XX. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2010; 90(6): 386-387
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

8.–10. října 2010
Praha, hotel Pyramida

Vážené kolegyně a kolegové,

velmi si vážíme cti pořádat jubilejní XX. konferenci českých a slovenských dětských hematologů a onkologů v Praze a současně oslavit 25 let od vzniku Pracovní skupiny pro dětskou hematologii České republiky a sjednocení léčby dětské leukémie podle BFM protokolů. Na oslavu výročí zveme významné zahraniční hosty – zakladatele moderní léčby dětské leukémie profesora Riehma, představitele „M“ v původní BFM skupině a jednoho ze zakladatelů moderní léčby dětí s Hodgkinovým lymfomem, profesora Schellonga a člena výboru evropské pediatrické onkologické společnosti SIOPE a vedoucího představitele polské dětské onkologie profesora Kowalczyka. Odborný program sjezdu se bude skládat ze sekce lékařů a sekce sester a zachová tradiční schéma zahájení sjezdu v pátečním odpoledni a ukončení s nedělním obědem. Hlavními odbornými tématy budou dětská hematologie a dětská onkologie. Součástí konference bude výstava farmaceutických firem a satelitní sympozia. Poloha kongresového centra Pyramida předurčuje kulturní program sjezdu – návštěvu Pražského hradu s prohlídkou i běžně nepřístupných míst. K sobotnímu společenskému večeru zahraje hudební skupina „Varta band“ Františka Komínka.

Přijměte naše pozvání do Prahy na sklonku babího léta!
Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Předseda organizačního výboru konference


Všeobecné informace

Místo konání konference

Kongres se koná v OREA hotelu Pyramida (Bělohorská 24, 169 01, Praha 6)
www.hotelpyramida.cz

Registrace:

Registrační formulář je k dispozici na internetových stránkách konference www. meritis.cz/hema2010
Preferujeme on-line registraci.Tato registrace bude zvýhodněna malým dárkem, který obdržíte při registraci na místě! Registraci je nutné zaslat na výše uvedenou internetovou adresu nejpozději do 26. 7. 2010.

Registrační poplatek zahrnuje:
 • vstup na odborný program během celé konference konferenční materiály
 • volný vstup na výstavu firem účast na společenském večeru s rautem
 • netradiční prohlídku Pražského hradu
 • občerstvení během přestávek a obědy.

Doklad o zaplacení je nutno předložit při registraci.

Stravování

Snídaně jsou zajištěny v místě ubytování. Obědy a coffee breaky během přednášek budou zajištěny v místě konání konference.

Platby

Česká republika – platby kongresových poplatků a ubytování proveďte převodem na účet číslo: 35-3484460217/0100 u Komerční banky.
Slovenská republika
– platby kongresových poplatků a ubytování proveďte převodem na účet číslo: 2621750612/1100 u Tatra banky.
Pro platby ze zahraničí IBAN účet:
CZ1501000000353481160217, SWIFT kód KOMBCZPPXXX.

Veškeré platby jsou uvedeny včetně DPH a jsou považovány za zálohy. Příjmové daňové doklady budou vystaveny na místě. V případě platby předem se dokladem o zaplacení prokažte u registrace. V případě platby fakturou kontaktujte, prosím, organizační agenturu. Dodatečné faktury budou vystaveny pouze na základě písemné žádosti a to do 1 měsíce po skončení kongresu.
Veškeré platby na místě bude možné provést pouze v hotovosti v CZK.

Storno účasti:

Storno účasti je nutno nahlásit organizační agentuře písemně. Při zrušení účasti do 20. 8. 2010 bude vráceno 50 % hodnoty zaplaceného poplatku. Po tomto termínu není možné zaplacenou částku vrátit, ale delegátovi bude zaslán sjezdový materiál.

Ubytování

Ubytování je zajištěno v OREA hotelu Pyramida
Ubytování je možné objednat do 26. 7. 2010. Po tomto datu bude objednávka též akceptována, avšak do výše volných kapacit hotelu.
OREAHOTELPRYMIDA****
www.hotelpyramida.cz

Bělohorská 24. Praha 6
1/1 1900 Kč
1/2 1900 Kč

Ceny ubytování jsou vždy za 1 pokoj (tzn. 1/1 – 1 osoba; 1/2 – 2 osoby) včetně snídaně a DPH. V případě obsazení dvoulůžkového pokoje dvěma osobami bude cena pokoje rozdělena na dvě částky.

Storno podmínky:

poplatek za ubytování bude vrácen po snížení 20 % na pokrytí administrativních nákladů, pokud pořádající kongresová agentura obdrží informaci o zrušení ubytování písemně nejpozději do 30. 8. 2010. Po tomto datu nebude poplatek za ubytování vrácen. Pokud neobdržíme platbu do 30. 8. 2010 bude ubytování zrušeno z důvodu storno podmínek daného ubytovacího zařízení.

