Nové možnosti starého léku: DHFR- a non-DHFR-mediované účinky metotrexátu na nádorové buňky


Autoři: J. Neradil 1,2;  G. Pavlasova 1;  R. Veselska 1,3
Působiště autorů: Laboratory of Tumor Biology, Department of Experimental Biology, School of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic 1;  Regional Centre for Applied Molecular Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic 2;  Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno and School of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 3
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2012; 25(Supplementum 2): 87-92

Práce byla podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky (OP VaVpI – RECAMO, CZ.1.05/2.1.00/03.0101) a interním projektem Masarykovy univerzity MUNI/C/0803/2011.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

Obdrženo: 1. 10. 2012
Přijato: 6. 11. 2012

Souhrn

Metotrexát, strukturální analog kyseliny listové, je jedním z nejčastěji používaných chemoterapeutik především pro léčbu hematoonkologických onemocnění, solidních nádorů, ale také některých autoimunitních poruch. Primárně metotrexát narušuje folátový metabolizmus inhibicí dihydrofolátreduktázy, což má za následek potlačení syntézy pyrimidinových a purinových prekurzorů. Nedostatek stavebních kamenů nukleových kyselin se pak odráží v cytostatickém, cytotoxickém a diferenciačním efektu metotrexátu. Mezi další procesy, které jsou ovlivněny inhibicí folátového metabolizmu, patří metylace biomolekul, především proteinů a DNA. Metotrexát však působí na metabolické dráhy a buněčné procesy i nezávisle na metabolizmu folátů. Na základě podobnosti struktury metotrexátu a funkčních skupin některých inhibitorů histondeacetyláz bylo predikováno a poté i experimentálně potvrzeno, že metotrexát má schopnost inhibovat histondeacetylázy. Dále byla prokázána schopnost metotrexátu účinně ovlivňovat glyoxalázový a antioxidační systém. I když je metotrexát používán jako folátový antagonista v protinádorové terapii více než 60 let, odhalování jeho dalších cílů působení na molekulární i buněčné úrovni stále pokračuje.

Klíčová slova:
metotrexát – folátový metabolizmus – dihydrofolátreduktáza – metylace – inhibitory histon­deacetylázy – glyoxalázový systém – oxidativní stres


Zdroje

1. Bartyik K, Turi S, Orosz F et al. Methotrexate inhibits the glyoxalase system in vivo in children with acute lymphoid leukaemia. Eur J Cancer 2004; 40(15): 2287–2292.

2. Huang CC, Hsu PC, Hung YC et al. Ornithine decarboxylase prevents methotrexate-induced apoptosis by reducing intracellular reactive oxygen species production. Apoptosis 2005; 10(4): 895–907.

3. Lamprecht SA, Lipkin M. Chemoprevention of colon cancer by calcium, vitamin D and folate: molecular mechanisms. Nat Rev Cancer 2003; 3(8): 601–614.

4. Assaraf YG. Molecular basis of antifolate resistance. Cancer Metastasis Rev 2007; 26(1): 153–181.

5. Fotoohi AK, Albertioni F. Mechanisms of antifolate resistance and methotrexate efficacy in leukemia cells. Leuk Lymphoma 2008; 49(3): 410–426.

6. Genestier L, Paillot R, Quemeneur L et al. Mechanisms of action of methotrexate. Immunopharmacology 2000; 47(2–3): 247–257.

7. Webley SD, Welsh SJ, Jackman AL et al. The ability to accumulate deoxyuridine triphosphate and cellular response to thymidylate synthase (TS) inhibition. Br J Cancer 2001; 85(3): 446–452.

8. Muñoz-Pinedo C, Robledo G, López-Rivas A. Thymidylate synthase inhibition triggers glucose-dependent apoptosis in p53-negative leukemic cells. FEBS Lett 2004; 570(1–3): 205–210.

9. Waldman BC, Wang Y, Kilaru K et al. Induction of intrachromosomal homologous recombination in human cells by raltitrexed, an inhibitor of thymidylate synthase. DNA Repair 2008; 7(10): 1624–1635.

10. Allegra CJ, Hoang K, Yeh GC et al. Evidence for direct inhibition of de novo purine synthesis in human MCF-7 breast cells as a principal mode of metabolic inhibition by methotrexate. J Biol Chem 1987; 262(28): 13520–13526.

