Kontrola kvality proteinů a kancerogeneze


Autoři: F. Trcka;  B. Vojtesek;  P. Müller
Působiště autorů: Regional Centre for Applied and Molecular Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2012; 25(Supplementum 2): 38-44

Práce byla podpořena granty IGA MZ ČR NT/13794-4/2012, GAČR P206/12/G151 a Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky (OP VaVpI – RECAMO, CZ.1.05/2.1.00/03.0101).

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

Obdrženo: 2. 10. 2012
Přijato: 1. 11. 2012

Souhrn

V průběhu své syntézy i po jejím dokončení jsou buněčné proteiny vystavovány vnějším i vnitřním faktorům způsobujícím jejich poškození. Nefunkční či nesprávně složené proteiny představují přímé fyziologické riziko pro vysoce komplexní buněčné prostředí a musejí být efektivně odstraňovány. U eukaryotních buněk se vyvinulo několik mechanizmů kontroly proteinové kvality zajišťujících proteinovou homeostázu. Významnou roli hrají tyto mechanizmy v nádorových buňkách, u nichž genetická nestabilita spolu s nepříznivým prostředím nádorové tkáně vede ke zvýšené produkci poškozených nebo deregulovaných proteinů. Kontrola kvality proteinů zahrnující rovněž degradaci nádorových supresorů a onkoproteinů tak představuje důležitý proces provázející vznik a vývoj nádoru. V tomto souhrnném článku se zaměřujeme na popis tří hlavních buněčných mechanizmů kontroly kvality proteinů se zvláštním ohledem na jejich úlohu v kancerogenezi.

Klíčová slova:
kontrola kvality proteinů – ubikvitinace – endoplasmatické retikulum – autofagie


Zdroje

1. Adams J. The proteasome: a suitable antineoplastic target. Nat Rev Cancer 2004; 4(5): 349–360.

2. Peters JM, Cejka Z, Harris JR et al. Structural features of the 26 S proteasome complex. J Mol Biol 1993; 234(4): 932–937.

3. Pickart CM. Mechanisms underlying ubiquitination. Annu Rev Biochem 2001; 70: 503–533.

4. Nalepa G, Rolfe M, Harper JW. Drug discovery in the ubiquitin-proteasome system. Nat Rev Drug Discov 2006; 5(7): 596–613.

5. Kruse JP, Gu W. Modes of p53 regulation. Cell 2009; 137(4): 609–622.

6. de Rozieres S, Maya R, Oren M et al. The loss of mdm2 induces p53-mediated apoptosis. Oncogene 2000; 19(13): 1691–1697.

7. Iwakuma T, Lozano G. MDM2, an introduction. Mol Cancer Res 2003; 1(14): 993–1000.

8. Allende-Vega N, Saville MK. Targeting the ubiquitin-proteasome system to activate wild-type p53 for cancer therapy. Semin Cancer Biol 2010; 20(1): 29–39.

9. Cheok CF, Dey A, Lane DP. Cyclin-dependent kinase inhibitors sensitize tumor cells to nutlin-induced apoptosis: a potent drug combination. Mol Cancer Res 2007; 5(11): 1133–1145.

10. Tovar C, Rosinski J, Filipovic Z et al. Small-molecule MDM2 antagonists reveal aberrant p53 signaling in cancer: implications for therapy. Proc Natl Acad Sci U S A 2006; 103(6): 1888–1893.

11. Canner JA, Sobo M, Ball S et al. MI-63: a novel small--molecule inhibitor targets MDM2 and induces apoptosis in embryonal and alveolar rhabdomyosarcoma cells with wild-type p53. Br J Cancer 2009; 101(5): 774–781.

12. Issaeva N, Bozko P, Enge M et al. Small molecule RITA binds to p53, blocks p53-HDM-2 interaction and activates p53 function in tumors. Nat Med 2004; 10(12): 1321–1328.

13. Maxwell PH, Wiesener MS, Chang GW et al. The tumour suppressor protein VHL targets hypoxia-inducible factors for oxygen-dependent proteolysis. Nature 1999; 399(6733): 271–275.

14. Hoeller D, Dikic I. Targeting the ubiquitin system in cancer therapy. Nature 2009; 458(7237): 438–444.

15. Kim WY, Kaelin WG. Role of VHL gene mutation in human cancer. J Clin Oncol 2004; 22(24): 4991–5004.

16. Yu X, Fu S, Lai M et al. BRCA1 ubiquitinates its phosphorylation-dependent binding partner CtIP. Genes Dev 2006; 20(13): 1721–1726.

17. Ford D, Easton DF, Stratton M et al. Genetic heterogeneity and penetrance analysis of the BRCA1 and BRCA2 genes in breast cancer families. The Breast Cancer Linkage Consortium. Am J Hum Genet 1998; 62(3): 676–689.

