Bed-side monitorování beta-hydroxybutyrátu při léčbědiabetické ketoacidózy u dětí


Bedside Monitoring of -hydroxybutyrate during Treatment of Diabetic Ketoacidosis in Children

Diabetic ketoacidosis (DKA) is a major cause of mortality of children with diabetes mellitus even in developedcountries (mortality 1 - 2 %). Bedside laboratory estimations contribute to its more sophisticated therapy. Up tonow, bedside monitoring of ketogenesis has been limited to urine dipstick tests based on the nitroprusside reaction(Ketophan, Diaphan). This semiquantitative estimation detects acetoacetate but not beta-hydroxybutyrate (-OHB) which is the predominant ketone body responsible for acidosis. Authors tested 17 patients (7 boys) age 0.1 -17.4 years (median 10.7) during initial treatment of newly diagnosed type 1 diabetes mellitus or during therapy ofDKA which appeared later in the course of diabetes. Forty-three -OHB estimations (using bedside system withelectrochemical sensor - Optium, Abbot/Medisense) were correlated with parallel results of acid-base balance andwith semiquantitative measurement of ketonuria (Diaphan). Levels of -OHB ranged from 0.0 to 5.7 mmol/L(median 0.8). A significant correlation was found between -OHB and pH (r = -0.62, p < 0.0001), base excess (BE;r = -0.66, p < 0.0001) and urine ketones (r = 0.79, p < 0.0001). However, individual scattering of values from regresslines suggests that acid-base balance and urine ketones do not optimally determine the severity ofDKAin individualpatients, due to other interfering factors. Determination of -OHB levels in blood using a bedside system opensnew option for an early detection of DKA if measured at home or for precision of its therapy at hospital.

Key words:
type 1 diabetes mellitus, diabetic ketoacidosis, children, ketogenesis, beta-hydroxybutyrate


Autoři: R. Pazdírková;  V. Rákosníková;  Š. Průhová;  J. Lebl
Působiště autorů: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha přednosta doc. MUDr. J. Lebl, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (5): 274-277.
Kategorie: Články

Souhrn

Diabetická ketoacidóza (DKA) je i ve vyspělých zemích nejčastější příčinou úmrtí dětí v souvislosti s diabetem(mortalita 1 - 2 %). K dokonalejšímu léčení této závažné metabolické poruchy přispívá i přesná bed-side laboratornídiagnostika. Dosavadní bed-side metody stanovení ketogeneze byly omezeny na vyšetření moči pomocítestovacích proužků (Diaphan, Ketophan) na principu nitroprusidové reakce. Tato semikvantitativní metodadetekuje acetoacetát, ale nikoliv beta-hydroxybutyrát (-OHB), který je hlavním metabolitem ketogeneze. Autořivyšetřovali 17 pacientů (7 chlapců) ve věku 0,1 - 17,4 roků (medián 10,7) při iniciální léčbě novémanifestace diabetu1. typu provázenéDKAnebo při léčběDKAvzniklé později v průběhu diabetu. Bylo provedeno celkem 43 vyšetřeníkrevních hladin -OHB bed-side systémem s elektrochemickým senzorem (Optium, Abbott/Medisense). Hladiny-OHB ve vyšetřovaných vzorcích dosahovaly hodnot 0,0 - 5,7 mmol/l (medián 0,8). Byla prokázána vysocevýznamná korelace hladin -OHB s pH (r = -0,62; p < 0,0001), BE (r = -0,66; p < 0,0001) i s ketonurií (r = 0,79; p< 0,0001). Individuální rozptyly hodnot od regresních linií však naznačují, že jak acidobázická rovnováha, takstanovení ketonurie nemusejí v konkrétním případě optimálně detekovat tíži DKA vzhledem k dalším interferujícímfaktorům. Stanovení hladiny -OHB bed-side systémem otevírá nové možnosti pro včasnou detekci počínajícíDKA v domácím prostředí a pro optimalizaci její terapie při hospitalizaci.

Klíčová slova:
diabetes mellitus 1. typu, diabetická ketoacidóza, děti, ketogeneze, beta-hydroxybutyrát

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
nový kurz
Autoři:

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se