Mašata J, Jedličková A et al. Infekce v gynekologii a porodnictví. Praha: Maxdorf 2004. 371 stran. ISBN 80−7345−038−0.


Autoři: A. Roztočil
Působiště autorů: gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jihlava
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(3): 373-374
Kategorie: Z odborné literatury

Tato čerstvě vydaná monografie je velmi pozitivním počinem nakladatelství Maxdorf. Publikace týkající se tematiky zánětu v gynekologii a porodnictví jsou velmi častým námětem jak původních prací našich i zahraničních autorů, tak kompilačních publikací vycházejících v mnoha komerčních i nekomerčních periodicích. Vzniká tak vskutku lavina informací, ve kterých se gynekolog, který se rutinně zabývá jak ambulantní, tak hospitalizační léčbou pacientek, velmi snadno ztrácí a jen velmi obtížně si vytváří vlastní ať už správné nebo méně správné guidelines léčby infekcí. Jak se potom v této situaci orientuje odborník hraničního oboru, který se s těmito pacientkami setkává také? Od doby publikace Koletovy monografie na podobné téma uplynulo již 6 let a při tempu vývoje vědeckého poznání v této oblasti již bylo načase, aby vznikla sumarizační práce, která by up to date poznatky utřídila a připravila k praktickému využití. Tento požadavek kniha Mašaty a Jedličkové splňuje.

Kniha je vydána v praktickém malém formátu. Graficky a formálně je na vysoké úrovni, je přehledná a čtenář se v ní velmi snadno orientuje. K orientaci napomáhá jak rejstřík pojmů, tak seznam zkratek a bohatý seznam 430 položek vesměs recentní literatury. Text doprovází a doplňuje zdařilá obrazová dokumentace v černobílém i v barevném provedení. Nutným doplňkem je i inzerce, která v tomto případě nejen barevně doplňuje text, ale svými informacemi převážně v návaznosti na téma infekce (ale ne vždy) vytváří součást zdroje informací. Informaci nepostrádají ani krátké profesní životopisy dvou hlavních autorů (ať čtenář ví, s kým má co do činění). V zahraničí, ale i někdy u nás jsou součástí životopisných údajů fotografie těch, o kterých je pojednáváno.

Vlastní odborný text je logicky členěn od obecného ke speciálnímu, od gynekologické problematiky k porodnické. Na několika místech je zvlášť probrána oblast infekcí močových cest. Zcela zákonitě a velmi správně uzavírá velké kapitoly textu kapitola o antiinfekční léčbě s přehlednou současnou klasifikací antibiotik včetně jejich farmakokinetických vlastností, interakcí, indikací, kontraindikací a aplikačních schémat. Jsou zdůrazněna a popsána specifika ženského organizmu a těhotenství.

První autor v sobě nezapřel orientaci spíše gynekologickou než porodnickou, a to zejména ve větším rozsahu gynekologické problematiky poněkud na úkor porodnické. Speciální část monografie týkající se gynekologie má logickou strukturu od popisu zevních infekcí genitálu směrem do pánve s moderně probranou relativně nedávno ustanovenou nozologickou jednotkou – pánevní zánětlivou nemocí (pelvic inflammatory disease – PID). V oblasti sexuálně přenosných nemocí mně poněkud chybí alespoň zmínka (sexually transmitted dieases – STD), které sice nemají genitální symptomatologii, nicméně jsou pohlavně přenosné (hepatitis B) a těch onemocnění, která sice v naší populaci nejsou častá, přesto ale STD jsou (scabies, pediculosis pubis a další). Snad by bylo také vhodné věnovat pozornost nejen léčbě těchto stavů, ale také prevenci. Mnohým z výše popsaných stavů je možno předcházet. Na poli prevence těchto onemocnění bylo v euroatlantické oblasti vyspělých států podniknuto mnoho aktivit, které vedly ke snížení frekvence zejména nejzávažnějších zánětlivých onemocnění ženského genitálu. V této oblasti je velký rozdíl mezi vyspělými a rozvojovými se zeměmi.

K porodnické části knihy je možno mít více výhrad jak k obsahové, tak k formální stránce. Infekce v graviditě jsou jedním ze základních kamenů současného porodnictví a podílejí se význačnou měrou na perinatálních výsledcích. Klasifikace těhotenských infektů by měla být systematičtější a kompletnější. Za zmínku by stály změny imunologických mechanizmů v těhotenství a další specifika těhotné a vyvíjejícího se plodu ke vzniku infekce. Kapitolu infekční onemocnění v šestinedělí bych asi nezačínal klinickým postupem při stanovení původu teploty v šestinedělí. Infekce v šestinedělí má multisymptomatický počátek. I přes tyto výhrady poskytuje tato část knihy důležité informace k praktickému použití v rutinní léčbě těhotné a nedělky.

Jsem přesvědčen, že kniha je přínosem k rozvoji našeho oboru a autorům přeji hojnost čtenářů a mnoho vyléčených zánětlivých gynekologicko-porodnických pacientek.

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

gynekologicko-porodnické oddělení

Nemocnice Jihlava

e-mail: roztocila@nemji.cz

Doručeno do redakce 9. 1. 2005


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Oznámení
Článek Oznámení

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2005 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se