18. Boulton SJ. BRCA1-mediated ubiquitylation. Cell Cycle 2006; 5(14): 1481–1486.

19. Loda M, Cukor B, Tam SW et al. Increased proteasome-dependent degradation of the cyclin-dependent kinase inhibitor p27 in aggressive colorectal carcinomas. Nat Med 1997; 3(2): 231–234.

20. Li B, Dou QP. Bax degradation by the ubiquitin/proteasome-dependent pathway: involvement in tumor survival and progression. Proc Natl Acad Sci U S A 2000; 97(8): 3850–3855.

21. Kumatori A, Tanaka K, Inamura N et al. Abnormally high expression of proteasomes in human leukemic cells. Proc Natl Acad Sci U S A 1990; 87(18): 7071–7075.

22. Chen W, Lee J, Cho SY et al. Proteasome-mediated destruction of the cyclin a/cyclin-dependent kinase 2 complex suppresses tumor cell growth in vitro and in vivo. Cancer Res 2004; 64(11): 3949–3957.

23. Blagosklonny MV. P53: an ubiquitous target of anticancer drugs. Int J Cancer 2002; 98(2): 161–166.

24. Kalejta RF, Shenk T. Proteasome-dependent, ubiquitin-independent degradation of the Rb family of tumor suppressors by the human cytomegalovirus pp71 protein. Proc Natl Acad Sci U S A 2003; 100(6): 3263–3268.

25. Kane RC, Farrell AT, Sridhara R et al. United States Food and Drug Administration approval summary: bortezomib for the treatment of progressive multiple myeloma after one prior therapy. Clin Cancer Res 2006; 12(10): 2955–2960.

26. Adams J, Palombella VJ, Sausville EA et al. Proteasome inhibitors: a novel class of potent and effective antitumor agents. Cancer Res 1999; 59(11): 2615–2622.

27. Engel RH, Brown JA, Von Roenn JH et al. A phase II study of single agent bortezomib in patients with metastatic breast cancer: a single institution experience. Cancer Invest 2007; 25(8): 733–737.

28. Khan RZ, Badros A. Role of carfilzomib in the treatment of multiple myeloma. Expert Rev Hematol 2012; 5(4): 361–372.

29. Dorsey BD, Iqbal M, Chatterjee S et al. Discovery of a potent, selective, and orally active proteasome inhibitor for the treatment of cancer. J Med Chem 2008; 51(4): 1068–1072.

30. Piva R, Ruggeri B, Williams M et al. CEP-18770: A novel, orally active proteasome inhibitor with a tumor-selective pharmacologic profile competitive with bortezomib. Blood 2008; 111(5): 2765–2775.

31. Ahner A, Brodsky JL. Checkpoints in ER-associated degradation: excuse me, which way to the proteasome? Trends Cell Biol 2004; 14(9): 474–478.

32. Ellgaard L, Helenius A. Quality control in the endoplasmic reticulum. Nat Rev Mol Cell Biol 2003; 4(3): 181–191.

33. Ron D, Walter P. Signal integration in the endoplasmic reticulum unfolded protein response. Nat Rev Mol Cell Biol 2007; 8(7): 519–529.

34. Molinari M, Eriksson KK, Calanca V et al. Contrasting functions of calreticulin and calnexin in glycoprotein folding and ER quality control. Mol Cell 2004; 13(1): 125–135.

35. Helenius A, Aebi M. Roles of N-linked glycans in the endoplasmic reticulum. Annu Rev Biochem 2004; 73: 1019–1049.

36. Parodi AJ. Reglucosylation of glycoproteins and quality control of glycoprotein folding in the endoplasmic reticulum of yeast cells. Biochim Biophys Acta 1999; 1426(2): 287–295.

37. Fang S, Ferrone M, Yang C et al. The tumor autocrine motility factor receptor, gp78, is a ubiquitin protein ligase implicated in degradation from the endoplasmic reticulum. Proc Natl Acad Sci U S A 2001; 98(25): 14422–14427.

38. Chen B, Mariano J, Tsai YC et al. The activity of a human endoplasmic reticulum-associated degradation E3, gp78, requires its Cue domain, RING finger, and an E2-binding site. Proc Natl Acad Sci U S A 2006; 103(2): 341–346.

39. Tsai YC, Mendoza A, Mariano JM et al. The ubiquitin ligase gp78 promotes sarcoma metastasis by targeting KAI1 for degradation. Nat Med 2007; 13(12): 1504–1509.

40. Kikkert M, Doolman R, Dai M et al. Human HRD1 is an E3 ubiquitin ligase involved in degradation of proteins from the endoplasmic reticulum. J Biol Chem 2004; 279(5): 3525–3534.

