Štejfa M et al. Kardiologie. 3. přepracování a doplněné vydání.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(2): 207-208
Kategorie: Z odborné literatury

Praha: Grada Publishing 2007. 722 stran. ISBN 078−80−247−1385−4.

Dočká-li se odborná monografie v průběhu 12 let již 3. vydání proto, že první dvě jsou beznadějně rozebrána, je to nejlepší svědectví její vysoké odborné kvality i obliby mezi čtenáři. Tento krásný osud, pro hlavního autora i spoluautory jistě spojený s pocitem velkého a zaslouženého uspokojení, potkal kardiologickou monografii jednoho z nestorů naší kardiologie profesora Miloše Štejfy. V čem je dílo Miloše Štejfy originální, kde je původ jeho obliby. Recenzent se vždy může jen domnívat. Ale jako recenzent rukopisu prvního i současného 3. vydání mám pro své soudy dobré podklady. Nepochybně základním zdrojem úspěchu je vysoká odborná úroveň textu. Bylo-li první vydání v roce 1995 zpracováno Milošem Štejfou a pěti spolupracovníky, rozrostl se tento tým ve vydání 3. na úctyhodný počet padesáti pěti. Obrovská výhoda pro odbornou úroveň textu. Ale současně vysoce náročné na udržení jednotnosti textu. Ke cti vedoucího autorského kolektivu i redakce budiž řečeno, že se podařilo vytvořit text myšlenkově i jazykově jednotný, vyrovnané vysoké odborné úrovně, doplněný velmi pěknými ilustracemi, schématy a množstvím přehledných tabulek.

Dalším nepochybným zdrojem obliby obou předchozích vydání, a potenciálně tedy i vydání současného, je netradiční syndromologické členění speciální části monografie. Reflektuje skutečnost, že „lékař při svých diagnostických úvahách musí postupovat od příznaků k diagnóze syndromu a nemoci. Rozhodovací proces diferenciální diagnózy je vlastně nejdůležitější součástí kardiologovy činnosti“ (M. Štejfa, předmluva k 1. vydání).  tematiku jednotlivých syndromů diagnosticky i terapeuticky velmi kvalitně,
vždy v souladu s požadavky soudobé medicíny založené na důkazech. Konečně třetí příčinou mimořádně vysoké kvality 3. vydání Štejfovy kardiologie je volba členů týmu spoluautorů. Bylo-li první vydání zpracováno pěti brněnskými spoluautory, podařilo se pro zpracování vydání třetího sestavit téměř „hvězdný“ tým našich nejlepších odborníků v jednotlivých dílčích podoborech kardiologie. Jak už jsme uvedl, je to odborná výhoda, ale současně i potenciální riziko. Budiž znovu konstatováno, že se podařilo využít všech výhod, a potlačit rizika nejednotnosti textu.

Co říci závěrem? Třetí vydání Kardiologie Miloše Štejfy je velice zdařilým dílem, které poskytne čtenáři velké množství odborných informací o vyšetřovacích metodách, neinvazivních i invazivních způsobech a možnostech léčby vycházejících z výsledků multicentrických studií, ale i o důležitosti lékařova slova a vlídného zacházení s nemocným s vědomím, že „slovo má nejen mocný léčivý účinek, ale může být též patogenem“ (M. Štejfa). Rovněž závěrečná, třicátá kapitola o dějinách kardiologie (autor M. Štejfa) zdařile shrnuje fakta, jež bychom v takovémto přehledu jinde nenalezli. Je to monografie vysoké odborné úrovně, redakčně výborně zpracovaná a vypravená. Její studium mohu všem zájemcům o kardiologii jen doporučit.

prof. MUDr. František Kölbel, DrSc.

www.lfmotol.cuni.cz 

e-mail: frantisek.koelbel@lfmotol.cuni.cz

Doručeno do redakce: 3. 1. 2007


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×