A disease risk index for patients undergoing allogeneic stem cell transplantation


Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,18, 2012, No. 4, p. 183.
Kategorie: Výběr z tisku a zprávy o knihách

Philippe Armand, Christopher J. Gibson, Corey Cutler, et al.
Department of Medical Oncology, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA; Department of Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA; Clinical Research Division, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA; et al.
Blood, 26 July 2012, Vol. 120, No. 4, pp. 905-913


Úspěch transplantace hematopoetických kmenových buněk (HSCT) výrazně závisí na druhu a stavu onemocnění, či stavu remise v době transplantace. Při každé retrospektivní nebo prospektivní studii je proto nezbytné brát podrobně v úvahu heterogenicitu onemocnění. V současné době však není v tomto ohledu přijato jednotné schéma založené na komplexním přihlédnutí ke stavu nemoci, tj. validní stratifikace všech pacientů ve studiích (v angl. textu disease/status).

Předmětem tohoto sdělení je nový způsob pro stratifikaci pacientů s HSCT v době transplantace, který autoři předních celosvětově významných pracovišť navrhli a ověřili jako nový, s chorobou vázaný rizikový index (disease risk index, DRI) pro dospělé pacienty s HSCT. Jde o retrospektivní analýzu dvou velkých jednoústavních souborů.

Soubor, metody a výsledky. Soubor zahrnoval 1539 pacientů, kteří se podrobili první transplantaci HSCT s myeloablativním režimem (MAC) nebo režimem s redukovanou intenzitou (RIC) během 10letého období 2000–2009; 812 pacientů (53 %) mělo režim MAC, 727 (47 %) režim RIC. Medián věku byl 49 roků (rozmezí 18–73 roků). Nejčastější nemocí byla AML (37 % pacientů). Základní charakteristika pacientů podle nemocí a stadia při transplantaci jsou podrobně rozvedena v tabulce. 40 % pacientů dostalo transplantaci od HLA-shodného příbuzenského dárce, 45 % od HLA-shodného nepříbuzenského dárce a 15 % neshodnou transplantaci. 80 % pacientů dostalo kmenové buňky získané z periferní krve a většina (96 %) GVHD prevenci, která obsahovala inhibitor kalcineurinu. Křivky celkového přežití (OS) a přežití bez progrese (PFS) byly zpracovány Kaplan-Meierovou metodikou s porovnáním rozdílů pomocí log-rank testu. Potenciální rizikové factory pro OS, PFS, relaps a nerelapsovou mortalitu (NRM) byly vyšetřeny pomocí modelů proporcionálních rizik. Autoři vypracovaly Coxovy proporcionální rizikové modely pro celkové přežití pro tyto variabilní faktory: věk, pohlaví dárce a příjemce, typ dárce a HLA shoda, zdroj štěpu, sérový nález CMV dárce a příjemce, režim profylaxe GVHD, k terapii vztažená nebo transformovaná choroba, Flt3-ITD stav pro AML (když k dispozici), rok transplantace a zda léčba byla provedena při klinické studii nebo bez ní. Iniciálně byly oddělené modely postaveny pro pacienty s režimem MAC a RIC Protože zdroj štěpu a rok HSCT narušovaly předpoklad proporcionálních rizik, byly modely stratifikovány podle obou proměnných.

Výsledky. Toto schéma stratifikovalo pacienty do 4 rizikových skupin s velmi rozdílným podílem celkového přežití (4leté přežití 64 % ve skupině s nízkým rizikem, což podchycovalo 15 % ze všech pacientů; 46 % v intermediární skupině, což zahrnovalo 55 % ze všech pacientů; 26 % ve skupině s vysokým rizikem, tj. 27 % všech pacientů; a 6 % ve vysoko rizikové skupině, tj. 3 % všech pacientů; P < 0,0001). Skupiny byly také velmi rozdílné v parametru přežití bez progrese (PFS): 4leté přežití od 56 % ve skupině s nízkým rizikem do 6 % ve skupině s velmi vysokým rizikem (P < 0,0001), potvrzeno multivariantní analýzou. Autoři mohli také vytvořit specifický multivariabilní model (HCT-CI) pro OS u pacientů s komorbiditami u 718 pacientů (ze souboru 83 % pacientů,kteří se podrobili transplantaci po lednu 2005). Pro potvrzení validity schématu použili autoři nezávislý soubor 672 pacientů, kteří se podrobili transplantaci ve Fred Hutchinson Cancer Reasearch Center mezi roky 2000 a 2006. Stratifikace pacientů podle popsaného schématu byla úspěšná jak pro OS tak PFS (P < 0,001 u obou).

Závěr. Autoři představili jednoduchý a ověřený systém stratifikace heterogenní populace dospělých pacientů s transplantací hematopoetických kmenových buněk podle podrobných údajů o stavu nemoci a remise v době transplantace (disease risk index, DRI). Čtyři rizikové skupiny vykazovaly signifikantně odlišné riziko relapsu, celkového přežití a přežití bez progrese, bez ohledu na intenzitu přípravného režimu a nezávisle na indexu komorbidity. Tento systém může být užitečný jak v retrospektivních, tak prospektivních studiích a ulehčit interpretaci výsledků.

Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.


Štítky
Hematologie Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se