Účinnost a bezpečnost apixabanu u pacientů s pokročilým renálním selháním potvrdila metaanalýza klinických studií

16. 8. 2018

Podávání perorálního antikoagulancia apixabanu není u pacientů s clearance kreatininu < 15 ml/min nebo pacientů na dialýze kontraindikováno, ovšem z důvodu absence klinických zkušeností není v těchto případech ani doporučeno. Nově publikovaná metaanalýza zjišťovala účinnost podávání apixabanu v prevenci tromboembolických příhod a s ním spojené riziko krvácení v porovnání s warfarinem u pacientů s pokročilým chronickým onemocněním ledvin nebo jeho terminálním stadiem − renálním selháním.

Analyzovaná populace pacientů

Metaanalýza zahrnula práce publikované do listopadu 2017, které hodnotily výskyt krvácivých komplikací a tromboembolických příhod při podávání apixabanu u pacientů ve stadiu 4−5 chronického onemocnění ledvin (CKD − chronic kidney disease) nebo v konečném stadiu CKD (ESRD − end-stage renal disease) na dialýze. Do analýzy bylo zařazeno 5 studií s celkem 43 850 účastníky. 87 % sledovaných pacientů užívalo apixaban z důvodu fibrilace síní.

Výsledná zjištění 

Sdružený odhad incidence krvácivých komplikací při léčbě apixabanem činil 17,4 % (95% interval spolehlivosti [CI] 13–23 %). Apixaban byl v porovnání s warfarinem spojen s významně nižším rizikem výskytu závažných krvácení (poměr šancí [OR] 0,42; 95% CI 0,28–0,61). U pacientů s ESRD na dialýze bylo riziko závažných krvácení při podávání apixabanu v porovnání s warfarinem ještě nižší (OR 0,27; 95% CI 0,07–0,95). Výskyt tromboembolických komplikací se u pacientů s pokročilým a konečným stadiem CKD u apixabanu a antagonistů vitaminu K významně nelišil (OR 0,56; 95% CI 0,23–1,39).

Závěr

Apixaban byl u pacientů s pokročilým CKD nebo ESRD v prevenci tromboembolických příhod srovnatelně účinný s warfarinem při nižším riziku závažného krvácení.

(zza)

Zdroj: Chokesuwattanaskul R., Thongprayoon C., Tanawuttiwat T. et al. Safety and efficacy of apixaban versus warfarin in patients with end-stage renal disease: meta-analysis. Pacing Clin Electrophysiol 2018 Jun; 41 (6): 627−634, doi: 10.1111/pace.13331.Štítky
Dětská kardiologie Chirurgie cévní Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se