Stereotaktická radioterapie jaterních metastáz kolorektálního karcinomu; časné výsledky


Autoři: P. Burkoň 1;  P. Slampa 1,3;  T. Kazda 1;  M. Slavik 1;  T. Prochazka 2;  M. Vrzal 2
Působiště autorů: Department of Radiation Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno and Faculty of medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 1;  Department of Radiological Physics, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic 2;  Regional Centre for Applied Molecular Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic 3
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2012; 25(Supplementum 2): 93-97

Práce byla podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky (OP VaVpI – RECAMO, CZ.1.05/2.1.00/03.0101).

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

Obdrženo: 23. 9. 2012
Přijato: 29. 10. 2012

Souhrn

Východiska:
Extrakraniální stereotaktické radioterapie (SBRT) je dobře proveditelná a účinná metoda léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu.

Materiál a metody:
Od září 2009 do prosince 2011 bylo extrakraniální stereotaktickou radioterapií pomocí lineárního urychlovače Varian Clinac iX léčeno 11 pacientů s 15 inoperabilními jaterními metastázami. Jednalo se o 6 mužů a 5 žen ve věku od 51 do 81 let (medián 68 let). Použité dávky záření v rozmezí od 40 do 56 Gy (medián 54 Gy) byly aplikovány ve třech až osmi frakcích.

Výsledky:
Lokální kontrola ve 2, 4, 6, 9 a 12 měsících od ukončení SBRT byla 100 %, 91 %, 91 %, 67 % a 50 %. Bez progrese onemocnění přežívalo ve 2, 4, 6, 9 a 12 měsících 82 %, 82 %, 64 %, 50 % a 50 % pacientů. Medián sledování byl 15 měsíců. Žádné závažné nežádoucí účinky léčby nebyly pozorovány.

Závěr:
Naše studie hodnotila proveditelnost SBRT ve vybraném souboru pacientů s 1–3 jaterními metastázami kolorektálního karcinomu neřešitelnými jinými metodami léčby. Dosáhli jsme vynikající lokální kontroly za současných velmi mírných akutních i pozdních nežádoucích účinků léčby. Nejčastější příčinou relapsu onemocnění po provedené SBRT se staly vzdálené metastázy. SBRT vykazuje vynikající lokální kontrolu a umožňuje u vybraných pacientů dlouhodobé přežití bez vážných nežádoucích účinků léčby.

Klíčová slova:
kolorektální karcinom – metastázy – játra – radioterapie – extrakraniální stereotaktická terapie


Zdroje

1. Ferlay J, Autier P, Boniol M et al. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Ann Oncol 2007; 18(3): 581–592.

2. Ruers T, Bleichrodt RP. Treatment of liver metastases, an update on the possibilities and results. Eur J Cancer 2002; 38(7): 1023–1033.

3. Saltz LB, Clarke S, Díaz-Rubio E et al. Bevacizumab in combination with oxaliplatin-based chemotherapy as first-line therapy in metastatic colorectal cancer: a randomized phase III study. J Clin Oncol 2008; 26(12): 2013–2019.

4. Saltz LB. Metastatic colorectal cancer: is there one standard approach? Oncology (Williston Park) 2005; 19(9): 1147–1160.

5. Fong Y, Fortner J, Sun RL et al. Clinical score for predicting recurrence after hepatic resection for metastatic colorectal cancer: analysis of 1001 consecutive cases. Ann Surg 1999; 230(3): 309–321.

6. Cunningham D, Pyrhonen S, James RD et al. Randomised trial of irinotecan plus supportive care versus supportive care alone after fluorouracil failure for patients with metastatic colorectal cancer. Lancet 1998; 352(9138): 1413–1418.

7. Lehnert T, Golling M. Indikationen und Ergebnisse der Lebermetastasenresektion. Radiologe 2001; 41(1): 40–48.

8. Nagata Y, Wulf J, Lax I et al. Stereotactic Radiotherapy of Primary Lung Cancer and Other Targets: Results of Consultant Meeting of the International Atomic Energy Agency. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011; 79(3): 660–669.

9. Hoyer M, Roed H, Traberg HA et al. Phase II study on stereotactic body radiotherapy of colorectal metastases. Acta Oncol 2006; 45(7): 823–830.

10. Mendez Romero A, Wunderink W, Hussain SM et al. Stereotactic body radiation therapy for primary and metastatic liver tumors: A single institution phase I-II study. Acta Oncol 2006; 45(7): 831–837.

11. Katz AW, Carey-Sampson M, Muhs AG et al. Hypofractionated stereotactic body radiation therapy (SBRT) for limited hepatic metastases. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007; 67(3): 793–798.

12. Rusthoven KE, Kavanagh BD, Cardenes H et al. Multi-institutional phase I/II trial of stereotactic body radiation therapy for liver metastases. J Clin Oncol 2009; 27(10): 1572–1578.

13. Lee MT, Kim JJ, Dinniwell R et al. Phase I study of individualized stereotactic body radiotherapy of liver metastases. J Clin Oncol 2009; 27(10): 1585–1591.

14. Ambrosino G, Polistina F, Constantin G et al. Image-guided robotic stereotactic radiosurgery for unresectable liver metastases: preliminary results. Anticancer Res 2009; 29(8): 3381–3384.

15. Goodman KA, Wiegner EA, Maturen KE et al. Dose-escalation study of single-fraction stereotactic body radiotherapy for liver malignances. Int J radiat Oncol Biol Phys 2010; 78(2): 486–493.

16. Rule W, Timmerman R, Tong L et al. Phase I dose-escalation study of stereotactic body radiotherapy in pa­tients with hepatic metastases. Ann Surg Oncol 2011; 18(4): 1081–1087.

17. Herfarth KK, Debus J, Lohr F et al. Stereotactic single-dose radiation therapy of liver tumors: results of a phase I/II trial. J Clin Oncol 2001; 19(1): 164–170.

18. Nagata Y, Takayama K, Matsuo Y et al. Clinical outcomes of a phase I/II of 48 Gy of stereotactic body radiotherapy in 4 fractions for primary lung cancer using a stereotactic body frame. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005; 63(5): 1427–1431.

19. Ong CL, Verbakel WF, Cuijpers JP et al. Stereotactic radiotherapy for peripheral lung tumors: a comparison of volumetric modulated arc therapy with 3 other delivery techniques. Radiother Oncol 2010; 97(3): 437–442.

20. Heinzerling JH, Anderson JF, Papiez L et al. Four-Dimensional Computed Tomography Scan Analysis of Tumor and Organ Motion at Varying Levels of Abdominal Compression During Stereotactic Treatment of Lung and Liver. Int J radiat Oncol Biol Phys 2008; 70(5): 1571–1578.

21. Purdie TG, Bissonnette JP, Franks K et al. Cone-beam Computed Tomography for On-line Image Guidance of Lung Stereotactic Radiotherapy: Localization, Verification, and Intrafraction Tumor Position. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007; 68(1): 243–252.

22. Onishi H, Shirato H, Nagata Y et al. Stereotactic body radiotherapy (SBRT) for operable stage I non-small-cell lung cancer: Can SBRT be comparable to surgery? Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010; 81(5): 1352–1358.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum 2

2012 Číslo Supplementum 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se