Klinická onkologie - Číslo 1/2021

Editorial

3
Patnáct let Národního onkologického programu České republiky a jeho vliv na výsledky u solidních nádorů dospělých v přehledu a číslech

prof. Dr. Žaloudík Jan Mu, CSc.


Přehled

14
Rehabilitácia pri rakovine prsníka

MUDr. Líška Dávid, Sc. M. Sebastian Rutkowski, PhD.

20
Vznik a význam sekvenčních variant mikroRNA v kancerogenezi

Mgr. Pifková Lucie, Mgr. Veselá Petra, prof. RNDr. Slabý Ondřej, Ph.D.

26
Zárodečné mutace v genech RAD51C a RAD51D a dědičná predispozice ke vzniku karcinomu ovaria

RNDr. Soukupová Jana, Ph.D., Mgr. Lhotová Klára, RNDr. Janatová Markéta, Ph.D., MUDr. Kleiblová Petra, Ph.D., MUDr. Vočka Michal, doc. MUDr. Foretová Lenka, Ph.D., prof. MUDr. Zikán Michal, Ph.D., prof. MUDr. Kleibl Zdeněk, Ph.D.

33
Droplet digitálna PCR ako nový dia­gnostický nástroj

B. Váňová, B. Malicherova, T. Burjanivová, A. Liskova, K. Janikova, K. Jasek, Z. Lasabová, M. Tatár, L. Plank


Původní práce

40
Odkládání návštěvy lékaře při podezření na karcinom prsu u žen v České republice

Mgr. Černíková Anna Kristýna, PhDr. Kráčmarová Klůzová Lucie, Ph.D., Mgr. Pešoutová Markéta, Mgr. Tavel Peter, Ph.D.


Originální článek

49
Patologická odpoveď a klinické výsledky při léčbě operabilního triple negativního karcinomu prsu cisplatinou přidanou k standardní neoadjuvantní chemoterapii

J. T. Georgy, A. Singh, A. O. John, A. Joel, A. G. Andrews, D. B. Thumaty, G. Rebekah, E. Sigamani, J. Chandramohan, M. T. Manipadam, A. J. Cherian, D. T. Abraham, M. J. Paul, R. Balakrishnan, S. Backianathan, R. T. Chacko


Kazuistika

56
Pretrvávajúca elevácia alfa-fetoproteínu u pacienta po liečbe nádoru semenníka

Fedorkova Lucia, Ondrus Dalibor

59
Pembrolizumab v 1. linii terapie generalizovaného spinocelulárního karcinomu jícnu

MUDr. Křížová Udmila, doc. MUDr. Charvát František, Ph.D., prof. MUDr. Petruželka Luboš, CSc.

62
Skvamocelulárny karcinóm rekta u mladej ženy

Novisedláková Mária, Danihel Udovít ml., Oravský Milan, Kukučka Martin, Schnorrer Milan

69
Léčba kastračně rezistentního karcinomu prostaty enzalutamidem trvající 4 roky

G. Gilles Natchagande, Vinh-Hung Vincent

73
Selhání adjuvantní léčby maligního melanomu – a co dál?

MUDr. Žiaran Miroslav, MUDr. Dvořák Petr, MUDr. Hoffmann Petr, MUDr. Kopecký Jindřich


Aktuality z odborného tisku

78
Aktuality z odborného tisku

MUDr. Halámková Jana, Ph.D.


Upoutávka na knihu

80
Král Z, Adam Z et al. Histiocytární neoplazie a další vybrané velmi vzácné krevní nemoci.

prof. MUDr. Žák Pavel, Ph.D.


Personalia

81
Zemřela Mgr. Jana Drexlerová

Dr. Pecha Václav Mu


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se