Nykturie – závažný rizikový faktor


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(6): 381
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Barcelona (Španělsko); Protext:

Výsledky studie, které byly diskutovány na Kongresu Evropské urologické společnosti (EAU) v Barceloně, ukázaly na vyšší riziko pádů a úmrtí u pacientů trpících nykturií.

Výsledkem studie na reprezentativním vzorku populace, kterou v Japonsku provedl doktor Nakagawa a kolektiv, je závěr, že u dospělých trpících nykturií (která je definovaná jako dvě nebo tři cesty na toaletu za noc kvůli důvodu močení) hrozí podstatně větší riziko úmrtí než u dospělých, kteří nykturií netrpí, a to i s ohledem na ostatní faktory, které k vyššímu riziku úmrtí přispívají (jako věk, pohlaví a fyziologický stav) (1).

Kromě toho výsledky studie provedené doktorem Parsonsem a kolektivem na vzorku 5 872 mužů starších 65-ti let ukázaly, že u dospělých se středně až velmi závažným syndromem dolních cest močových (LUTS) je riziko alespoň dvou pádů za sebou mnohem větší než u pacientů s mírným syndromem dolních cest močových. U dospělých, kteří se budí 2–3 x za noc v důsledku pocitu nucení na močení, je riziko alespoň dvou pádů o 21 % vyšší oproti normě, zatímco u pacientů, kteří se budí 4–5 x za noc v důsledku pocitu nucení na močení, je riziko alespoň dvou pádů vyšší dokonce o 63 %.(2) Nykturie patří mezi syndromy dolních cest močových (LUTS), které jsou s pády spojovány nejvíce.

Tyto studie nám poskytly důležité informace o nykturii, a zejména poukázaly na skutečnost, že se jedná o závažné onemocnění, které bychom neměli odbýt jenom jako civilizační chorobu. Je načase, aby zdravotníci a veřejnost věnovali nykturii takovou pozornost, jakou si zaslouží,“ řekl doktor Raymond Rosen z výzkumného institutu New England Research Institutes, USA.

Několik studií ukázalo, že nykturie se vyskytuje až u 20 % populace ve věku 40–59 let (3, 4, 5). U populace starší 60-ti let se četnost výskytu této nemoci zvyšuje dokonce na přibližně na 35 % (3). Nykturie opakovaně budí postižené pacienty ze spánku a je spojována s četnými negativními jevy, včetně značného zhoršení kvality života a zvýšené úmrtnosti (6). Přerušovaný spánek způsobený nykturií nejen ovlivňuje pacienty a jejich partnery, ale také celou společnost, v důsledku snížené produktivity a výkonnosti v zaměstnání (7, 8, 9).

Aktuální nedostatek povědomí a chápání nykturie způsobuje, že tento závažný problém zůstává často nediagnostikován, a tudíž i nevhodným způsobem léčen,“ upozornil profesor Philip Van Kerrebroeck z Univerzitní nemocnice v Maastrichtu (Nizozemí). „V mnoha případech si lidé často myslí, že se jedná o problém s prostatou nebo močovým měchýřem. Ovšem nykturie může být ve skutečnosti problémem spojeným s ledvinami. Potřebujeme obousměrný přístup. Lékaři musí rozpoznat znaky a symptomy tohoto onemocnění a nasadit vhodnou léčbu, a současně si pacienti musí být vědomi příznaků tohoto onemocnění tak, aby svého lékaře navštívili okamžitě poté co se u nich objeví. Je důležité, aby si pacienti uvědomili, že jejich onemocnění lze vyléčit a že nemusí v tichosti trpět.“

Bude nutné provést další investigativní studie, aby se zjistilo, zda vhodná léčba nykturie dokáže pomoci snížit rizika plynoucí z tohoto onemocnění a také souvislost tohoto onemocnění s výskytem dalších chronických nemocí.

Tab. 1. Relativní riziko pádu při nykturii
Relativní riziko pádu při nykturii
Legenda: RR – relativní riziko; CI – cranial index

Ve snaze zvýšit povědomí o nykturii, je nyní toto onemocnění zahrnuto do oficiálního věstníku Evropské urologické asociace.

