Clinical characteristics and outcome of refractory/relapsed myeloid leukemia in children with Down syndrome


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,18, 2012, No. 4, p. 179.
Kategorie: Výběr z tisku a zprávy o knihách

Takashi Taga, Akiko Moriya Saito, Kazuko Kudo, et al.
Department of Pediatrics, Shiga University of Medical Science, Shiga, Japan; Laboratory of Clinical, Epidemiological and Health Services Research, National Hospital Organization, Nagoya Medical Center Clinical Research Center, Aichi, Japan; Department of Hematology/Oncology, Shizuoka Children’s Hospital, Shizuoka, Japan; et al.
Blood 30 August 2012, Vol. 120, No. 9, pp. 1810-1815


Downův syndrom (DS) je jedním z nejčastějších kongenitálních onemocnění, která jsou spojena se zvýšeným rizikem vzniku myeloidní leukemie. Akutní myeloidní leukemie u pacientů s DS je kategorizována jako myeloidní leukemie asociovaná s DS (ML-DS). Klinické a biologické znaky u dětí jsou poněkud odlišné od AML u dětí bez DS. Zahrnují mladší věk při začátku, nižší počet bílých krvinek (WBC) při diagnóze a častější výskyt akutní megakaryoblastické leukemie. ML-DS je vyznačena dobrou senzitivitou vůči cytotoxickým látkám (zvláště ara-C) a příznivými výsledky. V nedávných klinických studiích bylo zaznamenáno dlouhodobé přežití EFS přibližně v 80 %. Málo pozornosti však bylo věnováno refrakterním nebo relapsovým případům (R/R), protože většina léčebných selhání byla způsobena spíše toxicitou léčby než samotnou R/R formou choroby.

Předmětem této práce je celonárodní retrospektivní analýza dětských pacientů s R/R průběhem akutní myeloidní leukemie v Japonsku se zaměřením na klinickou charakteristiku nemocných, léčbu při iniciální diagnóze, selhání léčby nebo relaps při indukční terapii, dále pak vyhodnotit výsledky celkové léčby a prognostické faktory.

Soubor, metody a výsledky. Studie byla provedena na souboru pacientů ze 120 institucí, které patří do Japonské studijní skupiny pro pediatrickou leukemii a lymfom (Japanese Pediatric Leukemia/Lymphoma Study Group, JPLSG). Jde o celonárodní japonskou pracovní skupinu pro dětské hematologické malignity. V této studii byla provedena podrobná deskriptivní statistická analýza dat od 29 pacientů s R/R ML-DS, diagnostikovaných v Japonsku v letech 2000-2010. Podrobná charakteristika nemocných, FAB klasifikace, karyotyp a protokoly iniciální léčby jsou uvedeny v tabulce a blíže rozvedeny v textu. Poměr chlapci/děvčata byl 18/11, medián věku při iniciální diagnóze byl 2 roky (rozmezí 7 měsíců až 16 roků), přičemž ze 29 pacientů bylo 23 mladších než 4 roky.

Výsledky. U 3 pacientů (10,3 %) došlo k selhání indukční léčby a u 26 pacientů (89,7 %) k relapsu, z nich u 25 v kostní dřeni a u jednoho extramedulárně jako izolovaná kožní ložiska. Medián doby od iniciální diagnózy do relapsu byl 8,6 měsíců (rozmezí 2,4 až 71,8 měsíců). Všichni pacienti, kteří relabovali během 6 měsíců (n = 8), byli na chemoterapii. Během 2 let po iniciální terapii relabovalo celkem 24 pacientů (92 %). Klinická charakteristika všech pacientů, kteří měli refrakterní AML nebo relapsovou AML, je uvedena v tabulce, včetně karyotypu při relapsu (n = 26). U 9 pacientů bylo provedeno vyšetření na mutaci GATA1 buď při iniciální diagnóze, nebo v relapsu; u 8 z nich byla tato mutace potvrzena. Klinická data všech 29 pacientů se všemi jednotlivými sledovanými údaji, včetně provedených alogenních transplantací, celkového přežití a příčin úmrtí jsou obsažena v přehledné tabulce. Z analýzy vyplývá, že 13 ze 26 relabujících pacientů dosáhlo kompletní remisi pomocí různých způsobů reindukční chemoterapie; 2 z 8 přežilo bez další recidivy po provedení alogenní HSCT a u 4 z 5 přetrvávaly kompletní remise pouze s chemoterapií. Selhání terapie bylo většinou spojeno s progresí choroby spíše než s toxicitami spojenými s léčbou. Tříletý podíl celkového přežití OS byl 25,9 % ± 8,6 %. Četné prediktivní faktory byly vyhodnoceny univariantní a multivariantní analýzou. Signifikantně příznivým prognostickým faktorem bylo delší trvání doby od iniciální diagnózy do relapsu (P < 0,0001). Dva klinické faktory byly spojeny s dobou od iniciální diagnózy do relapsu. (1) Pacienti starší než 2 roky při iniciální diagnóze měli větší trend pro vznik relapsu v krátkém období od iniciální diagnózy (≤ 6 měsíců). (2) Pacienti, kteří relabovali časněji, měli menší pravděpodobnost dosáhnout kompletní remisi, když dostali chemoterapii druhé linie (P = 0,001). Ostatní sledované faktory, včetně chromozomálních abnormalit a přítomnosti GATA1, nebyly spojeny signifikantně s přežitím. Alogenní transplantace HSCT neovlivnila prognózu, i když byla provedena po dosažení další remise.

Diskuse. Další studie jsou potřeba k identifikaci podskupin se špatnou prognózou a k úpravě léčebné strategie.

Závěr. Japonská celonárodní retrospektivní analýza klinických charakteristik a výsledků léčby myeloidní leukemie u dětí s Downovým syndromem při refrakterním nebo relapsovém průběhu doložila, že klinický výsledek je obecně nepříznivý i u pacientů, kteří dostali alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk. Analyzovala u této podskupiny nemocných některé prognostické faktory. Zdůraznila potřebu další identifikace nemocných se špatnou prognózou a budoucí úpravu stratifikované léčebné strategie.

Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.


Štítky
Hematologie Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se