Klener P et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(2): 206-207
Kategorie: Z odborné literatury

Praha: Galén a Karolinum 2006. 325 stran. ISBN 80-7262-429-6 (Galén), ISBN 80-246-1254-2 (Karolinum).

Druhé vydání vychází 3 roky po prvním vydání. Hlavním autorem a pořadatelem je náš přední internista prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., z 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Vlastní odborný text má 325 stran, rozdělený na část obecnou a část speciální.

Část obecná má 25 kapitol a část odborná 9 kapitol, které pokrývají celé spektrum propedeutiky ve vnitřním lékařství. Na rozdíl od mnohých jiných publikací jsou do úvodu zařazeny kapitoly, které jsou velmi důležité pro studium propedeutiky, a to jsou zdraví a nemoc, komunikace lékař - pacient. Pokud si dnes pacienti na něco stěžují, tak je to především na komunikaci lékaře s pacientem. Stále jsou pacienti propouštění z nemocnice aniž vědí to podstatné o svém zdraví a jsou odkázáni pouze na písemnou zprávu, kterou předávají ošetřujícímu lékaři. Máme stále méně a méně času na anamnézu a nahrazujeme ji spíše laboratorními a pomocnými vyšetřovacími metodami a na základě těchto výsledků se teprve vracíme k anamnéze. Ve všeobecné části jsou uvedeny základní všeobecné postupy při získávání anamnézy a fyzikálního vyšetřování a dále pomocná vyšetření jako EKG, biochemická, imunologická vyšetření. Je uvedena kapitola o biopsii a cytologii, dále jsou zmíněny nukleární metody a metody zobrazovací. Obecná část je zakončena popisem zdravotnické dokumentace a na závěr je pro současnost nesmírně důležitá kapitola právní odpovědnost lékaře. V té je zdůrazněno, jak informovat o zdravotním stavu pacienta, především ve vztahu k rodině, je rozebrán souhlas k vyšetřování a jednotlivým léčebným výkonům a další problematická otázka poskytování zdravotnické dokumentace s dovětkem o zpracování osobních zdravotnických údajů.

Část speciální se zaměřuje na jednotlivé interní podobory jako je kardiologie, angiologie, pneumologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, choroby pohybové ústrojí, hematologie, onkologie a vyšetření v endokrinologii. Přínosem je, že tyto kapitoly pojednávají o zvláštnostech anamnézy a fyzikálního vyšetření v jednotlivých podoborech vnitřního lékařství a jsou zde popsány speciální vyšetřovací metody.

Kniha svým moderním uspořádáním a především obsahem představuje dílo, které odpovídá modernímu pojetí výuky propedeutiky na našich fakultách a výrazným způsobem obohacuje náš knižní trh. Kniha je doplněna srozumitelnou obrazovou dokumentací, a to i bez potřeby barevných fotografií. Učebnice je dílem předních odborníků v interních podoborech, kteří sepsali knihu srozumitelně jak pro potřebu studujících, tak pro lékaře, kteří se v praxi k propedeutice vrací.

doc. MUDr. M. Souček, CSc.

www.fnusa.cz

e-mail: miroslav.soucek@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 12. 1. 2007


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×