Nová kapitola věstníku o ne-neurogenetických symptomech dolních cest močových (LUTS) nyní obsahuje také informace o nykturii a o různých způsobech léčby symptomů dolních cest močových (LUTS), včetně léčby s využitím alfa blokátorů a inhibitorů 5-alfa reduktázy. V této kapitole je rovněž zdůrazněna role desmopresinu jako jediného způsobu léčby zaměřeného konkrétně na nykturii. Kromě toho jsou zde popsány hlavní příčiny noční polyurie a doporučení schválit tento léčebný postup jako léčebný postup první úrovně, třídy A.[10]

O klinických studiích

Vztah mezi nykturií a úmrtností byl prokázán u populace starší 70-ti let. Toto je výsledek tříleté klinické studie provedené v Japonsku (Nakagawa a kolektiv).

V roce 2003 provedli autoři v jedné městské aglomeraci v severním Japonsku rozsáhlou studii na populaci ve věku 70-ti let a více. Tato studie byla provedena napříč celým spektrem dané populace, na základě podrobného rozhovoru s každým účastníkem. V průběhu 3 let byla také sledována úmrtnost na základě údajů získaných z národního systému zdravotního pojištění. Rozdíly v přežití mezi pacienty trpící nykturií (pacienty, kteří každou noc chodí močit 2 x nebo vícekrát) a zdravými pacienty byly zhodnoceny na základě Kaplan-Meierových křivek a byl proveden výpočet statistické významnosti. Byla srovnána rizika úmrtí u pacientů trpících nykturií a u zdravých pacientů na základě rizikového modelu Cox, který hodnotí několik různých proměnných.

Syndrom dolních cest močových zvyšuje riziko pádů u starších mužů (Parsons a kol.).

Autoři posuzovali 5 872 mužů s osteoporotickou frakturou a zkoumali potenciální vliv rizikových faktorů v kohortní studii zaměřené na fraktury v důsledku pádů a osteoporózy u mužů starších 65-ti let. Primárním výstupem této studie byl jednoroční kumulativní výskyt pádů u mužů se středními až závažnými symptomy dolních cest močových (LUTS), podle měřítek Americké urologické společnosti. Byl použit Poissonův regresní model a zhodnoceno několik různých proměnných a potenciálních dalších souvisejících faktorů.

Zdroj: Ferring Pharmaceuticals

V České republice jsou pacientům k dispozici webové stránky http://www.nykturie.cz, kde jsou k dispozici doporučení pro pacienty s nykturií, poradna lékaře i přehled center v jednotlivých regionech ČR, která se léčbou nykturie zabývají.


Zdroje

1. Nakagawa et al. J. Urol. 2009;181, (Suppl), p. 8.

2. Parsons et. al. BJU Int. 2009,104, p. 63-68.

3. Irwin, D E , Milsom, I., Hunskaar, S. et. al. Population-based survey of urinary incontinence, overactive bladder, and other lower urinary tract symptoms in five countries: Results of the EPIC study. Eur. Urol. 2006, 50, p. 1306-1315.

4. Yoshimura, K., Terada, N., Matsui, Y. et al. Prevalence of and risk factors for nocturia: Analysis of a health screening program. Int. J. Urol. 2004, 11, p. 282-287.

5. Brieger, G.M., Yip, S.K., Hin, L.Y., Chung, T.K. The prevalence of urinary dysfunction in Hong Kong Chinese women. Obstet. Gynecol. 1996, 88 , p. 1041-1044.

6. Asplund, R. Nocturia in relation to sleep, somatic diseases and medical treatment in the elderly. BJU Int. 2002, 90 p. 533-536.

7. Bolge, S.C., Doan, J.F., Kannan, H., Baran, R.W. Association of insomnia with quality of life, work productivity, and activity impairment. Qual. Life. Res. 2009, 18, p. 415-422.

8. Bolge, S.C., Balkrishnan, R., Kannan, H. et al. Burden associated with chronic sleep maintenance insomnia characterized by nighttime awakenings among women with menopausal symptoms. Menopause 2010, 17, p. 80-86.

9. Kobelt, G. Health-economic issues in nocturia. BJU Int. 1999, 84, Suppl 1, p. 29-32.

10. European Association of Urology Guidelines - 2010 edition.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 6

2010 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se