Višňa P, Hoch J et al. Traumatologie dospělých. Příprava ke zkouškám z chirurgických oborů. Praha: Maxdorf 2004. 157 stran. ISBN 80−7345−034−8.


Autoři: P. Wendsche
Působiště autorů: klinika traumatologie LF MU a Úrazové nemocnice, Brno
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(3): 373
Kategorie: Z odborné literatury

Koncem roku 2004 předložili pražští autoři Chirurgické kliniky 2. 1ékařské fakulty UK svou publikaci, která je na obálce označena jako příprava ke zkouškám z chirurgických oborů, na titulní straně textu pak učebnice pro lékařské fakulty. Cílem publikace je předložit studentům medicíny a mladým lékařům připravujícím se na atestaci v oboru chirurgie (jejíž součástí jsou základní znalosti z traumatologie) přehledný manuál celého oboru.

Učebnice je napsána velmi přehledně a je ilustrována 103 obrazy, většinou skicami (autor D. Pilous), a RTG-snímky. Tabulky usnadňují pochopení textu. Text je doplněn rejstříkem, který ulehčuje rychlou orientaci.

Obvyklým způsobem je text dělen na 2 části: obecná traumatologie (zlomeniny, rány, popáleniny, zobrazovací metody, polytrauma) a speciální traumatologie (poranění horní končetiny, poranění páteře a pánve, poranění dolní končetiny, poranění hlavy a poranění hrudníku a břicha). Text je opatřen seznamem použitých zkratek. Při popisech poranění hrudníku a břicha uvádějí autoři přehledné terapeutické algoritmy. Je na škodu, že právě tyto přehledné algoritmy chybějí v kapitolách polytrauma, poranění pánevního kruhu, popáleniny a otevřené zlomeniny: špatný algoritmus ošetření může vést k fatálnímu závěru. Pochvalu si ovšem zaslouží uvádění všeobecně uznávané a použité klasifikace zlomenin, poranění a jejich komplikací.

Je téměř nemožné v traumatologickém manuálu pro studenty a mladé chirurgy na všechny problémy v traumatologii poukázat, některé jsou popsané rozsáhleji, jiné zase jen nastíněné. Recenzent například pokládá rozsáhle uváděnou klasifikaci zlomenin horních krčních obratlů za až zbytečně podrobnou, naopak čtenář se nic nedoví o komplexnosti a zákeřnosti poranění míchy a možnostech její ucelené ošetřovatelsko-rehabilitační péče. Student se sice doví, jaké jsou normální hodnoty nitrolebečního tlaku (ICP), nedoví se ovšem, jakým způsobem se tlak měří a jaké jsou indikace k jeho měření. Na závěr bych chtěl podotknout, že autoři neuvádějí pro „další studium problematiky“ údaje o prohlubující literatuře.

Kniha je přehledně psanou učebnicí, která dává odpověď na řadu otázek, které používají lékařské fakulty v naši republice u rigorózních zkoušek v oboru chirurgie. Student získá nutné údaje o typech poranění, jejich diagnostice a terapii, méně se dozví o způsobu rehabilitace a prognóze poranění. Předložená publikace není diagnosticko-terapeutická „kuchařka“ pro mladého chirurga, kterou by mohl nosit během služby v kapse. O to ale autoři ani neusilovali. V knize ruší nápadné barevné firemní inzerce, které se při rychlém prolistování vždy ukazují první. To je však smyslem inzercí a bez sponzorů dnes knihu vydávat asi nejde. Tato otázka je ovšem problémem vydavatele.

Knihu doporučuji všem studentům, mladým lékařům a na úrazové chirurgii zainteresovaným nelékařům, které si musí rychle a efektivně zajistit přehled a základní znalosti v oboru úrazové chirurgie. Za to patří autorům dík. Dík patří samozřejmě i nakladatelství za pěknou přípravu učebnice a přehledný tisk.

prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

klinika traumatologie LF MU a Úrazové nemocnice, Brno

e-mail: p.wendsche@unbr.cz

Doručeno do redakce: 1. 2. 2005


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Oznámení
Článek Oznámení

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2005 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se