Rychlíková E. Manuální medicína. 3. ed. Praha: Maxdorf 2004. 530 stran. ISBN 80−7345−010−0.


Autoři: J. Svobodová
Působiště autorů: Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2005; 51(3): 371
Kategorie: Z odborné literatury

Doc. MUDr. Eva Rychlíková, CSc. Je průkopnicí a spoluzakladatelkou oboru manuální medicíny. Celou svou prací klinickou, vědeckou i pedagogickou se zasloužila o rozvoj tohoto oboru a uznání v klinické medicíně. Důkazem toho je i již třetí vydání knihy Manuální medicína.

Kniha shrnuje poznatky v diagnostice a léčbě v oboru manuální medicíny a v souladu s vývojem, poznáním i klinickou praxí autorka předkládá 3. rozšířené a doplněné vydání. Jak sama uvádí, manuální medicína je medicínským interdisciplinárním oborem a k diagnostice a léčbě používá multidisciplinárních přístupů. Na rozdíl od jiných klinických oborů musí být funkční vertebrogenní porucha posuzována ve vztahu k celému organizmu člověka.

3. vydání má 530 stran, 281 vyobrazení, má zlepšenou grafickou úpravu, která je přehlednější a důraznější při upozorňování na nejčastější chyby při vyšetřování a provádění speciální manuální léčby. Stejně jako předchozí publikace (1987, 1997) má obvyklou strukturu, kapitoly jsou děleny na základní funkční anatomii, etiopatogenezu funkčních vertebrogenních poruch, základní funkční RTG-diagnostiku. Největší část práce je věnována vyšetření, diagnostice a specifické léčbě funkčních vertebrogenních poruch. Do těchto kapitol jsou zahrnuty i nové poznatky z technik, které ovlivňují provedení mobilizací a manipulací, a tudíž i jejich výsledky. Rozšíření je ve fyzikální léčbě, důraz je kladen na jejich správnou indikaci. Doplnění je rovněž u obstřiků, u nichž je upozorněno na jejich správnou indikaci a provedení v jednotlivých lokalizacích.

Ve farmakologické léčbě autorka uvádí na jedné straně obohacenou řadu nových preparátů, na druhé straně upozorňuje na polypragmazii a standardizaci léčby bez individuálního přístupu a zhodnocení. Klinická část popisuje nejčastější funkční vertebrogenní poruchy doplněné o nové poznatky i klinické zkušenosti v diferenciální diagnostice a terapii např. v kapitole o úžinových syndromech, či viscerovertebrálních vztahů.

Kapitola Prevence a sport vertebrogenních onemocnění klade důraz na prevenci, pracovní ergonomii a předcházení civilizačním chorobám správnou zátěží. Publikace se nevěnuje periferním kloubům, jejich léčbě v rámci manuální medicíny je věnována samostatná publikace.

Předkládaná publikace obsahuje aktuální informace, které mají interdisciplinární rozsah. Kniha je nepostradatelnou odbornou publikací jak pro lékaře, tak i pro fyzioterapeuty zabývající se manuální medicínou.

prim. MUDr. Jitka Svobodová

Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU a FN u sv. Anny, Brno

e-mail: jitka.svobodova@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 17. 1. 2005


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Oznámení
Článek Oznámení

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2005 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se