Zpráva ze studijního pobytu na Gynekologicko-porodnické klinice University Lund


Autoři: Tomáš Fait;  Zdeněk Žižka
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2012; 16(2-4): 123-124
Kategorie: Aktuality z gynekologie

Ve dnech 29. 5. – 1. 6. 2012 jsme navštívili porodnická oddělení University Lund v Lundu a Malmö na pozvání jejich emeritního přednosty prof. Maršala. Cílem naší studijní cesty bylo osvojit si techniku zevního obratu konce pánevního a seznámit se s organizací práce.

Musíme se zahanbením přiznat, že jsme si připadali jako v jiném světě. A to ve světě lidštějším. Ačkoli je Švédsko rovněž členem Evropské unie, kterou naši byrokraté vysvětlují nutnost existence hory papírů, která nás úspěšně vzdaluje od pacienta, nic takového jsme v Lundu nenašli. Neexistují zde žádné písemné informované souhlasy, lékaři samozřejmě s pacienty hovoří a informují je, ale nemají k tomu žádné podpisy standardizovaných souhlasů. Lékaři ani nikdo jiný také nevykazují žádné body pro zdravotní pojišťovnu, neb švédské zdravotnictví pracuje s rozpočtem a neživí tak zbytečně rozsáhlý aparát mnoha pojišťoven. U vchodu sice také existují „píchačky“, ale univerzitní pracovníci je nepoužívají.Porodnictví je ve Švédsku v rukou porodních asistentek. Ty provádějí sledování fyziologického těhotenství, příjem rodiček do porodnice i vedení porodu. Pouze patologická či riziková těhotenství sledují lékaři a samozřejmě jsou volání k větším porodním poraněním a v případě potřeby operačního ukončení porodu.

V porodnice v Malmö proběhne ročně 5 100 porodů, celkem na 12 porodních pokojích. Stará se o ně vždy 5 porodních asistentek, které mají k ruce 4 zdravotní sestry. Celou jednotku vede starší lékař a pracuje tam jeden mladší lékař. Porodnice v Lundu odvede 4 000 porodů ročně na 10 porodních pokojích, které obsluhují 4 porodní asistentky a 3 zdravotní sestry. Opět jednotku sleduje jeden starší a jeden mladší lékař. Přestože obě nemocnice centralizují patologická těhotenství, a to v Malmö na úrovni intermediálního a v Lundu na úrovni nejvyššího perinatologického centra se specializací na vrozené srdeční vady plodu, mají 20 % respektive 17 % císařských řezů. Peripartální sledování je založeno na kardiotokografii či ST-analýze. Monitory jsou svedeny na centrální monitorovací panel do poměrně rozsáhlé sesterny s velmi kvalitním zázemím. V případě suspekce připojují stanovení laktátu odebraného ze skalpu plodu (tam, kde my bychom užili pulzní oxymeterii).


Porodní pokoje jsou vybaveny veškerým zařízením pro monitoraci matky i plodu, vyhřívaným lůžkem pro novorozence i rozvody medicínských plynů, ale vše uspořádáno tak, že prostor působí dojmem pokoje. Každý pokoj má své sociální zařízení.

Epiziotomie nejsou rutinně prováděny. Rodičky po nekomplikovaném porodu odcházejí po 4 hodinách z porodnice. Po císařském řezu rodička zůstává v nemocnici do 3. pooperačního dne. Pokud se rodička necítí dobře, nebo bydlí daleko, může využít placený pacientský hotel v areálu nemocnice.

Konec pánevní je nyní obecně uznávanou indikací k císařskému řezu, jehož frekvence dosahuje na našem domovském pracovišti 36 %. Obrat plodu v poloze koncem pánevním na polohu hlavičkou by dle světového písemnictví i zkušeností pracoviště v Lundu mohl pomoci snížit nutnost provádění císařského řezu. V České republice některá pracoviště deklarují provádění tohoto výkonu, ale na přímou žádost předvedení techniky se nám dostalo vyhýbavé odpovědi.

Ani v Lundu nevedou porod v poloze koncem pánevním spontánně, v Malmö vedou spontánně 40 % porodů s polohou plodu koncem pánevním. Obě pracoviště vedou spontánně rovněž všechny porody dvojčat, kde plod A je v poloze hlavičkou a plod B v jakékoli podélné poloze. Pod vedením dr. Jany Brodszki v Lundu a v Malmö díky péči prof. Andrease Herbsta jsme byli seznámeni s teorií i praktickými ukázkami zmíněného výkonu.

Obrat plodu v poloze koncem pánevním zevními hmaty je prováděn u prvorodiček v těhotenství grav. hebd. 35 + 3 až 36 + 3, u vícerodiček v grav. hebd. 36 + 3 až 37 + 3. Příčná a šikmá poloha plodu je obdobnou technikou vertikalizována v 38. týdnu těhotenství s následnou indukcí porodu. Před výkonem a po výkonu je provedena ultrazvuková kontrola polohy plodu. Před výkonem je natočen CTG-záznam v délce 20 minut, po výkonu v délce 40–60 minut. Před výkonem je aplikována intravenózní tokolýza. Za kontraindikaci považují oligohydramnion, růstovou retardaci, preeklampsii a krvácivé poruchy. Při aplikaci nízkomolekulárních heparinů přistupují k výkonu nejdříve za 12 hodin. Stav po císařském řezu ani placenta na přední stěně není pro švédské kolegy kontraindikací.

Literární úspěšnost výkonu je 50%, a to 30% pro prvorodičky a 70% pro vícerodičky. Úspěšnost pracoviště v Malmö dosahuje 80 %. Při dodržení kontraindikací je jediným popisovaným rizikem předčasné odloučení placenty s incidencí 1–5 na 1 000 výkonů. Obrat je rutinně nabízen všem těhotným s plodem v poloze koncem pánevním. Asi 15 % žen tuto nabídku odmítne.


Doufáme, že nás nadšení z vizuálně snadného výkonu neopustí a budeme tak moci i u nás nabídnout tuto cestu zpět k spontánním porodům.

Doručeno do redakce dne 23. 7. 2012

MUDr. Tomáš Fait, Ph. D.

tomas.fait@vfn.cz

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha

www.vfn.cz

MUDr. Zdeněk Žižka, CSc.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 2-4

2012 Číslo 2-4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více