Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA, člen České lékařské akademie, se dožívá 80 let


Autoři: M. Souček
Působiště autorů: II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(3): 366-367
Kategorie: Osobní zprávy

Před osmdesáti lety 31. března 1925 se v Plzni narodil výjimečný lékař, internista, kardiolog, člověk s velkým kulturním a historickým přehledem, milovník cizích jazyků, přísný examinátor a především učitel prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA. V roce 1944 absolvoval klasické gymnázium. Lékařskou fakultu začal studovat v Plzni v letech 1945–1948 (prvé rigorózum) a pokračoval v letech 1948 až 1950 v Praze na Lékařské fakultě všeobecného lékařství. Již za studií se aktivně zapojoval do vědecké práce, byl demonstrátorem v Ústavu tělovýchovného lékařství a docházel na IV. interní kliniku prof. Prusíka. Promoval v roce 1950 na FVL UK v Praze a po promoci pracoval jeden rok jako sekundář v krajské nemocnici Karlovy Vary (RTG-oddělení, interní oddělení a oddělení pracovního lékařství). V roce 1951 nastoupil do Ústavu pro choroby oběhu krevního v Praze-Krči. V letech 1961–1962 získal stipendium Švédské kardiologické společnosti a působil na Interní klinice Göteborg, Sahlgren’s Hospital. Již zde začíná jeho bohatá publikační činnost, během tohoto pobytu publikoval 6 prací. Později se ještě opakovaně vrací na Oddělení klinické fyziologie Univerzitní nemocnice Sahlgren’s Hospital vždy na dobu 3 až 4 měsíců. Po návratu ze Švédska se stal vedoucím kardiopulmonální laboratoře Ústavu pro choroby oběhu krevního (prof. Jan Brod). V letech 1970–1983 se stal přednostou II. Interní výzkumné základny IKEM (nynější Kliniky kardiologie) a v letech 1978–1993 byl prvým vedoucím subkatedry (později katedry) kardiologie IPVZ Praha. V současné době je vědeckým pracovníkem Kliniky kardiologie a učitelem subkatedry kardiologie IPVZ.

Titul Candidatus Scientiarum (Csc.) získal v roce 1957 za práci Juvenilní hypertenze (Praha, Avicenum 1957, překlad do němčiny 1958 v Archiv für Kreislaufforschung). Docentem vnitřního lékařství byl jmenován na 2. lékařské fakultě UK v Praze v roce 1968, téma habilitační práce bylo Akutní plicní hypertenze – kardiopulmonální funkce při okluzi části plicního řečiště (Praha, Avicenum 1971). Titul Doctor Scientiarum (DrSc.) získal v roce 1969 za monografii Plicní hypertenze (Praha, Avicenum 1976, později německé vydání Pulmonale Hypertonie, Stuttgart, G. Thieme Verlag 1981). Profesorem vnitřního lékařství byl jmenován v roce 1978 na 3. lékařské fakultě UK Praha. Jeho celoživotní publikační, výzkumná a pedagogická činnost byla oceněna v roce 2003, kdy byl zvolen za člena České lékařské akademie.

Je autorem neuvěřitelných 52 monografií, z nichž 6 bylo publikováno v zahraničí, dále autorem 56 kapitol v zahraničních monografiích a 34 kapitol v českých monografiích, je editorem 5 monografií vydaných ve Švýcarsku. Dále je autorem nebo spoluautorem více než 597 odborných publikací v domácí i zahraniční literatuře nepočítaje abstrakta domácích a zahraničních kongresů.

Prof. Widimský se jako jeden zmála našich lékařů prosadil výrazně i v zahraničí. Byla oceněna jeho výzkumná a publikační činnost a stal se členem mnoha odborných mezinárodních společností a v některých zastával významné funkce: 1974 až 1976 prezident Evropské společnosti pro patofyziologii dýchání; 1976 až 1980 volený člen výboru Evropské kardiologické společnosti; 1980 až 1984 volený viceprezident Evropské kardiologické společnosti; od roku 1982 korespondující člen Britské kardiologické společnosti; od roku 1985 International Fellow American Heart Association; od roku 1988 Fellow European Society of Cardiology; od roku 1998 člen EBSC – Evropského výboru pro specializaci v kardiologii Evropské Unie; od 1981 člen International Society of Hypertension a European Society of Hypertension; 1974–1983 konzultant Světové zdravotnické organizace.

Taktéž u nás zastával významné funkce: byl dlouholetým členem výboru České kardiologické společnosti a České internistické společnosti, je čestným členem České lékařské společnosti J.E. Purkyně, České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Je členem České lékařské akademie od roku 2003. V letech 1974–1990 byl šéfredaktorem Cor et Vasa, je předsedou redakční rady JAMA-CS od jejího vzniku v roce 1992.

Přes toto pracovní vytížení si našel čas na sport, dříve kanoistika, nyní cyklistika, plavání, vycházky do přírody. Projevuje nevšední zájem o historii, miluje koncerty vážné hudby. Duševní klid a pohodu hledá v rodinném kruhu s manželkou Dagmar a syny Petrem a Jiřím. Pokud čas dovolí, uchyluje se do krásného prostředí Šumavy, na chalupu, kde aktivně relaxuje.

Vážený pane profesore, nepíší se mi tyto řádky jednoduše, protože vybrat to podstatné z Vašeho plodného života a věnovat se všem Vašim odborným, morálním a lidským kvalitám není ani možné. Dovolte mi, abych Vám za všechny, kteří Vás obdivují a mají rádi, popřál do dalších let pevné zdraví, osobní pohodu, neutuchající elán a nám ostatním možnost se s Vámi ještě dlouho potkávat a naslouchat Vám, učit se a čerpat od Vás to moudré a krásné, co nám rozdáváte.

doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

e-mail: miroslav.soucek@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 31. 1. 2005


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Oznámení
Článek Oznámení

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2005 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se