Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae (ASCA) a protilátkyproti cytoplazmě neutrofilních leukocytů (ANCA) u dětí amladistvýchs nespecifickými zánětlivými střevními onemocněními


Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies (ASCA) and Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies(ANCA) in Children and Adolescents with Inflammatory Bowel Diseases

Background and aims:
Serological assays are desirable for the diagnosis of inflammatory bowel disease (IBD)in the paediatric age group. The aim of this study was to test the diagnostic accuracy of assays for perinuclearantineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) and anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies (ASCA) in patientswith ulcerative colitis (UC) and Crohn’s disease (CD).Methods: Assessment of pANCA and ASCA was performed using the standardized indirect immunofluorescencetechnique and ELISA, respectively. Serum samples were obtained from 41 patients with CD (15.4 ± 3.4 yearsof age) and from 33 patients with UC (16.0 ± 3.9 years of age).Results: The positive pANCA test alone yielded 82% a sensitivity and 83% specificity for UC. PositiveASCA-IgA and ASCA-IgG yielded 44% sensitivity and 100% specificity for CD. The combination of negativepANCA and positive ASCA-IgA and ASCA-IgG yielded 37% sensitivity and 100% specificity for CD. PositivepANCA and negative ASCA-IgA and ASCA-IgG yielded 61% sensitivity and 95% specificity for UC. One fifth ofall patients was serologically completely negative.Conclusion: ASCA and pANCA assays are highly disease specific for CD and UC, respectively. A combinationof both tests may help clinicians to facilitate their clinical decision when the diagnosis of IBD is initially uncertain.The test can help in diagnosing and categorizing patients with ulcerative colitis and Crohn’s disease.

Key words:
anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies (ASCA), antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA),inflammatory bowel diseases, Crohn’s disease, ulcerative colitis, children and adolescents


Autoři: J. Nevoral 1;  V. Valtrová 1;  R. Kotalová 1;  O. Nyč 2;  J. Bartůňková 3;  P. Tláskal 1
Působiště autorů: I. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha1přednosta doc. MUDr. J. Janda, CSc. Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha2přednostka doc. MUDr. A. Součková, CSc. Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha3přednostka doc. MUDr. J. Bartůňkov
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (5): 291-293.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit diagnostický význam současného stanovení ANCA a ASCA u pacientů s ulcerózní kolitidou(UK) a Crohnovou nemocí (CN) v dětském a adolescentním věku.Metoda a soubor pacientů: pANCA a ASCA byly stanoveny standardními metodami nepřímé imunofluorescencea ELISA. Současně byly vyšetřeny u 41 pacientů s CN ve věku 15,4 ± 3,4 let a u 33 pacientů s UK ve věku 16,0 ± 3,9 let.Výsledky: Stanovení samotné pANCA v souboru autorů prokázalo 82% senzitivitu a 83% specificitu pro UK.Pozitivita ASCA-IgA a ASCA-IgG vykazovala44% senzitivitu a 100% specificitu pro CN. Negativní nález pANCAa pozitivní nález ASCA-IgA a ASCA-IgG vykazoval 37% senzitivitu a 100% specificitu pro CN. Pozitivní nálezpANCA a negativní nález ASCA-IgG a ASCA-IgG vykazoval 61% senzitivitu a 95% specificitu pro UK. U jednépětiny všech pacientů byla sérologická vyšetření zcela negativní.Závěr: StanoveníASCAa pANCAje vysoce specifické vyšetření proCN a UK.Kombinace obou vyšetření můžepomoci v klinickém rozhodování v době, kdy je diagnóza nespecifického zánětlivého střevního onemocnění nejistá.Vyšetření může přispět ke kategorizaci pacientů.

Klíčová slova:
nespecifická zánětlivá střevní onemocnění, ANCA, ASCA, Crohnova nemoc, ulcerózní kolitidau dětí a adolescentů

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se