Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius:
naděje pro pacienty a pomoc pro zdravotníky


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2012; 16(2-4): 126-127
Kategorie: Varia


O společnosti

Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius byla založena v roce 2009 s vizí odstranit přetrvávající strach, nízké povědomí a neinformovanost o diagnostických a léčebných možnostech u onkologických onemocnění, a tak překlenout dosud do jisté míry přetrvávající bariéru mezi pacientem a lékařem, nebo ještě lépe podnítit pacienta ke spolupráci (komplianci) s ošetřujícím lékařem v duchu „My to společně zvládneme“. Cílem společnosti je také rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, rizikovém chování a možnostech diagnostiky a léčby a přispět ke zlepšení komunikace mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky, aby k rozpoznání onemocnění docházelo co nejdříve a aby se pacienti podíleli co nejochotněji na léčbě. Naším cílem je šířit tuto myšlenku, tento koncept přístupu k závažným onemocněním už mezi žáky, učiteli, vedením škol i jejich zřizovateli.

Zaměření a projekty společnosti

Projekt Průvodce onemocněními

Prvním pilířem činnosti společnosti je edukace široké veřejnosti o onemocněních s vysokou incidencí a mortalitou s cílem dosáhnout významného posunu v prevenci a časném diagnostikování těchto závažných onemocnění. Lékaři specialisté jsou každodenně konfrontováni s krutou skutečností, že některá onemocnění by neměla tak fatální vývoj, kdyby o nich byli pacienti lépe informováni, kdyby věděli, na koho se obrátit se svými zdravotními obtížemi a nebáli se včas tyto problémy řešit s lékařem.

Projekt zvolil formu, která je pro širokou veřejnost nejpřijatelnější a kterou nelze v běžné praxi lékařské péče zajistit, totiž osobní klidné, důkladné, srozumitelné, nementorské, a především citlivé vysvětlování podstaty, projevů onemocnění, léčebných možností a úlohy samotného pacienta a jeho blízkých při překonávání takových onemocnění. Tvůrci projektu zvolili pro tento svůj cíl formu edukačních filmů distribuovaných na DVD-nosičích. Postupně tedy vzniká soubor filmových průvodců jednotlivými chorobami nebo skupinami chorob. Doposud byla takto zpracována onemocnění: Karcinom prsu (je přílohou tohoto vydání časopisu Praktické gynekologie), Nejčastější gynekologické malignity, bude přílohou prvního čísla časopisu Praktická gynekologie v roce 2013, dále se připravují Nejčastější urologické malignity, Kolorektální karcinom nebo Zhoubný nádor.

Tyto filmové edukační průvodce připravují přední lékařští odborníci ve spolupráci profesionálním filmařským týmem. Tito renomovaní lékaři v průvodci informují o projevech a příznacích choroby, diagnostických a léčebných postupech a především o možnostech prevence. A tak se každé pacientce dostává poučení od těch nejpovolanějších, a tím jistota. Slovo dostávají také psychologové, kteří vysvětlují psychické aspekty onemocnění, zvláště důležitost postojů samotných pacientek, dále možnosti psychologické podpory, a také sami pacienti, kteří popisují své pocity a zkušenosti s onemocněním a jeho zvládáním.

Průvodci onemocněními na DVD-nosičích se distribuují zdarma mezi rizikové skupiny pacientů, buď přímo v nemocnicích, ambulancích specialistů nebo prostřednictvím pacientských organizací. V současnosti je možné je shlédnout on-line nebo si je stáhnout do počítače z našich webových stránek www.dialog-jessenius.cz.


Projekt Můžu ti pomoci?

Druhým pilířem o. p. s. Dialog Jessenius je projekt Můžu ti pomoci?– kampaň na podporu prevence rizikového chování na základních a středních školách a smysluplného a osobnostně přínosného trávení volného času.

Podstatou tohoto projektu je spolupráce žáků, respektive studentů s jejich učiteli, při níž připravují prezentace pro své spolužáky, v diskusích řeší mezi sebou i se svými vyučujícími problematiku rizikového chování. Součástí projektu je pořádání meziškolních konferencí, na nichž se setkávají žáci a učitelé z různých škol a míst a předávají si zkušenosti se zvládáním rizikového chování.

Žáci, respektive studenti, ve spolupráci se školenými pedagogy, se v uměleckých akademiích (filmové, hudební a výtvarné) snaží ztvárnit problematiku celého spektra závislostí a šikany.

Podrobnosti o práci a výhledech obecně prospěšné společnosti jsou k dispozici na webu www.dialog-jessenius.cz.

Správní rada společnosti: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Helena Abrahams Felix, doc. Helena Třeštíková
Dozorčí rada:
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., Monika Stanieczková, prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Zřizovatelky:
doc. MUDr. Petra Tesařová CSc., Helena Abrahams Felix, Jiřina Faloutová, Bc. Michaela Tůmová.
Statutární zástupce:
Bc. Michaela Tůmová, ředitelka společnosti

Bc. Michaela Tůmová

ředitelka společnosti


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 2-4

2012 Číslo 2-4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se