41. Ballar P, Ors AU, Yang H et al. Differential regulation of CFTRDeltaF508 degradation by ubiquitin ligases gp78 and Hrd1. Int J Biochem Cell Biol 2010; 42(1): 167–173.

42. Shmueli A, Tsai YC, Yang M et al. Targeting of gp78 for ubiquitin-mediated proteasomal degradation by Hrd1: cross-talk between E3s in the endoplasmic reticulum. Bio­chem Biophys Res Commun 2009; 390(3): 758–762.

43. Yamasaki S, Yagishita N, Sasaki T et al. Cytoplasmic destruction of p53 by the endoplasmic reticulum-resident ubiquitin ligase ‚Synoviolin‘. EMBO J 2007; 26(1): 113–122.

44. Gemmill RM, West JD, Boldog F et al. The hereditary renal cell carcinoma 3;8 translocation fuses FHIT to a patched-related gene, TRC8. Proc Natl Acad Sci U S A 1998; 95(16): 9572–9577.

45. Brauweiler A, Lorick KL, Lee JP et al. RING-dependent tumor suppression and G2/M arrest induced by the TRC8 hereditary kidney cancer gene. Oncogene 2007; 26(16): 2263–2271.

46. Faitova J, Krekac D, Hrstka R et al. Endoplasmic reticulum stress and apoptosis. Cell Mol Biol Lett 2006; 11(4): 488–505.

47. Shen J, Chen X, Hendershot L et al. ER stress regulation of ATF6 localization by dissociation of BiP/GRP78 binding and unmasking of Golgi localization signals. Dev Cell 2002; 3(1): 99–111.

48. Calfon M, Zeng H, Urano F et al. IRE1 couples endoplasmic reticulum load to secretory capacity by processing the XBP-1 mRNA. Nature 2002; 415(6867): 92–96.

49. Hollien J, Lin JH, Li H et al. Regulated Ire1-dependent decay of messenger RNAs in mammalian cells. J Cell Biol 2009; 186(3): 323–331.

50. Yang W, Tiffany-Castiglioni E, Koh HC et al. Paraquat activates the IRE1/ASK1/JNK cascade associated with apoptosis in human neuroblastoma SH-SY5Y cells. Toxicol Lett 2009; 191(2–3): 203–210.

51. Harding HP, Zhang Y, Ron D. Protein translation and folding are coupled by an endoplasmic-reticulum-resident kinase. Nature 1999; 397(6716): 271–274.

52. Vattem KM, Wek RC. Reinitiation involving upstream ORFs regulates ATF4 mRNA translation in mammalian cells. Proc Natl Acad Sci U S A 2004; 101(31): 11269–11274.

53. Harding HP, Zhang Y, Zeng H et al. An integrated stress response regulates amino acid metabolism and resistance to oxidative stress. Mol Cell 2003; 11(3): 619–633.

54. McCullough KD, Martindale JL, Klotz LO et al. Gadd153 sensitizes cells to endoplasmic reticulum stress by down-regulating Bcl2 and perturbing the cellular redox state. Mol Cell Biol 2001; 21(4): 1249–1259.

55. Ye J, Rawson RB, Komuro R et al. ER stress induces cleavage of membrane-bound ATF6 by the same proteases that process SREBPs. Mol Cell 2000; 6(6): 1355–1364.

56. Yamamoto K, Sato T, Matsui T et al. Transcriptional induction of mammalian ER quality control proteins is mediated by single or combined action of ATF6alpha and XBP1. Dev Cell 2007; 13(3): 365–376.

57. Romero-Ramirez L, Cao H, Nelson D et al. XBP1 is essential for survival under hypoxic conditions and is required for tumor growth. Cancer Res 2004; 64(17): 5943–5947.

58. Liu Y, Adachi M, Zhao S et al. Preventing oxidative stress: a new role for XBP1. Cell Death Differ 2009; 16(6): 847–857.

59. Spiotto MT, Banh A, Papandreou I et al. Imaging the unfolded protein response in primary tumors reveals microenvironments with metabolic variations that predict tumor growth. Cancer Res 2010; 70(1): 78–88.

60. Blais JD, Addison CL, Edge R et al. Perk-dependent translational regulation promotes tumor cell adaptation and angiogenesis in response to hypoxic stress. Mol Cell Biol 2006; 26(24): 9517–9532.

61. Cullinan SB, Diehl JA. PERK-dependent activation of Nrf2 contributes to redox homeostasis and cell survival following endoplasmic reticulum stress. J Biol Chem 2004; 279(19): 20108–20117.

62. Itoh K, Chiba T, Takahashi S et al. An Nrf2/small Maf heterodimer mediates the induction of phase II detoxifying enzyme genes through antioxidant response elements. Biochem Biophys Res Commun 1997; 236(2): 313–322.

