Cirkulující hladina faktoru aktivujícího B buňky u pediatrických onkologických pacientů s nádorovou kachexií nebo bez ní


Autoři: J. Bienertova-Vasku 1,2,4,5;  A. Lungova 4;  P. Bienert 2;  F. Zlamal 2;  J. Tomandl 3;  M. Tomandlova 3;  Z. Splichal 2;  J. Sterba 4,5
Působiště autorů: Department of Laboratory Medicine, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic 1;  Department of Pathological Physiology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 2;  Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 3;  Department of Pediatric Oncology, University Hospital Brno, Brno, Czech Republic 4;  Regional Centre for Applied Molecular Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic 5
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2012; 25(Supplementum 2): 58-63

Práce byla podpořena výzkumným záměrem MZ ČR MZ0MOU2005 a Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky (OP VaVpI – RECAMO, CZ.1.05/2.1.00/03.0101).

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

Obdrženo: 10. 10. 2012
Přijato: 5. 11. 2012

Souhrn

Úvod:
Nádorová kachexie představuje multifaktoriální syndrom charakterizovaný progresivní ztrátou tělesné hmotnosti, který postihuje velkou část pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. Kachexie bývá spojena se sníženou tolerancí léčby, sníženou odpovědí na terapii, poklesem kvality života i délky přežití, přičemž některé z mechanizmů kachexie jsou sdíleny napříč celým spektrem komplexních chorob, např. systémový zánět, zvýšená lipolýza, inzulinová rezistence. Do dnešní doby ovšem nedošlo k rozšíření účinného léčebného algoritmu, který by představoval efektivní terapeutickou modalitu pro kachexii. Faktor aktivující B buňky (BAFF) je novým členem rodiny TNF ligandů, je produkován zejména myeloidními buňkami a nedávno bylo prokázáno, že se účastní regulace přežití a maturace B buněk, ale i adipocytů. Představuje proto elegantního kandidáta spojujícího imunitní systém a metabolizmus tukové tkáně, tj. systémy z hlediska nádorové kachexie klíčové. Nedávno bylo navíc popsáno, že BAFF přímo ovlivňuje sekreci IL-6 a IL-10.

Materiál a metody:
V této studii byly měřeny cirkulující hladiny BAFF před zahájením léčby u skupiny 83 pediatrických onkologických pacientů (0–18 let) s nádorovou kachexií nebo bez ní.

Výsledky:
Kromě logických významných asociací cirkulujících hladin BAFF se závažností onemocnění u proliferací z B buněk jsme pozorovali významné zvýšení hladiny BAFF u pacientů s Ewingovým sarkomem a rhabdomyosarkomem ve srovnání s hladinami adekvátními pro daný věk dítěte.

Závěr:
Jedná se o první studii zkoumající hladinu BAFF před léčbou u širokého spektra pediatrických malignit s nádorovou kachexií či bez ní. Je nutný další výzkum k objasnění, zda BAFF může sloužit jako cirkulující biomarker pro detekci či monitorování nádorové kachexie.

Klíčová slova:
faktor aktivující B buňky (BAFF) – nádorová kachexie – nádorové onemocnění – pediatrická onkologie


Zdroje

1. Bosaeus I, Daneryd P, Svanberg E et al. Dietary intake and resting energy expenditure in relation to weight loss in unselected cancer patients. Int J Cancer 2001; 93(3): 380–383.

2. Bing C, Brown M, King P et al. Increased gene expression of brown fat uncoupling protein (UCP)1 and skeletal muscle UCP2 and UCP3 in MAC16-induced cancer cachexia. Cancer Res 2000; 60(9): 2405–2410.

3. Norton J, Peter J. Nutritional supportive care in principles and practices of pediatric oncology. Philadelphia, PA: Lippincott and Co 1989.

4. Trayhurn P, Bing C. Appetite and energy balance signals from adipocytes. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 2006; 361(1471): 1237–1249.

5. Bing C, Russell S, Becket E et al. Adipose atrophy in cancer cachexia: morphologic and molecular analysis of adipose tissue in tumour-bearing mice. Br J Cancer 2006; 95(8): 1028–1037.

6. Kim YH, Choi BH, Cheon HG et al. B cell activation factor (BAFF) is a novel adipokine that links obesity and inflammation. Exp Mol Med 2009; 41(3): 208–216.

7. Gross JA, Johnston J, Mudri S et al. TACI and BCMA are receptors for a TNF homologue implicated in B-cell autoimmune disease. Nature 2000; 404(6781): 995–999.

8. Huard B, Schneider P, Mauri D et al. T cell costimulation by the TNF ligand BAFF. J Immunol 2001; 167(11): 6225–6231.

9. Ng LG, Sutherland AP, Newton R et al. B cell-activating factor belonging to the TNF family (BAFF)-R is the principal BAFF receptor facilitating BAFF costimulation of circulating T and B cells. J Immunol 2004; 173(2): 807–817.

10. Hamada M, Abe M, Miyake T et al. B cell-activating factor controls the production of adipokines and induces insulin resistance. Obesity (Silver Spring) 2011; 19(10): 1915–1922.

11. Yehudai D, Snir A, Peri R et al. B Cell-Activating Factor Enhances Interleukin-6 and Interleukin-10 Production by ODN-Activated Human B Cells. Scand J Immunol 2012; 76(4): 371–377.

12. Tisdale MJ. Mechanisms of cancer cachexia. Physiol Rev 2009; 89(2): 381–410.

13. Strassmann G, Fong M, Kenney JS et al. Evidence for the involvement of interleukin 6 in experimental cancer cachexia. J Clin Invest 1992; 89(5): 1681–1684.

14. Fujiki F, Mukaida N, Hirose K et al. Prevention of adenocarcinoma colon 26-induced cachexia by interleukin 10 gene transfer. Cancer Res 1997; 57(1): 94–99.

15. Couluris M, Mayer JL, Freyer DR et al. The effect of cyproheptadine hydrochloride (periactin) and megestrol acetate (megace) on weight in children with cancer/treatment-related cachexia. J Pediatr Hematol Oncol 2008; 30(11): 791–797.

16. Alexaki VI, Notas G, Pelekanou V et al. Adipocytes as immune cells: differential expression of TWEAK, BAFF, and APRIL and their receptors (Fn14, BAFF-R, TACI, and BCMA) at different stages of normal and pathological adipose tissue development. J Immunol 2009; 183(9): 5948–5956.

17. Legaspi A, Jeevanandam M, Starnes HF Jr et al. Whole body lipid and energy metabolism in the cancer patient. Metabolism 1987; 36(10): 958–963.

18. Agustsson T, Ryden M, Hoffstedt J et al. Mechanism of increased lipolysis in cancer cachexia. Cancer Res 2007; 67(11): 5531–5537.

19. Zonca M, Mancheno-Corvo P, DelaRosa O et al. APRIL and BAFF proteins increase proliferation of human adipose-derived stem cells through activation of Erk1/2 MAP kinase. Tissue Eng Part A 2012; 18(7–8): 852–859.

20. Jin R, Kaneko H, Suzuki H et al. Age-related changes in BAFF and APRIL profiles and upregulation of BAFF and APRIL expression in patients with primary antibody deficiency. Int J Mol Med 2008; 21(2): 233–238.

21. Kohno T, Daa T, Otani H et al. Aberrant expression of BAFF receptor, a member of the tumor necrosis factor receptor family, in malignant cells of nonhematopoietic origins. Genes Cells 2008; 13(10): 1061–1073.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum 2

2012 Číslo Supplementum 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se