Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, FEFIM Hon., FACP Hon. – jubilujúci šesťdesiatnik


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(6): 380
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

V letnom období roku 2010 sa dožíva 60 rokov profesor Dukát. Narodil sa 20. 6. 1950 v Bratislave. Základné vzdelanie získal na ZDŠ P. Jilemnického v Bratislave, stredoškolské štúdium ukončil v r. 1968 maturitou s vyznamenaním na SVŠ Vazovova 6 (UNESCO) v Bratislave. Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1974. Po promócii pracoval na Výskumnom ústave humánnej bioklimatológie v Bratislave ako výskumný pracovník-lekár, neskoršie ako samostatný vedecký pracovník-lekár. Od roku 1982 pracuje na II. internej klinike LFUK-FNsP v Bratislave, najprv ako odborný asistent. V roku 1987 obhájil dizertačnú prácu Klinické použitie ambulantného monitorovania elektrokardiogramu. V roku 1990 bol menovaný na docenta, habilitovaný bol v roku 2005 habilitačnou prácou Prínos monitorovania krvného tlaku Holterovskou technikou v klinike. Od roku 2006 je profesorom vnútorného lekárstva. Inauguračnú prednášku Ambulantné monitorovanie krvného tlaku, význam pre manažment pacienta s hypertenziou mal 24. 6. 2005.

V rokoch 1986–2001 bol vedúcim lekárom Kardiologického pracoviska II. internej kliniky. Od roku 2001 až doteraz je prednostom II. internej kliniky LFUK-FNsP v Bratislave. Od roku 2007 je hlavným odborníkom MZd SR pre vnútorné lekárstvo.

Atestáciu I. stupňa z vnútorného lekárstva urobil A. Dukát v roku 1978, atestáciu II. stupňa z vnútorného lekárstva v roku 1982, atestáciu z kardiológie v roku 1985 a atestáciu z odboru posudkové lekárstvo a revízne lekárstvo v roku 1989.

Pedagogickú činnosť vykonáva nepretržite od roku 1982. Od roku 2006 je gestorom výučby internistických disciplín na LFUK v Bratislave. Je predsedom Komisie pre štátne rigorózne skúšky LFUK z internej medicíny. Je spoluautorom učebnice a skrípt: Kolesár J, Hupka Š, Mikeš Z, Gavorník P, Dukát A. Základy zdravotníctva. 1. vyd. Univerzita Komenského. Bratislava: 1987. 136 s. 

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti je profesor Dukát významnou a vyzretou osobnosťou nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Jednak v oblasti vnútorného lekárstva, jednak v oblasti kardiológie a angiológie. Publikoval vyše 400 vedeckých prác, z toho 17 v zahraničných karentovaných časopisoch, 3 vedecké monografie a 3 kapitoly vo vedeckých monografiách. Citovanosť jeho prác inými autormi je vyše 350, z toho viac ako 110 v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch.

V r. 2000–2005 bol vedeckým sekretárom Slovenskej internistickej spoločnosti SLS, od r. 2005 doteraz je jej prezidentom. V Slovenskej kardiologickej spoločnosti SLS pracoval ako člen výboru a vo viacerých pracovných skupinách, viac ako 25 rokov. Je členom výboru Slovenskej asociácie pre aterosklerózu, pracoval viac ako 10 rokov ako jej podpredseda. Je tiež členom výboru Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. Je podpredsedom Sekcie angiológov Slovenskej lekárskej komory. Bol členom výboru Spolku slovenských lekárov a v r. 1992–1996 podpredsedom Ligy pre hypertenziu Slovenska atď. Je členom redakčných rád viacerých lekárskych časopisov: Kardiológia/Cardiology aj ako zástupca vedúceho redaktora; Vnitřní lékařství, Všeobecná angiológia/General Angiology, Interní medicina pro praxi, Current Clinical Practice, New EU Magazine in Medicine atď.

K najvýznamnejším ohlasom na pedagogickú a vedeckú prácu profesora Dukáta patrí Dérerova cena (2007); Hynkova cena (2008); Cena za najlepšiu publikáciu SLS a Cena Slovenskej fyziatrickej spoločnosti SLS za najlepšiu publikáciu (1978); Fellow of the European Society of Cardiology (FESC) – 2004; European Cardiologist (2005); Fellow of the European Federation of Internal Medicine (FEFIM) – 2005; Honorary Fellow of the European Federation of Internal Medicine (FEFIM Hon.) – 2007; Honorary Fellow of the American College of Physicians (FACP Hon.) – 2010 a Fellow of the Royal Society of Physicians (London).

Pri liečebno-preventívnej činnosti je mimoriadne manuálne zručný, napriek tomu, že ovláda teoreticky i prakticky mnohé náročné pomocné vyšetrovacie metódy, dôraz kladie na dôslednú anamnézu a základné fyzikálne vyšetrenie.

Pri jeho pracovitosti a obdivuhodných pracovných výsledkoch, by sa dalo očakávať, že okrem medicíny nemá iné záujmy a aktivity. Opak je pravdou.

Profesor Dukát je obdivovateľom a vynikajúcim znalcom histórie a umenia. Pred každou cestou do zahraničia študuje detailne s vedeckou presnosťou historicko-kultúrne objekty daného regiónu, aby ich mohol potom cielene vnímať a skúmať s vytrvalosťou, ktorá je naozaj unikátna. Jeho záber je široký, ale na prvom mieste jeho estetického cítenia je asi výtvarné umenie, ktoré sa v posledných rokoch expandovalo aj do zberateľskej vášne. Je však aj častým návštevníkom opery a divadiel, vídavať je ho možné často aj na premiérach.

Žiaľ na prírodu, ktorú priam miluje, mu zostáva len málo času. Roky sa obetavo a vzorne staral doma o vážne chorých rodičov, ktorým však vďačí za celý jeho rast. Jeho predtým úhľadná záhrada, je teraz pralesom, ktorý môžu obdivovať ochrancovia panenskej prírody. Ak však rastú huby, hubárčeniu v lese neodolá!

* * *

Vážený pán profesor, milý Andrej,

prajem Ti aj za všetkých spolupracovníkov, kolegov, mnohých Tvojich priateľov, známych a pacientov veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, osobných i pracovných úspechov, veľa síl v lekárskej, vedeckej i pedagogickej práci a nech Ti čo najdlhšie vydrží Tvoj osobitý ľudský prístup.

doc. MUDr. Peter Gavorník, Ph.D., mim. prof.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 6

2010 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se