Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA, člen České lékařské akademie, se dožívá 80 let


Autoři: M. Souček
Působiště autorů: II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(3): 366-367
Kategorie: Osobní zprávy

Před osmdesáti lety 31. března 1925 se v Plzni narodil výjimečný lékař, internista, kardiolog, člověk s velkým kulturním a historickým přehledem, milovník cizích jazyků, přísný examinátor a především učitel prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA. V roce 1944 absolvoval klasické gymnázium. Lékařskou fakultu začal studovat v Plzni v letech 1945–1948 (prvé rigorózum) a pokračoval v letech 1948 až 1950 v Praze na Lékařské fakultě všeobecného lékařství. Již za studií se aktivně zapojoval do vědecké práce, byl demonstrátorem v Ústavu tělovýchovného lékařství a docházel na IV. interní kliniku prof. Prusíka. Promoval v roce 1950 na FVL UK v Praze a po promoci pracoval jeden rok jako sekundář v krajské nemocnici Karlovy Vary (RTG-oddělení, interní oddělení a oddělení pracovního lékařství). V roce 1951 nastoupil do Ústavu pro choroby oběhu krevního v Praze-Krči. V letech 1961–1962 získal stipendium Švédské kardiologické společnosti a působil na Interní klinice Göteborg, Sahlgren’s Hospital. Již zde začíná jeho bohatá publikační činnost, během tohoto pobytu publikoval 6 prací. Později se ještě opakovaně vrací na Oddělení klinické fyziologie Univerzitní nemocnice Sahlgren’s Hospital vždy na dobu 3 až 4 měsíců. Po návratu ze Švédska se stal vedoucím kardiopulmonální laboratoře Ústavu pro choroby oběhu krevního (prof. Jan Brod). V letech 1970–1983 se stal přednostou II. Interní výzkumné základny IKEM (nynější Kliniky kardiologie) a v letech 1978–1993 byl prvým vedoucím subkatedry (později katedry) kardiologie IPVZ Praha. V současné době je vědeckým pracovníkem Kliniky kardiologie a učitelem subkatedry kardiologie IPVZ.


Titul Candidatus Scientiarum (Csc.) získal v roce 1957 za práci Juvenilní hypertenze (Praha, Avicenum 1957, překlad do němčiny 1958 v Archiv für Kreislaufforschung). Docentem vnitřního lékařství byl jmenován na 2. lékařské fakultě UK v Praze v roce 1968, téma habilitační práce bylo Akutní plicní hypertenze – kardiopulmonální funkce při okluzi části plicního řečiště (Praha, Avicenum 1971). Titul Doctor Scientiarum (DrSc.) získal v roce 1969 za monografii Plicní hypertenze (Praha, Avicenum 1976, později německé vydání Pulmonale Hypertonie, Stuttgart, G. Thieme Verlag 1981). Profesorem vnitřního lékařství byl jmenován v roce 1978 na 3. lékařské fakultě UK Praha. Jeho celoživotní publikační, výzkumná a pedagogická činnost byla oceněna v roce 2003, kdy byl zvolen za člena České lékařské akademie.

Je autorem neuvěřitelných 52 monografií, z nichž 6 bylo publikováno v zahraničí, dále autorem 56 kapitol v zahraničních monografiích a 34 kapitol v českých monografiích, je editorem 5 monografií vydaných ve Švýcarsku. Dále je autorem nebo spoluautorem více než 597 odborných publikací v domácí i zahraniční literatuře nepočítaje abstrakta domácích a zahraničních kongresů.

Prof. Widimský se jako jeden zmála našich lékařů prosadil výrazně i v zahraničí. Byla oceněna jeho výzkumná a publikační činnost a stal se členem mnoha odborných mezinárodních společností a v některých zastával významné funkce: 1974 až 1976 prezident Evropské společnosti pro patofyziologii dýchání; 1976 až 1980 volený člen výboru Evropské kardiologické společnosti; 1980 až 1984 volený viceprezident Evropské kardiologické společnosti; od roku 1982 korespondující člen Britské kardiologické společnosti; od roku 1985 International Fellow American Heart Association; od roku 1988 Fellow European Society of Cardiology; od roku 1998 člen EBSC – Evropského výboru pro specializaci v kardiologii Evropské Unie; od 1981 člen International Society of Hypertension a European Society of Hypertension; 1974–1983 konzultant Světové zdravotnické organizace.

Taktéž u nás zastával významné funkce: byl dlouholetým členem výboru České kardiologické společnosti a České internistické společnosti, je čestným členem České lékařské společnosti J.E. Purkyně, České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Je členem České lékařské akademie od roku 2003. V letech 1974–1990 byl šéfredaktorem Cor et Vasa, je předsedou redakční rady JAMA-CS od jejího vzniku v roce 1992.

Přes toto pracovní vytížení si našel čas na sport, dříve kanoistika, nyní cyklistika, plavání, vycházky do přírody. Projevuje nevšední zájem o historii, miluje koncerty vážné hudby. Duševní klid a pohodu hledá v rodinném kruhu s manželkou Dagmar a syny Petrem a Jiřím. Pokud čas dovolí, uchyluje se do krásného prostředí Šumavy, na chalupu, kde aktivně relaxuje.

Vážený pane profesore, nepíší se mi tyto řádky jednoduše, protože vybrat to podstatné z Vašeho plodného života a věnovat se všem Vašim odborným, morálním a lidským kvalitám není ani možné. Dovolte mi, abych Vám za všechny, kteří Vás obdivují a mají rádi, popřál do dalších let pevné zdraví, osobní pohodu, neutuchající elán a nám ostatním možnost se s Vámi ještě dlouho potkávat a naslouchat Vám, učit se a čerpat od Vás to moudré a krásné, co nám rozdáváte.

doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

e-mail: miroslav.soucek@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 31. 1. 2005


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Oznámení
Článek Oznámení

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se