Výsledky ankety redakce časopisu Transfuze a hematologie dnes


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,18, 2012, No. 4, p. 195.
Kategorie: Dopisy redakci

V druhém čísle letošního ročníku našeho časopisu jsme se Vás pokusili oslovit anketou s cílem zjistit preference čtenářů a podle nich se pokusit ovlivnit směřování a charakter časopisu v budoucnosti. Problémem ankety, který se dal předpokládat, byla nízká účast. Celkem odpovědělo pouze 35 čtenářů, což je při celkovém nákladu časopisu 1650 výtisků opravdu minimum a jistě lze úspěšně zpochybnit výpovědnost takto získaných výsledků. Na druhé straně jde o jedinou zpětnou vazbu získanou o časopise v posledních letech. Nejvíce odpovědí zaslali hematologové – 18, dále anketní lístky nejčastěji vyplnili odborníci slučující obě odbornosti (hematologii a transfuzní lékařství) – šlo o 7 respondentů, následovali transfuzní lékaři (5), laboranti (2), vysokoškoláci nelékaři (2) a jeden internista. 11 respondentů již do časopisu přispělo, 13 plánuje zaslat rukopis v budoucnu, bohužel 16 odborníků o tom aktuálně vůbec neuvažuje. Většina odpovídajících čtenářů patřila do kategorie nepravidelných, kteří si vybírají ke čtení články podle toho, co je právě zaujme, nejvíce jsou pak čteny doporučení odborných společností (10) a přehledné články (7). Je zajímavé, že původní sdělení preferovali pouze dva čtenáři. Velmi potěšující je zjištění, že 14 respondentů ankety čte pravidelně vše. Pokud jde o návrhy redakci, jaké články upřednostňovat v budoucnosti, zvítězily doporučení odborných společností, které byly uvedeny 18x, následovány přehlednými články (16x) a kazuistikami (12x). Pouze 5 čtenářů by raději četlo originální články, jeden respondent navrhl obecně zvýšit informovanost v transfuzní problematice. Pokud jde o formu časopisu v budoucnu, rozhodně nepřevažovaly moderní trendy patrné v zahraničních odborných médiích, které opouští tradiční tištěné formy časopisů a omezují se na „on line“ publikace. Pouze 3 čtenáři by upřednostnili výhradně elektronicky dostupnou verzi časopisu, zatímco 10 by zůstalo při starém a na formě časopisu by nic neměnilo. Zvítězila však frakce čtenářů, které požadují obě verze – tzn. současně s vydáním tištěné verze časopisu zpřístupnit články „on line“ na internetových stránkách (22). Pouze jeden respondent ankety doporučil publikaci anglické verze s cílem zvýšení impaktu časopisu.

Jakkoli se zdají být výsledky ankety pro malý počet zúčastněných nereprezentativní, věřím, že pro redakci i výbory obou společností jsou užitečné. Společnosti by měly vydávat častěji doporučení pro diagnostické, léčebné či správné výrobní postupy na jedné straně, na druhé straně by se redakce měla snažit získat více přehledných článků a kazuistik. Plánované vydání edukačních přednášek z nedávného XVI. česko-slovenského hematologického a transfuziologického sjezdu by mohlo být tím prvním správným krokem k lepšímu naplňování potřeb našich čtenářů.

Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se