11. Allegra CJ, Fine RL, Drake JC et al. The effect of methotrexate on intracellular folate pools in human MCF-7 breast cancer cells. Evidence for direct inhibition of purine synthesis. J Biol Chem 1986; 261(14): 6478–6485.

12. Allegra CJ, Drake JC, Jolivet J et al. Inhibition of phosphoribosylaminoimidazolecarboxamide transformylase by methotrexate and dihydrofolic acid polyglutamates. Proc Natl Acad Sci U S A 1985; 82(15): 4881–4885.

13. Baggott JE, Morgan SL, Vaughn WH. Differences in methotrexate and 7-hydroxymethotrexate inhibition of folate-dependent enzymes of purine nucleotide biosynthesis. Biochem J 1994; 300(3): 627–629.

14. Allegra CJ, Chabner BA, Drake JC et al. Enhanced inhibition of thymidylate synthase by methotrexate polyglutamates. J Biol Chem 1985; 260(17): 9720–9726.

15. McGuire JJ. Anticancer antifolates: current status and future directions. Curr Pharm Des 2003; 9(31): 2593–2613.

16. Genestier L, Paillot R, Fournel S et al. Immunosuppressive properties of methotrexate: apoptosis and clonal deletion of activated peripheral T cells. J Clin Invest 1998; 102(2): 322–328.

17. Merkle CJ, Moore IM, Penton BS et al. Methotrexate causes apoptosis in postmitotic endothelial cells. Biol Res Nurs 2000; 2(1): 5–14.

18. Kruman II, Wersto RP, Cardozo-Pelaez F et al. Cell cycle activation linked to neuronal cell death initiated by DNA damage. Neuron 2004; 41(4): 549–561.

19. Bodner AJ, Ting RC, Gallo RC. Induction of differen­tiation of human promyelocytic leukemia cells (HL-60) by nucleosides and methotrexate. J Natl Cancer Inst 1981; 67(5): 1025–1030.

20. Ross SA, Jones CS, De Luca LM. Retinoic acid and methotrexate specifically increase PHA-E-lectin binding to a 67-kDa glycoprotein in LA-N-1 human neuroblastoma cells. Int J Cancer 1995; 62(3): 303–308.

21. Schwartz PM, Barnett SK, Atillasoy ES et al. Methotrexate induces differentiation of human keratinocytes. Proc Natl Acad Sci U S A 1992; 89(2): 594–598.

22. Seitz M, Zwicker M, Loetscher P. Effects of methotrexate on differentiation of monocytes and production of cytokine inhibitors by monocytes. Arthritis Rheum 1998; 41(11): 2032–2038.

23. Hatse S, Naesens L, De Clercq E et al. Potent differentiation-inducing properties of the antiretroviral agent 9-(2-phosphonylmethoxyethyl) adenine (PMEA) in the rat choriocarcinoma (RCHO) tumor cell model. Biochem Pharmacol 1998; 56(7): 851–859.

24. Hohn HP, Linke M, Denker HW. Adhesion of trophoblast to uterine epithelium as related to the state of trophoblast differentiation: in vitro studies using cell lines. Mol Reprod Dev 2000; 57(2): 135–145.

25. Singh R, Fouladi-Nashta AA, Li D et al. Methotrexate induced differentiation in colon cancer cells is primarily due to purine deprivation. J Cell Biochem 2006; 99(1): 146–155.

26. Serra JM, Gutiérrez A, Alemany R et al. Inhibition of c-Myc down-regulation by sustained extracellular signal-regulated kinase activation prevents the antimetabolite methotrexate- and gemcitabine-induced differentiation in non-small-cell lung cancer cells. Mol Pharmacol 2008; 73(6): 1679–1687.

27. Lin TL, Vala MS, Barber JP et al. Induction of acute lymphocytic leukemia differentiation by maintenance therapy. Leukemia 2007; 21(9): 1915–1920.

28. Hatse S, De Clercq E, Balzarini J. Role of antimetabolites of purine and pyrimidine nucleotide metabolism in tumor cell differentiation. Biochem Pharmacol 1999; 58(4): 539–555.

29. Hara A, Niwa M, Kumada M et al. Intraocular injection of folate antagonist methotrexate induces neuronal differentiation of embryonic stem cells transplanted in the adult mouse retina. Brain Res 2006; 1085(1): 33–42.

