Vývoj mozku a štítná žláza


Development of the Brain and the Thyroid Gland

Thyroxin and triiodothyronine (T4 and T3) are crucial for the satisfactory morphological and functionaldevelopment of the central nervous system during the intrauterine and postnatal period. Contemporary embryologicalknowledge stratifies the development of cerebral structures into time zones and associations and thus it isknown during which week of gestation a certain section is formed. The association between the availability of T3in the nuclei of neurones and glial cells at the correct time and in the correct amount and implementation of thesequence of development of essential brain structures has been already proved. Mechanisms are also known whichregulate the transport of maternal T4 to the cells of the embryo and foetus and the subsequent sophisticated partplayed by deiodases which regulate very sensitively the local production of T3. The prerequisite of these objectivesis however proper function of the maternal thyroid in particular during the first half of pregnancy. The iodinerequirement during pregnancy is high. After delivery when the development of the CNS proceeds and the childmust ensure his own formation of T4 and T3, the need of a permanent iodine supply persists. The adaptationalpower of the sodium-iodide symporter (NIS) in thyrocytes of lactating women ismore than doubled. Care of properthyroid function is necessary not only in women of fertile age, however, the sequealae of hypothyroxinaemia aremost serious in the latter and are irreparable in the child.

Key words:
stages of CNS development, role of T3, transplacental T4 transport, deiodases, hormonogenesis ofthe foetus, recommendations for practice


Autoři: B. Kalvachová
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha ředitel doc. MUDr. V. Hainer, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (5): 255-257.
Kategorie: Články

Souhrn

Tyroxin a trijodtyronin (T4 a T3) jsou klíčovými působky pro zdárný morfologický i funkční vývoj centrálnínervové soustavy v období nitroděložním a postnatálním. Současné embryologické znalosti stratifikují vývojmozkových struktur do časových pásem a návazností, takže je známo, v kterém týdnu těhotenství se ten který úsekformuje. Souvislost mezi dostupností T3 v jádrech neuronů a buněk glie ve správném čase a ve správném množstvía naplněním sekvence vývoje esenciálních struktur mozku je dnes již jasně prokázána. Jsou také známé mechanismy,kterými je regulován transport mateřského T4 k buňkám embrya a plodu a následná sofistikovaná roledejodáz, usměrňujících velmi citlivě lokální výrobu T3. Tyto cílové roviny však vyžadují, aby správně fungovalaštítná žláza matky, a to především v prvé polovině těhotenství. Poptávka po jodu během těhotenství je vysoká. Ponarození, kdy vývoj CNS pokračuje, ale dítě je odkázáno na vlastní tvorbu T4 i T3, potřeba trvalého přívodu jodupochopitelně trvá. Adaptační výkon natrium - jodidového symportéru (NIS) v tyreocytech kojících matek se vícenež zdvojnásobuje. Péče o správnou funkci štítné žlázy je nutná nejen u žen fertilního věku, nicméně tíže dopaduhypotyroxinémie právě u nich je nejvyšší a pro dítě nenapravitelná.

Klíčová slova:
etapy CNS vývoje, úloha T3, transplacentární transport T4, dejodázy, hormonogeneze plodu,doporučení pro praxi

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se