Ze života odborných společností ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(6): 383-384
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Přednáškové večery Spolku lékařů českých v Praze

 • Termín: Pondělky
 • Místo: Lékařský dům, Sokolská 32, Praha 2,
 • Odborný garant: Předseda: prof. Kvasnička,
 • místopředseda: prof. Pafko,
 • vědecký sekretář: prof. Grim
 • Ohodnocení: 2 kredity

DNE 20. ZÁŘÍ 2010
Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol

 • přednosta: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Fuchsův večer
Těhotenství a
 porody za neobvyklých okolností.

 • Koordinátor: prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
 • 1. L. Rob: Úvod (5 min.)
 • 2. L. Rob: Situace, které donedávna vylučovaly možnost těhotenství a porodu (5 min.)
 • 3. T. Binder, P. Salaj, M. Komár: Těhotenství po rozsáhlé komplikované žilní trombóze (10 min.)
 • 4. J. Škultéty, T. Binder, P. Salaj, I. Hadačová, I. Špátová: Těhotenství při trombotické trombocytopénické ruptuře – TTP (10 min.)
 • 5. O. Šebestová, L. Rob, H. Robová, M. Pluha, M. Hadačka: Invazivní karcinomy v těhotenství – Aktuální problém (10 min.)
 • 6. M. Sládečková, H. Robová, L. Rob, M. Pluha, M. Hadačka: Neoadjuvantní chemoterapie u konzervativní, fertilitu zachovávající operace – současné zkušenosti (10 min.)
 • 7. J. Hořejší, R. Pádr, V. Janík: Těhotenství a porod po embolizaci děložního myomu (10 min.)
 • Diskuse.

DNE 4. ŘÍJNA 2010
15. přednáškový večer Spolku bavorských internistů

 • předseda: Dr. med. Wolf von Römer
 • Update Cardiology 2010
 • Koordinátor: Prof. Dr. med. Reiner Hartenstein (prezident Bavorské onkologické společnosti)
 • 1. H. Stöckle: Úvod (10 min.)
 • 2. S. Kääb: ECG Pitfalls in Arhytmia Diagnosis (20 min.)
 • 3. A.Hahnefeld: Prevelance, Predictors and Prognosis of Atrial Fibrillation after Pulmunary Vein Isolation (20 min.)
 • 4. H. Leuchte: Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (20 min.)
 • Diskuse.

DNE 11. ŘÍJNA 2010
Přednáškový večer Ústavu klinické biochemie a
 lékařské diagnostiky 1. LF UK a VFN

 • přednosta: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
 • Hořejšího večer
 • Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
 • 1. T. Zima: Úvod (5 min.)
 • 2. T. Zima: Novinky v laboratorní diagnostice čipy ano či ne ? (8 min.)
 • 3. L. Muchová, L.Vítek: Úloha katabolické dráhy hemu v patogenezi onemocnění jater (8 min.)
 • 4. D. Bystřická, M. Gančarčíková, Z. Zemanová, K. Michalová: Využití čipových technologií v diagnostice hematologických malignit (8 min.)
 • 5. J. Kvasnička, J. Hájková, S. Šteflová, I. Malíková, L. Landová: Laboratorní diagnostika trombofilií. (8 min.)
 • 6.V. Adámková: Končí éra antibiotik? – jiné možnosti léčby infekčních chorob (8 min.)
 • 7. K. Malíčková, D. Ďuricová, M. Obrtlík, M. Lukáš: Aktivita DNAasy I - prediktor Imunopatologických komplikací biologické léčby IBD (8 min.)
 • 8. M. Jáchymová, T. Krechler, M. Pavlíková, M. Vecka, M. Zeman, A. Žák, T. Zima: Polymorfizmus – 23HphI genu pro inzulín a biochemické markery u pacientů s onemocněním pankreatu (8 min.)
 • Diskuse.

DNE 18. ŘÍJNA 2010
Přednáškový večer Kardiologické kliniky IKEM

 • Přednosta: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
 • Weberův večer
 • Příspěvek programu transplantaci srdce pro kardiologii
 • Koordinátor: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
 • 1. J. Kautzner: Úvod (5 min.)
 • 2. M. Hegarová: Transplantace srdce jako součást péče o nemocné s pokročilým srdečním selháním (15 min.)
 • 3. L. Hošková: Klinický význam endomyokardiální biopsie (15 min.)
 • 4. I. Málek: Užití imunosupresiv v kardiologii (15 min.)
 • 5. M. Podzimková: Specifika prevence a léčby infekcí u imunosuprimovaných pacientů (15 min.)
 • Diskuse.

Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP
pořádá
XV. Zlínský geriatrický den

Termín konání: 3. 9. 2010

Předběžný program:

I / Pády

 • Epidemiologie a rizika pádů u seniorů (Weber Pave)
 • Pády u kardiopulmonálních nemocí (Forejtar Milan)
 • Neurologické příčiny pádů (Kalita Zbyněk)
 • Pády u psychoorganického syndromu (Boháčová Zuzana)
 • Pády – poruchy vnitřního prostředí a farmaka (Bureš, Matějková)
 • Pády a warfarin (Doleželová Ivana)
 • Úspěšné řešení kardiální synkopy (Záboj Zdeněk /
 • Sledování a vývoj pádů ve FN OL, geriatrické oddělení (Danielová Libuše)
 • Ošetřovatelské postupy u pádů v Geriatrickém centru KNTB (Štěpančíková)

II / Osteoporóza a traumata

 • Epidemiologie a diagnostika osteoroporózy (Novosad Pavel)
 • Léčba osteoporózy – současné možnosti / Hrdý Petr /
 • Trauma osteoporotického skeletu u gerontologických pacientů (Bis, Marek)
 • Chirurgické řešení zlomeniny proximálního femoru u seniorů (Kacr Pavel)
 • Kompresivní vert. fraktura – vertebroplastika (Filip, Kremr)
 • Prevence osteoporózy z hlediska nutriční intervence (Jurašková Božena)
 • Osteopenie u malnutričních ambulantních pacientů (Číž, Štěpančík)
 • Osteoporóza – bolest a rehabilitace (Piknová)
 • Traumatologie u seniorů z pohledu ošetřujícího personálu následné péče, psychologa a sociálního pracovníka (Mihalová, Vrlová, Kuželová, Martincová)
 • Jak se vyhnout v nefrologické diagnostice sběrům moče (Šálek Tomáš)

* * *

Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
a
Česká psychoanalytická společnost
,
člen Mezinárodní psychoanalytické asociace (IPA)
mají tu čest Vás pozvat na:

Setkání s psychoanalytikem

 • Seminář se uskuteční v prostorách České psychoanalytické společnosti,
 • Řehořova 10, Praha 3
 • dne 30. 10. 2010 (sobota)
 • Pozvaným psychoanalytikem je Dr. Phil. Veronika Grüneisen,
 • která za účasti dalších německých kolegů představí a okomentuje knihu

Fed with Tears – Poisoned with Milk.“

 • The Nazareth Group – Relations – Conferences Geramans and Israelis – The Past in the Present. (Psychosozial – Verlag, Giessen 2009), jejímiž autory jsou H. Shmuel Erlich, Mira Erlich - Ginor a Hermann Beland).
 • Téma vztahu dvou historicky antagonistických skupin je aktuální nejen mezi Němci a Židy, ale rovněž mezi Čechy a Němci. Přednášející slibuje zaměřit svůj příspěvek také tímto směrem. Příspěvek bude komentovat PhDr. Martin Mahler, tréninkový psychoanalytik České psychoanalytické společnosti.
 • Dr. Phil. Veronika Grüneisen je tréninková psychoanalytička a supervizorka, předsedkyně mezinárodní organizace PCCA (Partners in Confronting Collective Atrocities) se sídlem v Norimberku, členka intervizní česko – německé skupiny pracující od roku 2008 střídavě v Praze a v Norimberku.
 • Program:
 • 10. 00 - 12. 00 Přednáška s komentářem a diskusí
 • 12. 00 - 12. 30 Občerstvení
 • Účastnický poplatek:
  účastníci: 500 Kč
  studenti, kandidáti: 250 Kč
  Přednáška bude k dispozici v překladu do češtiny, účastníci dostanou i další doplňující materiály. Závazné přihlášky (k dispozici je jen omezený počet míst) posílejte, prosím, do 10. 09. 2010 na mail:
  bubela@gmail.com.
  Poplatek lze zaplatit na místě.
 • Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
 • AKP ČR ohodnotila v rámci celoživotního vzdělávání účast na přednášce 1 kreditem.

* * *

Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP
a
Česká psychoanalytická společnost
,
člen Mezinárodní psychoanalytické asociace (IPA) má tu čest Vás pozvat na:

Setkání s psychoanalytikem“

 • Seminář se uskuteční v prostorách České psychoanalytické společnosti,
 • Řehořova 10, Praha 3
 • dne 09. 10. 2010 (sobota)

Pozvanými psychoanalytiky jsou Mme. Haydée Faimberg a M. Antoine Corel, kteří přednesou příspěvky:

 • Rodičovství v psychoanalýze. Transgenerační problematika.
  (L’image internale des parents dans la psychoanalyse. Télescopage des générations.)
 • Příspěvek budou komentovat PhDr. Michael Šebek, CSc., tréninkový analytik České psychoanalytické společnosti, PhDr. Petr Junek, člen České psychoanalytické společnosti.
 • Haydée Faimberg, M.D. je tréninkovou analytičkou Pařížské psychoanalytické společnosti, osobně se podílela začlenění České psychoanalytické společnosti do International Psychoanalytic Associatio. Nositelka ocenění Winner of the Haskell Norman Prize 2005 for Excellence in Psychoanalysis.
 • Antoine Corel, M.D., psychoanalytik, člen European Editorial Board of The International Journal of Psychoanalysis.
 • Program:
  10. 00 – 12. 00 Přednáška s komentářem a diskusí
  12. 00 – 12. 30 Občerstvení
  12. 30 – 14.30 Přednáška s komentářem a diskusí
 • Účastnický poplatek:
  účastníci: 700 Kč
  studenti, kandidáti: 350 Kč
 • Souhrn přednášky bude k dispozici v překladu do češtiny, účastníci dostanou i další doplňující materiály. Závazné přihlášky (k dispozici je jen omezený počet míst) posílejte, prosím, do 15. 09. 2010 na mail: bubela@gmail.com. Poplatek lze zaplatit na míst
 • Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
 • AKP ČR ohodnotila v rámci celoživotního vzdělávání účast na přednášce 3 kredity.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 6

2010 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se