prof. MUDr. Jan Lukl, CSc. – nekrolog
(Osobní zprávy)


Autoři: Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc.;  Fesc;  Mba
Působiště autorů: přednosta I. interní kliniky Lékařské fakulty UP a FN Olomouc
Kategorie: Vychází pouze online

Odešel prof. MUDr. Jan Lukl, CSc., významný český kardiolog, internista a dlouholetý přednosta I. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. V čele olomoucké kliniky stál takřka 20 let, vůbec nejdéle ze všech dosavadních přednostů tohoto pracoviště. Za svůj život se zařadil ke špičce ve svém oboru, věnoval se především problematice srdečních arytmií a klinické elektrofyziologie. Zemřel po dlouhé těžké nemoci 10. února 2013 ve věku 68 let.


Jan Lukl se narodil 6. července 1944 v rodině slavného otce, světově renomovaného kardiologa prof. MUDr. Pavla Lukla, který byl rovněž po mnoho let přednostou I. interní kliniky FN Olomouc a jako dosud jediný český kardiolog zastával významnou funkci předsedy Evropské kardiologické společnosti v letech 1968–1970. Otec Pavla a dědeček Jana byl známý pražský porodník A. Lukl. Jan Lukl promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1970. Složil 2 atestace z vnitřního lékařství a v roce 1980 také atestaci z kardiologie. O 10 let později se stal docentem vnitřního lékařství a v roce 1997 byl v tomto oboru jmenován profesorem.

Z politických důvodů (jeho otec nesouhlasil se sovětskou okupací, musel v roce 1969 jako řada jiných vysokoškolských pedagogů z univerzity i kliniky odejít a komunistická perzekuce dopadla i na rodinné příslušníky) byl nucen nastoupit bezprostředně po ukončení studia nejprve na interní oddělení v Hranicích a později v Prostějově. Vysoká morální úroveň a intelektuální zázemí rodiny mu pomáhaly přežít i za těžkých podmínek. V Prostějově díky svému vzdělání a píli postupně vybudoval jednotku intenzivní péče a kardiologické oddělení včetně elektrofyziologického sálu, kde už v roce 1973 provedl první implantaci trvalého srdečního stimulátoru na okresním pracovišti. V 80. letech minulého století byl průkopníkem nových metod, např. implantace dvoudutinových stimulátorů nebo katetrizační ablace v léčbě srdečních arytmií.

Přednostou I. interní kliniky FN Olomouc se prof. Jan Lukl stal v roce 1990 (tedy 21 let po vynuceném odchodu jeho otce z čela tohoto pracoviště) a byl jím až do roku 2009. Také on dokázal kliniku odborně pozvednout a vybudovat zázemí pro poskytování kardiologické a interní péče na nejvyšší úrovni kvality. Svou houževnatost a vitalitu prokázal na počátku 90. let 20. století, kdy sám bojoval s těžkým onemocněním – leukemií, a i v osobně tak těžkém období dokázal pracoviště vést a rozvíjet.

Intenzivně se během svého života věnoval rovněž vědecké a pedagogické činnosti, byl školitelem 13 doktorandů a členem vědecké rady LF UP v Olomouci. Podílel se na habilitacích a profesorských řízeních řady kolegů. Byl rovněž členem výboru České kardiologické společnosti a předsedou její pracovní skupiny Arytmie a trvalá kardiostimulace. Byl také členem v redakčních radách řady odborných časopisů, např. Cor et Vasa, Interní medicína pro praxi a Intervenční a akutní kardiologie. Výsledky své vědeckovýzkumné práce publikoval v 122 původních sděleních a v 160 přednáškách u nás i v zahraničí. Je autorem 3 monografií.

Jan Lukl je především zakladatelem moderní české arytmologie. V roce 1990 zorganizoval první setkání arytmologů ve Velké Bystřici u Olomouce. Povedlo se mu tehdy velmi elegantním způsobem sjednotit odborníky v tomto oboru z celé České republiky a založit zcela novou pracovní skupinu České kardiologické společnosti. Svými evropskými kontakty umožnil dlouhodobé stáže a intenzivní výuku řadě dnes již renomovaným kardiologům, a přispěl tak významně k rozvoji oboru.

Odešel člověk, kterého si velmi vážíme a jehož jméno zůstane natrvalo pozitivně zapsáno nejen v Olomouci, ale i v celé České republice a v řadě dalších evropských zemí.

Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

přednosta I. interní kliniky Lékařské fakulty UP a FN Olomouc

www.fnol.cz

e-mail: milos.taborsky@seznam.cz

Doručeno do redakce: 10. 3. 2013


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se