorálních antikoagulancií nebo nízkomolekulárních derivátů heparinu (LMWH) byla incidence tromboembolické nemoci poměrně vysoká. Například ve Spojených státech amerických převyšovala u pacientů po náhradě kyčelního a kolenního kloubu 10 %. V tromboprofylaxi se proto stále častěji uplatňují takzvaná nová orální antikoagulancia (NOACs), která jsou na trhu dostupná již řadu let a vykazují velmi dobrou efektivitu a bezpečnost.

Indikace apixabanu u ortopedických výkonů

Apixaban je přímý, kompetitivní a vysoce selektivní inhibitor aktivovaného faktoru Xa řadící se do skupiny xabanů. Přímá inhibice faktoru Xa je výhodná, protože účinek není závislý na přítomnosti antitrombinu a inhibován je i faktor vázaný na fibrin. Antikoagulační účinek je tak spolehlivější a nehrozí riziko rebound fenoménu po odeznění účinku antikoagulancia. V prevenci tromboembolické nemoci po aloplastice kyčelního a kolenního kloubu je indikován v dávce 2,5 mg 2× denně. Po náhradě kyčelního kloubu se doporučuje podávat 32−38 dní od výkonu, v případě aloplastiky kolenního kloubu 10−14 dní od výkonu.

Výsledky studií

Studie APROPOS, ADVANCE-1, ADVANCE-2 a ADVANCE-3 porovnávaly účinnost a bezpečnost apixabanu a nízkomolekulárního heparinu enoxaparinu. V těchto studiích byl apixaban podáván v dávce 2,5 mg 2× denně a enoxaparin v prvních dvou studiích v dávce 30 mg 2× denně a v dalších dvou studiích v dávce 40 mg 1× denně. Podávání apixabanu vedlo ke snížení rizika tromboembolické nemoci v průměru o 29 % (relativní riziko [RR] 0,71; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,52–0,96; p = 0,026). V porovnání s enoxaparinem v dávce 40 mg 1× denně vykazoval apixaban větší účinnost v prevenci tromboembolické nemoci (RR 0,57; 95% CI 0,46–0,72; p < 0,001). V porovnání s enoxaparinem v dávce 30 mg 2× denně nebyl nalezen signifikantní rozdíl v účinnosti (RR 0,98; 95% CI 0,68–1,42). Podle závěru metaanalýzy dostupných studií vedlo podávání apixabanu v dávce 2,5 mg 2× denně k signifikantní redukci závažného / klinicky signifikantního krvácení o 16 % (RR 0,84; 95% CI 0,70–0,99; p = 0,043).

Mayer et al. publikovali v roce 2017 studii, která porovnávala účinnost a bezpečnost apixabanu a dabigatranu u 200 pacientů po aloplastice kyčelního a kolenního kloubu. Dabigatran v porovnání s apixabanem vedl k delší sekreci z rány v průměru o 1,2 dne (4,1 ± 2,1 vs. 2,9 ± 1,8 dne), v dalších parametrech nebyl mezi léky nalezen signifikantní rozdíl (pooperační pokles hemoglobinu, pooperační krevní ztráty, počet podaných transfuzí, tromboembolické komplikace).

Závěr

Z výsledků studií vyplývá, že se apixaban v dávce 2,5 mg 2× denně jeví jako účinný a bezpečný lék v prevenci tromboembolické nemoci po aloplastice kyčelního a kolenního kloubu.

(holi)

Zdroje:
1. Venker B. T., Ganti B. R., Lin H. et al. Safety and efficacy of new anticoagulants for the prevention of venous thromboembolism after hip and knee arthroplasty: a meta-analysis. J Arthroplasty 2017 Feb; 32 (2): 645–652, doi: 10.1016/j.arth.2016.09.033.
2. Mayer A., Schuster P., Fink B. A comparison of apixaban and dabigatran etexilate for thromboprophylaxis following hip and knee replacement surgery. Arch Orthop Trauma Surg 2017 Jun; 137 (6): 797–803, doi: 10.1007/s00402-017-2697-8.
3. Bultas J., Karetová D. Apixaban. Remedia 2011; 21 (4): 304–313.Štítky
Dětská kardiologie Chirurgie cévní Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se