Předběžný program konference

Pátek 8. 10. 2010

 • 12.00 –19.00 Registrace
 • 13.00 –14.00 Uvítací coffee break
 • 14.00 Zahájení konference
 • 14.10 –15.30 Satelitní symposium generálního sponzora Astellas Pharma
 • 15.30 –16.30 Odborný program
 • 16.30 –17.00 Coffee break
 • 17.00 –19.30 Odborný program
 • 19.30 Večeře

Sobota 9. 10. 2010

 • 07.30 –18.00 Registrace
 • 08.30 –10.30 Odborný program ve dvou paralelních sekcích
 • 10.30 –11.00 Coffee break
 • 11.00 –13.00 Odborný program ve dvou paralelních sekcích
 • 13.00 –14.00 Oběd
 • 14.00 –17.00 Odpolední doprovodný program (návštěva Pražského hradu)
 • 17.30 –18.45 Kulatý stůl na téma Minimální reziduální nemoc u ALL
 • 18.45 –19.45 Postery
 • 21.00 Společenský večer s rautem

Neděle 10. 10. 2010

 • 08.00 –13.00 Registrace (vydávání certifikátů)
 • 08.30 –10.30 Odborný program
 • 10.30 –11.00 Coffee break
 • 11.00 –13.00 Odborný program
 • 13.00 Zakončení konference a oběd

Informace k odbornému programu

Hlavní témata sjezdu:

 • Leukémie a lymfomy
 • Neonkologická hematologie
 • Solidní nádory

Sesterská sekce:

 • Handicap a ošetřovatelství
 • Jak zlepšit kvalitu života pacientů s krvácivými chorobami
 • Pozdní následky transplantace kostní dřeně
 • Kolonizovaný pacient
 • Komunikace a edukace v ošetřovatelské péči
 • Faktory ovlivňující výsledek laboratorního vyšetření
 • Kazuistiky na téma „Pokrok v léčbě hematoonkologických pacientů“

Jednací jazyk

Jednacím jazykem kongresu bude čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu).

Pokyny pro přípravu a zaslání abstrakt:

Abstrakta se zadávají výhradně v elektronické formě na webových stránkách konference www.meritis.cz/hema2010 – v odkaze „Abstrakt“ a musejí být podána do 26. 7. 2010. O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mai¬lem nejpozději do 10. 9. 2010. Příjímáme příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině – ovšem POZOR! – jazyk abstrakta musí být stejný jako jazyk prezentace! Anglická abstrakta tedy přijímáme k příspěvkům, které budou na konferenci prezentovány v angličtině.

Postery:

Během konference bude probíhat posterová sekce. Postery budou umístěny na panelech o rozměru: 90 cm (šířka) x 180 cm (výška).

Přednášky:

K promítání podkladů k ústním prezentacím bude připraven dataprojektor a počítač PC s programem Microsoft PowerPoint. Použití jakékoliv jiné techniky či software je nutno předem konzultovat s organizátory konference.

Důležité informace k odborné prezentaci

Abstrakta musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu „bude diskutováno“ nebo „budeme demonstrovat“ a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.

Nejlepší prezentace budou odměněny hodnotnými cenami!

Organizační výbor konference udělí ceny za:

 • Nejlepší poster v sekci lékař/VŠ
 • Nejlepší poster v sekci sester
 • Nejlepší přednášku v sekci sester
 • Nejlepší přednášku účastníka do 35 let

Společenský a doprovodný program

Sobota 9. října 2010

 • 14.00 Netradiční prohlídka – Pražský hrad Vstupné je zahrnuto v registračním poplatku.
 • 21.00 Společenský večer s rautem (OREA hotel Pyramida) Vstupné je zahrnuto v registračním poplatku.

Organizační výbor konference

Předseda organizačního výboru:
Jan Starý

Členové:
Vladimír Komrska
Věra Reichlová
Vratislav Šmelhaus
Jan Trka
Jitka Wintnerová
Jan Zuna

Vědecký výbor konference:

Předseda vědeckého výboru:
Jan Trka

Členové:
Jan Blatný
Ondřej Hrušák
Tomáš Eckschlager
Edita Kabíčková
Vladimír Mihál
Dagmar Pospíšilová
Jan Starý
Petr Sedláček

 • Alžběta Mráčková, organizace konference tel.: 737 287 522
 • Kateřina Nogová, registrace, ubytování tel.: 737 282 842
  e mail:
  hema2010@meritis.cz
  tel.:
  272 774 064, fax: 272 767 597
  www.meritis.cz/hema2010

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 6

2010 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se