Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius:
naděje pro pacienty a pomoc pro zdravotníky


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2012; 16(2-4): 126-127
Kategorie: Varia


O společnosti

Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius byla založena v roce 2009 s vizí odstranit přetrvávající strach, nízké povědomí a neinformovanost o diagnostických a léčebných možnostech u onkologických onemocnění, a tak překlenout dosud do jisté míry přetrvávající bariéru mezi pacientem a lékařem, nebo ještě lépe podnítit pacienta ke spolupráci (komplianci) s ošetřujícím lékařem v duchu „My to společně zvládneme“. Cílem společnosti je také rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, rizikovém chování a možnostech diagnostiky a léčby a přispět ke zlepšení komunikace mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky, aby k rozpoznání onemocnění docházelo co nejdříve a aby se pacienti podíleli co nejochotněji na léčbě. Naším cílem je šířit tuto myšlenku, tento koncept přístupu k závažným onemocněním už mezi žáky, učiteli, vedením škol i jejich zřizovateli.

Zaměření a projekty společnosti

Projekt Průvodce onemocněními

Prvním pilířem činnosti společnosti je edukace široké veřejnosti o onemocněních s vysokou incidencí a mortalitou s cílem dosáhnout významného posunu v prevenci a časném diagnostikování těchto závažných onemocnění. Lékaři specialisté jsou každodenně konfrontováni s krutou skutečností, že některá onemocnění by neměla tak fatální vývoj, kdyby o nich byli pacienti lépe informováni, kdyby věděli, na koho se obrátit se svými zdravotními obtížemi a nebáli se včas tyto problémy řešit s lékařem.

Projekt zvolil formu, která je pro širokou veřejnost nejpřijatelnější a kterou nelze v běžné praxi lékařské péče zajistit, totiž osobní klidné, důkladné, srozumitelné, nementorské, a především citlivé vysvětlování podstaty, projevů onemocnění, léčebných možností a úlohy samotného pacienta a jeho blízkých při překonávání takových onemocnění. Tvůrci projektu zvolili pro tento svůj cíl formu edukačních filmů distribuovaných na DVD-nosičích. Postupně tedy vzniká soubor filmových průvodců jednotlivými chorobami nebo skupinami chorob. Doposud byla takto zpracována onemocnění: Karcinom prsu (je přílohou tohoto vydání časopisu Praktické gynekologie), Nejčastější gynekologické malignity, bude přílohou prvního čísla časopisu Praktická gynekologie v roce 2013, dále se připravují Nejčastější urologické malignity, Kolorektální karcinom nebo Zhoubný nádor.

Tyto filmové edukační průvodce připravují přední lékařští odborníci ve spolupráci profesionálním filmařským týmem. Tito renomovaní lékaři v průvodci informují o projevech a příznacích choroby, diagnostických a léčebných postupech a především o možnostech prevence. A tak se každé pacientce dostává poučení od těch nejpovolanějších, a tím jistota. Slovo dostávají také psychologové, kteří vysvětlují psychické aspekty onemocnění, zvláště důležitost postojů samotných pacientek, dále možnosti psychologické podpory, a také sami pacienti, kteří popisují své pocity a zkušenosti s onemocněním a jeho zvládáním.

Průvodci onemocněními na DVD-nosičích se distribuují zdarma mezi rizikové skupiny pacientů, buď přímo v nemocnicích, ambulancích specialistů nebo prostřednictvím pacientských organizací. V současnosti je možné je shlédnout on-line nebo si je stáhnout do počítače z našich webových stránek www.dialog-jessenius.cz.


Projekt Můžu ti pomoci?

Druhým pilířem o. p. s. Dialog Jessenius je projekt Můžu ti pomoci?– kampaň na podporu prevence rizikového chování na základních a středních školách a smysluplného a osobnostně přínosného trávení volného času.

Podstatou tohoto projektu je spolupráce žáků, respektive studentů s jejich učiteli, při níž připravují prezentace pro své spolužáky, v diskusích řeší mezi sebou i se svými vyučujícími problematiku rizikového chování. Součástí projektu je pořádání meziškolních konferencí, na nichž se setkávají žáci a učitelé z různých škol a míst a předávají si zkušenosti se zvládáním rizikového chování.

Žáci, respektive studenti, ve spolupráci se školenými pedagogy, se v uměleckých akademiích (filmové, hudební a výtvarné) snaží ztvárnit problematiku celého spektra závislostí a šikany.

Podrobnosti o práci a výhledech obecně prospěšné společnosti jsou k dispozici na webu www.dialog-jessenius.cz.

Správní rada společnosti: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Helena Abrahams Felix, doc. Helena Třeštíková
Dozorčí rada:
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., Monika Stanieczková, prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Zřizovatelky:
doc. MUDr. Petra Tesařová CSc., Helena Abrahams Felix, Jiřina Faloutová, Bc. Michaela Tůmová.
Statutární zástupce:
Bc. Michaela Tůmová, ředitelka společnosti

Bc. Michaela Tůmová

ředitelka společnosti


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 2-4

2012 Číslo 2-4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se