30. Hara A, Taguchi A, Aoki H et al. Folate antagonist, methotrexate induces neuronal differentiation of human embryonic stem cells transplanted into nude mouse retina. Neurosci Lett 2010; 477(3): 138–143.

31. Stover PJ. One-carbon metabolism-genome interac­tions in folate-associated pathologies. J Nutr 2009; 139(12): 2402–2405.

32. Vezmar S, Schüsseler P, Becker A et al. Methotrexate-associated alterations of the folate and methyl-transfer pathway in the CSF of ALL patients with and without symptoms of neurotoxicity. Pediatr Blood Cancer 2009; 52(1): 26–32.

33. Li M, Hu SL, Shen ZJ et al. High-performance capillary electrophoretic method for the quantification of global DNA methylation: application to methotrexate-resistant cells. Anal Biochem 2009; 387(1): 71–75.

34. Wang YC, Chiang EP. Low-dose methotrexate inhibits methionine S-adenosyltransferase in vitro and in vivo. Mol Med 2012; 18(1): 423–432.

35. Winter-Vann AM, Kamen BA, Bergo MO et al. Targeting Ras signaling through inhibition of carboxyl methylation: an unexpected property of methotrexate. Proc Natl Acad Sci U S A 2003; 100(11): 6529–6534.

36. Wu J, Wood GS. Reduction of Fas/CD95 promoter methylation, upregulation of Fas protein, and enhancement of sensitivity to apoptosis in cutaneous T-cell lymphoma. Arch Dermatol 2011; 147(4): 443–449.

37. Salbaum JM, Kappen C. Genetic and epigenomic footprints of folate. Prog Mol Biol Transl Sci 2012; 108: 129–158.

38. Mahoney SE, Yao Z, Keyes CC et al. Genome-wide DNA methylation studies suggest distinct DNA methylation patterns in pediatric embryonal and alveolar rhabdomyosarcomas. Epigenetics 2012; 7(4): 400–408.

39. Diede SJ, Guenthoer J, Geng LN et al. DNA methylation of developmental genes in pediatric medulloblastomas identified by denaturation analysis of methylation differences. Proc Natl Acad Sci U S A 2010; 107(1): 234–239.

40. Restrepo A, Smith CA, Agnihotri S et al. Epigenetic regulation of glial fibrillary acidic protein by DNA methylation in human malignant gliomas. Neuro Oncol 2011; 13(1): 42–50.

41. Hill VK, Underhill-Day N, Krex D et al. Epigenetic inactivation of the RASSF10 candidate tumor suppressor gene is a frequent and an early event in gliomagenesis. Oncogene 2011; 30(8): 978–989.

42. Esteller M. CpG island hypermethylation and tumor suppressor genes: a booming present, a brighter future. Oncogene 2002; 21(35): 5427–5440.

43. Yang PM, Lin JH, Huang WY et al. Inhibition of histone deacetylase activity is a novel function of the antifolate drug methotrexate. Biochem Biophys Res Commun 2010; 391(3): 1396–1399.

44. Xu WS, Parmigiani RB, Marks PA. Histone deacetylase inhibitors: molecular mechanisms of action. Oncogene 2007; 26(37): 5541–5552.

45. Marks PA, Xu WS. Histone deacetylase inhibitors: Potential in cancer therapy. J Cell Biochem 2009; 107(4): 600–608.

46. Huang WY, Yang PM, Chang YF et al. Methotrexate induces apoptosis through p53/p21-dependent pathway and increases E-cadherin expression through downregulation of HDAC/EZH2. Biochem Pharmacol 2011; 81(4): 510–517.

47. Chang CJ, Hung MC. The role of EZH2 in tumour progression. Br J Cancer 2012; 106(2): 243–247.

48. Bolden JE, Peart MJ, Johnstone RW. Anticancer activities of histone deacetylase inhibitors. Nat Rev Drug Discov 2006; 5(9): 769–784.

49. Dell’Aversana C, Lepore I, Altucci L. HDAC modulation and cell death in the clinic. Exp Cell Res 2012; 318(11): 1229–1244.

50. Leclerc GJ, Mou C, Leclerc GM et al. Histone deacetylase inhibitors induce FPGS mRNA expression and intracellular accumulation of long-chain methotrexate polyglutamates in childhood acute lymphoblastic leukemia: implications for combination therapy. Leukemia 2010; 24(3): 552–562.

