Význam neonatálního TSH


Neonatal TSH Importance

Thyroid hormones (TH) are essential for normal brain development and growth during prenatal and also theearly postnatal critical period. The saturation level of receptors of brain cells by TSH is the most valuable indicator,which allows a prediction of possible impairment of mental development for this reason. At the population level,especially in connection with endemic iodine deficiency (ID), it is possible to follow up neonatal TSH in massscreening for congenital hypothyroidism (SCH). Neonatal TSH is the most important factor for monitoring theiodine supply in this age group. In the Czech Republic (CR) the first assessment of iodine supply in the neonatepopulation was performed in an epidemiological study in 3 regions (1993 - 1995). Iodurias, thyroid volumes andTH in 5-day-old newborns and their mothers were estimated (9). The results confirmed mild to moderate ID. Inthe control study, after 3 years of preventive measures, normalization of the iodine supply in newborns in thefollowed up regions was found (10). Since 1996 the iodine supply in the Czech newborn population is monitoredbyTSHvalues obtained fromSCH. Although IDin the 6 - 65 year-old Czech population has been already eliminated,in the highest risk population group a mild ID still persists. TSH (5 - 20 mIU/l), higher than in 3%of newborns isannually recorded with longlasting regional differences. It is necessary to normalize the iodine supply also in thispopulation group as soon as possible with the help and permanent care of health specialists, who are involved infollowing up pregnant and lactating mothers.

Key words:
maternal hypothyroxinaemia, disturbances of mental development of children, screening ofcongenital hypothyroidism, neonatal TSH monitoring for iodine supply


Autoři: O. Hníková
Působiště autorů: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha přednosta doc. MUDr. J. Lebl, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (5): 252-254.
Kategorie: Články

Souhrn

Hormony štítné žlázy (TH) jsou nepostradatelné pro normální vývoj a růst mozku během celého obdobíprenatálního a raného postnatálního. Pro posuzování dostatečnosti saturačních hladin TH pro receptory mozkovýchbuněk u novorozenců je nejcennější hodnota neonatálního tyroideu stimulujícího hormonu (TSH). Napopulační úrovni, zejména vzhledem k výskytu endemického jodového deficitu, je možno sledovat hodnotyneonatálního TSH v rámci programu plošného screeningu pro kongenitální hypotyreózu (SKH). Neonatální TSHje nejvýznamnějším faktorempro monitorování jodové dodávky v této populační skupině. V České republice (ČR)bylo jodové zásobení novorozenecké populace poprvé šetřeno během epidemiologické studie ze 3 oblastí (leta 1993- 1995). Vyšetřovány byly jodurie, objemy štítné žlázy a TH u 5denních novorozenců a jejich matek. Výsledkypotvrdily mírný až střední jodový deficit s regionálními rozdíly (9). Kontrolní studie po nápravných opatřeníchkonstatovala normalizaci ve sledovaných oblastech (10). Od roku 1996 je jodová dodávka naší novorozenecképopulace monitorována hodnotami TSH v rámci SKH. I když je původní mírný jodový deficit u starší populacet.č. už překonán, u nejrizikovější populační skupiny vzhledem k následkům, přetrvává stále mírný jodový deficit.Anuální hodnota neonatálního TSH (5,0 - 20,0mIU/l) je u více než 3%novorozenců, s dlouhodobými regionálnímirozdíly. Je tedy třeba rychlé řešení a neustávající dohled s účinnou pomocí zdravotnických složek, které zajišťujípéči o těhotné a kojící maminky.

Klíčová slova:
mateřská hypotyroxinémie, poruchy mentálního vývoje dětí, screening kongenitální hypotyreózy,monitorování jodové dodávky neonatálním TSH

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se