Nykturie – závažný rizikový faktor


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(6): 381
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Barcelona (Španělsko); Protext:

Výsledky studie, které byly diskutovány na Kongresu Evropské urologické společnosti (EAU) v Barceloně, ukázaly na vyšší riziko pádů a úmrtí u pacientů trpících nykturií.

Výsledkem studie na reprezentativním vzorku populace, kterou v Japonsku provedl doktor Nakagawa a kolektiv, je závěr, že u dospělých trpících nykturií (která je definovaná jako dvě nebo tři cesty na toaletu za noc kvůli důvodu močení) hrozí podstatně větší riziko úmrtí než u dospělých, kteří nykturií netrpí, a to i s ohledem na ostatní faktory, které k vyššímu riziku úmrtí přispívají (jako věk, pohlaví a fyziologický stav) (1).

Kromě toho výsledky studie provedené doktorem Parsonsem a kolektivem na vzorku 5 872 mužů starších 65-ti let ukázaly, že u dospělých se středně až velmi závažným syndromem dolních cest močových (LUTS) je riziko alespoň dvou pádů za sebou mnohem větší než u pacientů s mírným syndromem dolních cest močových. U dospělých, kteří se budí 2–3 x za noc v důsledku pocitu nucení na močení, je riziko alespoň dvou pádů o 21 % vyšší oproti normě, zatímco u pacientů, kteří se budí 4–5 x za noc v důsledku pocitu nucení na močení, je riziko alespoň dvou pádů vyšší dokonce o 63 %.(2) Nykturie patří mezi syndromy dolních cest močových (LUTS), které jsou s pády spojovány nejvíce.

Tyto studie nám poskytly důležité informace o nykturii, a zejména poukázaly na skutečnost, že se jedná o závažné onemocnění, které bychom neměli odbýt jenom jako civilizační chorobu. Je načase, aby zdravotníci a veřejnost věnovali nykturii takovou pozornost, jakou si zaslouží,“ řekl doktor Raymond Rosen z výzkumného institutu New England Research Institutes, USA.

Několik studií ukázalo, že nykturie se vyskytuje až u 20 % populace ve věku 40–59 let (3, 4, 5). U populace starší 60-ti let se četnost výskytu této nemoci zvyšuje dokonce na přibližně na 35 % (3). Nykturie opakovaně budí postižené pacienty ze spánku a je spojována s četnými negativními jevy, včetně značného zhoršení kvality života a zvýšené úmrtnosti (6). Přerušovaný spánek způsobený nykturií nejen ovlivňuje pacienty a jejich partnery, ale také celou společnost, v důsledku snížené produktivity a výkonnosti v zaměstnání (7, 8, 9).

Aktuální nedostatek povědomí a chápání nykturie způsobuje, že tento závažný problém zůstává často nediagnostikován, a tudíž i nevhodným způsobem léčen,“ upozornil profesor Philip Van Kerrebroeck z Univerzitní nemocnice v Maastrichtu (Nizozemí). „V mnoha případech si lidé často myslí, že se jedná o problém s prostatou nebo močovým měchýřem. Ovšem nykturie může být ve skutečnosti problémem spojeným s ledvinami. Potřebujeme obousměrný přístup. Lékaři musí rozpoznat znaky a symptomy tohoto onemocnění a nasadit vhodnou léčbu, a současně si pacienti musí být vědomi příznaků tohoto onemocnění tak, aby svého lékaře navštívili okamžitě poté co se u nich objeví. Je důležité, aby si pacienti uvědomili, že jejich onemocnění lze vyléčit a že nemusí v tichosti trpět.“

Bude nutné provést další investigativní studie, aby se zjistilo, zda vhodná léčba nykturie dokáže pomoci snížit rizika plynoucí z tohoto onemocnění a také souvislost tohoto onemocnění s výskytem dalších chronických nemocí.

Tab. 1. Relativní riziko pádu při nykturii
Relativní riziko pádu při nykturii
Legenda: RR – relativní riziko; CI – cranial index

Ve snaze zvýšit povědomí o nykturii, je nyní toto onemocnění zahrnuto do oficiálního věstníku Evropské urologické asociace.