51. Einsiedel HG, Kawan L, Eckert C et al. Histone de­acetylase inhibitors have antitumor activity in two NOD/SCID mouse models of B-cell precursor childhood acute lymphoblastic leukemia. Leukemia 2006; 20(8): 1435–1436.

52. Bastian L, Einsiedel HG, Henze G et al. The sequence of application of methotrexate and histone deacetylase inhibitors determines either a synergistic or an antagonistic response in childhood acute lymphoblastic leukemia cells. Leukemia 2011; 25(2): 359–361.

53. Prasad P, Vasquez H, Das CM et al. Histone acetylation resulting in resistance to methotrexate in choroid plexus cells. J Neurooncol 2009; 91(3): 279–286.

54. Thornalley PJ, Rabbani N. Glyoxalase in tumourigenesis and multidrug resistance. Semin Cell Dev Biol 2011; 22(3): 318–325.

55. Santarius T, Bignell GR, Greenman CD et al. GLO1-A novel amplified gene in human cancer. Genes Chromosomes Cancer 2010; 49(8): 711–725.

56. Suji G, Sivakami S. DNA damage during glycation of lysine by methylglyoxal: assessment of vitamins in preventing damage. Amino Acids 2007; 33(4): 615–621.

57. Pepper ED, Farrell MJ, Nord G et al. Antiglycation effects of carnosine and other compounds on the long-term survival of Escherichia coli. Appl Environ Microbiol 2010; 76(24): 7925–7930.

58. Kalapos MP. The tandem of free radicals and methyl­glyoxal. Chem Biol Interact 2008; 171(3): 251–271.

59. Koizumi K, Nakayama M, Zhu WJ et al. Characteristic effects of methylglyoxal and its degraded product formate on viability of human histiocytes: a possible detoxification pathway of methylglyoxal. Biochem Biophys Res Commun 2011; 407(2): 426–431.

60. Uzar E, Koyuncuoglu HR, Uz E et al. The activities of antioxidant enzymes and the level of malondialdehyde in cerebellum of rats subjected to methotrexate: protective effect of caffeic acid phenethyl ester. Mol Cell Biochem 2006; 291(1–2): 63–68.

61. Miketova P, Kaemingk K, Hockenberry M et al. Oxidative changes in cerebral spinal fluid phosphatidylcholine during treatment for acute lymphoblastic leukemia. Biol Res Nurs 2005; 6(3): 187–195.

62. Jahovic N, Cevik H, Sehirli AO et al. Melatonin prevents methotrexate-induced hepatorenal oxidative injury in rats. J Pineal Res 2003; 34(4): 282–287.

63. Caetano NN, Campello AP, Carnieri EG et al. Effect of methotrexate (MTX) on NAD(P)+ dehydrogenases of HeLa cells: malic enzyme, 2-oxoglutarate and isocitrate dehydrogenases. Cell Biochem Funct 1997; 15(4): 259–264.

64. Babiak RM, Campello AP, Carnieri EG et al. Methotrexate: pentose cycle and oxidative stress. Cell Biochem Funct 1998; 16(4): 283–293.

65. Vardi N, Parlakpinar H, Ates B. Beneficial effects of chlorogenic acid on methotrexate-induced cerebellar Purkinje cell damage in rats. J Chem Neuroanat 2012; 43(1): 43–47.

66. Spurlock CF 3rd, Aune ZT, Tossberg JT et al. Increased sensitivity to apoptosis induced by methotrexate is mediated by JNK. Arthritis Rheum 2011; 63(9): 2606–2616.

67. Zapletalova D, André N, Deak L et al. Metronomic chemotherapy with the COMBAT regimen in advanced pe­diatric malignancies: a multicenter experience. Oncology 2012; 82(5): 249–260.

68. Carrasco MP, Enyedy EA, Krupenko NI et al. Novel folate-hydroxamate based antimetabolites: synthesis and bio­logical evaluation. Med Chem 2011; 7(4): 265–274.

69. Zimmermann GR, Lehár J, Keith CT. Multi-target therapeutics: when the whole is greater than the sum of the parts. Drug Discov Today 2007; 12(1–2): 34–42.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum 2

2012 Číslo Supplementum 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více