Časná a hraničně nastupující předčasná puberta s pomalou progresí


Borderline or Early and Slowly Progressing Puberty

The aim of the study was to analyse growth and sexual development of untreated girls with puberty startingbetween 7 - 9 years.At the Endocrine Clinic of 2nd Department of Paediatrics, Faculty Hospital Motol-Prague, 19 girls werefollowed-up. Organic and/or other endocrine aetiology was excluded. Once a year, auxologial parameters, sexualdevelopment (Tanner stages), age at menarche, and menstrual cycle were evaluated.Initial bone age was advanced by 2.2 ± 1.3 yr (range 0 - 5). Nine girls with an initial height prediction (graphicmethod) 163.2 ± 4.6 cm and target height 164.6 ± 5.0 cm have had already achieved their final height 165.8 ± 6 cm(NS). Thirteen girls reached menarche at 11.5 ± 1.0 yr (9.6 - 13.6); i.e. 3.9 ± 1.2 yr (1.6 - 5.6) after the first signs ofpuberty. Menarche was earlier compared with their mothers (13.0 ± 1.1 yr) and with Czech standards (p < 0.05).The menstrual cycle was normal and regular in all girls with a postmenarchal period > 2 yr.Borderline and/or slowly progressing idiopathic early puberty should be considered a variant of normaldevelopment. Sexual development is normal and final height was not compromised. In such cases, therapy is notnecessary.

Key words:
borderline and early puberty, untreated girls, growth, sexual development, final height


Autoři: M. Šnajderová 1;  D. Zemková 1;  M. Zounarová 2;  L. Teslík 3;  V. Lánská 4
Působiště autorů: II. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha1 přednosta doc. MUDr. J. Vavřinec, DrSc. Ambulance pro gynekologii dětí a dospívajících, FP FN Motol, Praha2vedoucí lékař MUDr. P. Tláskal, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha3před
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (5): 278-282.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce bylo zhodnotit růst a pohlavní vývoj neléčených dívek se začátkem puberty mezi 7. - 9. rokem.V endokrinologickéambulanci 2. dětské klinikyFNMotol-Praha bylo sledováno 19 dívek bez organické příčinypředčasné puberty, po vyloučení bloku adrenální steroidogeneze a/nebo jiné endokrinopatie. Růst a pohlavní vývoj(podle Tannera) byl sledován 1krát za rok, hodnocen byl věk menarché a charakter menstruačního cyklu.Kostní věk byl při prvním vyšetření urychlen o 2,2 ± 1,2 roků (rozmezí 0 - 5). Devět dívek s výchozí predikcídospělé výšky (grafickou metodou) 163,2 ± 4,2 cm a předpokládanou výškou podle rodičů 164,6 ± 5,0 cm dosáhlofinální výšku 165,8 ± 6 cm (NS). Ze sledované skupiny mělo menarché 13 dívek ve věku 11,5 ± 1,0 roků (9,6 - 13,6),to je 3,9 ± 1,2 roků (1,6 - 5,6) po prvních příznacích puberty. V porovnání s menarché matek (menarché 13,0 ± 1,1roků) a populací českých dívek byl rozdíl významný (p < 0,05). Pravidelný menstruační cyklus (rozmezí 23 - 28dnů) měly všechny dívky s odstupem > 2 roky po menarché.Hraniční nástup puberty s pomalou progresí bez prokázané organické příčiny je nutno pokládat za variantunormy. Růstová prognóza je dobrá, pohlavní vývoj není narušen. V takových případech není léčba indikovaná.

Klíčová slova:
hraniční a časný nástup puberty, dívky, růst, pohlavní vývoj, finální výška

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se