Nová kapitola věstníku o ne-neurogenetických symptomech dolních cest močových (LUTS) nyní obsahuje také informace o nykturii a o různých způsobech léčby symptomů dolních cest močových (LUTS), včetně léčby s využitím alfa blokátorů a inhibitorů 5-alfa reduktázy. V této kapitole je rovněž zdůrazněna role desmopresinu jako jediného způsobu léčby zaměřeného konkrétně na nykturii. Kromě toho jsou zde popsány hlavní příčiny noční polyurie a doporučení schválit tento léčebný postup jako léčebný postup první úrovně, třídy A.[10]

O klinických studiích

Vztah mezi nykturií a úmrtností byl prokázán u populace starší 70-ti let. Toto je výsledek tříleté klinické studie provedené v Japonsku (Nakagawa a kolektiv).

V roce 2003 provedli autoři v jedné městské aglomeraci v severním Japonsku rozsáhlou studii na populaci ve věku 70-ti let a více. Tato studie byla provedena napříč celým spektrem dané populace, na základě podrobného rozhovoru s každým účastníkem. V průběhu 3 let byla také sledována úmrtnost na základě údajů získaných z národního systému zdravotního pojištění. Rozdíly v přežití mezi pacienty trpící nykturií (pacienty, kteří každou noc chodí močit 2 x nebo vícekrát) a zdravými pacienty byly zhodnoceny na základě Kaplan-Meierových křivek a byl proveden výpočet statistické významnosti. Byla srovnána rizika úmrtí u pacientů trpících nykturií a u zdravých pacientů na základě rizikového modelu Cox, který hodnotí několik různých proměnných.

Syndrom dolních cest močových zvyšuje riziko pádů u starších mužů (Parsons a kol.).

Autoři posuzovali 5 872 mužů s osteoporotickou frakturou a zkoumali potenciální vliv rizikových faktorů v kohortní studii zaměřené na fraktury v důsledku pádů a osteoporózy u mužů starších 65-ti let. Primárním výstupem této studie byl jednoroční kumulativní výskyt pádů u mužů se středními až závažnými symptomy dolních cest močových (LUTS), podle měřítek Americké urologické společnosti. Byl použit Poissonův regresní model a zhodnoceno několik různých proměnných a potenciálních dalších souvisejících faktorů.

Zdroj: Ferring Pharmaceuticals

V České republice jsou pacientům k dispozici webové stránky http://www.nykturie.cz, kde jsou k dispozici doporučení pro pacienty s nykturií, poradna lékaře i přehled center v jednotlivých regionech ČR, která se léčbou nykturie zabývají.


Zdroje

1. Nakagawa et al. J. Urol. 2009;181, (Suppl), p. 8.

2. Parsons et. al. BJU Int. 2009,104, p. 63-68.

3. Irwin, D E , Milsom, I., Hunskaar, S. et. al. Population-based survey of urinary incontinence, overactive bladder, and other lower urinary tract symptoms in five countries: Results of the EPIC study. Eur. Urol. 2006, 50, p. 1306-1315.

4. Yoshimura, K., Terada, N., Matsui, Y. et al. Prevalence of and risk factors for nocturia: Analysis of a health screening program. Int. J. Urol. 2004, 11, p. 282-287.

5. Brieger, G.M., Yip, S.K., Hin, L.Y., Chung, T.K. The prevalence of urinary dysfunction in Hong Kong Chinese women. Obstet. Gynecol. 1996, 88 , p. 1041-1044.

6. Asplund, R. Nocturia in relation to sleep, somatic diseases and medical treatment in the elderly. BJU Int. 2002, 90 p. 533-536.

7. Bolge, S.C., Doan, J.F., Kannan, H., Baran, R.W. Association of insomnia with quality of life, work productivity, and activity impairment. Qual. Life. Res. 2009, 18, p. 415-422.

8. Bolge, S.C., Balkrishnan, R., Kannan, H. et al. Burden associated with chronic sleep maintenance insomnia characterized by nighttime awakenings among women with menopausal symptoms. Menopause 2010, 17, p. 80-86.

9. Kobelt, G. Health-economic issues in nocturia. BJU Int. 1999, 84, Suppl 1, p. 29-32.

10. European Association of Urology Guidelines - 2010 edition.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 6

2010 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se