63. Yang Z, Klionsky DJ. Eaten alive: a history of macroautophagy. Nat Cell Biol 2010; 12(9): 814–822.

64. Mizushima N. Autophagy: process and function. Genes Dev 2007; 21(22): 2861–2873.

65. Mijaljica D, Prescott M, Devenish RJ. Microautophagy in mammalian cells: revisiting a 40-year-old conundrum. Autophagy 2011; 7(7): 673–682.

66. Dice JF. Chaperone-mediated autophagy. Autophagy 2007; 3(4): 295–299.

67. Weidberg H, Shvets E, Elazar Z. Biogenesis and cargo selectivity of autophagosomes. Annu Rev Biochem 2011; 80: 125–156.

68. Tanida I. Autophagy basics. Microbiol Immunol 2011; 55(1): 1–11.

69. Mizushima N. The role of the Atg1/ULK1 complex in autophagy regulation. Curr Opin Cell Biol 2010; 22(2): 132–139.

70. Johansen T, Lamark T. Selective autophagy mediated by autophagic adapter proteins. Autophagy 2011; 7(3): 279–296.

71. Yao TP. The role of ubiquitin in autophagy-dependent protein aggregate processing. Genes Cancer 2010; 1(7): 779–786.

72. Burman C, Ktistakis NT. Regulation of autophagy by phosphatidylinositol 3-phosphate. FEBS Lett 2010; 584(7): 1302–1312.

73. Ogier-Denis E, Couvineau A, Maoret JJ et al. A heterotrimeric Gi3-protein controls autophagic sequestration in the human colon cancer cell line HT-29. J Biol Chem 1995; 270(1): 13–16.

74. He C, Levine B. The Beclin 1 interactome. Curr Opin Cell Biol 2010; 22(2): 140–149.

75. Mehrpour M, Esclatine A, Beau I et al. Overview of macroautophagy regulation in mammalian cells. Cell Res 2010; 20(7): 748–762.

76. Alexander A, Cai SL, Kim J et al. ATM signals to TSC2 in the cytoplasm to regulate mTORC1 in response to ROS. Proc Natl Acad Sci U S A 2010; 107(9): 4153–4158.

77. Diaz-Troya S, Perez-Perez ME, Florencio FJ et al. The role of TOR in autophagy regulation from yeast to plants and mammals. Autophagy 2008; 4(7): 851–865.

78. Shacka JJ, Klocke BJ, Roth KA. Autophagy, bafilomycin and cell death: the „a-B-cs“ of plecomacrolide-induced neuroprotection. Autophagy 2006; 2(3): 228–230.

79. Schoenlein PV, Periyasamy-Thandavan S, Samaddar JS et al. Autophagy facilitates the progression of ERalpha-positive breast cancer cells to antiestrogen resistance. Autophagy 2009; 5(3): 400–403.

80. Levy JM, Thorburn A. Targeting autophagy during cancer therapy to improve clinical outcomes. Pharmacol Ther 2011; 131(1): 130–141.

81. Mathew R, Karp CM, Beaudoin B et al. Autophagy suppresses tumorigenesis through elimination of p62. Cell 2009; 137(6): 1062–1075.

82. Qu X, Yu J, Bhagat G et al. Promotion of tumorigenesis by heterozygous disruption of the beclin 1 autophagy gene. J Clin Invest 2003; 112(12): 1809–1820.

83. Liang XH, Jackson S, Seaman M et al. Induction of autophagy and inhibition of tumorigenesis by beclin 1. Nature 1999; 402(6762): 672–676.

84. Apel A, Herr I, Schwarz H et al. Blocked autophagy sensitizes resistant carcinoma cells to radiation therapy. Cancer Res 2008; 68(5): 1485–1494.

85. Nicholson KM, Anderson NG. The protein kinase B//Akt signalling pathway in human malignancy. Cell Signal 2002; 14(5): 381–395.

86. Maiuri MC, Malik SA, Morselli E et al. Stimulation of autophagy by the p53 target gene Sestrin2. Cell Cycle 2009; 8(10): 1571–1576.

87. Tasdemir E, Maiuri MC, Galluzzi L et al. Regulation of autophagy by cytoplasmic p53. Nat Cell Biol 2008; 10(6): 676–687.

88. Livesey KM, Kang R, Vernon P et al. p53/HMGB1 complexes regulate autophagy and apoptosis. Cancer Res 2012; 72(8): 1996–2005.

89. Maiuri MC, Galluzzi L, Morselli E et al. Autophagy regulation by p53. Curr Opin Cell Biol 2010; 22(2): 181–185.

90. Rosenfeldt MT, Ryan KM. The multiple roles of autophagy in cancer. Carcinogenesis 2011; 32(7): 955–963.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo Supplementum 2

2012 Číslo Supplementum 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se