Léčba chronického selhání ledvin u novorozenců, kojenců a batolat


Treatment of Chronic Renal Failure in Neonates, Infants and Toddlers

For many paediatric nephrologists, the management of infant with end stage renal disease (ESRD) continuesto present not only complicated technical aspects, but very often also an ethical dilemma. When severe neurologicalor visceral disorders are associated with ESRD, the question of withholding or withdrawing renal replacementtherapy (RRT) may be raised early after the delivery. Then, each case has to be considered individually. Optionsfor treatment are palliative, supportive care, or active dialysis and intensive policy of feeding to ensure maximumgrowth to enable early transplantation. Overnight cycling peritoneal dialysis is the preferred option in younginfants and toddlers. The management can be successful only, if there is full cooperation between the experiencedand competent team of paediatric nephrologists and other experts and compliance of the patient’s family.

Key words:
end stage renal failure, infants, toddlers, renal replacement therapy, peritoneal dialysis


Autoři: K. Bláhová;  E. Šimková;  J. Janda
Působiště autorů: I. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha přednosta doc. MUDr. J. Janda, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (5): 294-298.
Kategorie: Články

Souhrn

Léčba chronického selhání ledvin (ESRD) u novorozenců, kojenců a batolat představuje pro dětské nefrologynejen odborné problémy technického rázu, ale často i etické dilema. Především je tomu tak v případech těžšíhoneurologického postižení pacienta, či při současném postižení dalších orgánových systémů, kdy je zahájení takovéléčby skutečně diskutabilní. Každý případ musí být posuzován individuálně, je třeba rozhodnout buď jeno paliativní a podpůrné léčbě, nebo o zahájení léčby dialýzou. Aktivní přístup je pak spojen s řadou dalšíchterapeutických opatření, nutných k zajištění optimálního vývoje a růstu před plánovanou transplantací. U kojencůa batolat je až na výjimky metodou aktivní léčby peritoneální dialýza. Předpokladem úspěšně probíhající dialýzy,která má dovést dítě k transplantaci, je nejen plné nasazení kompetentního zdravotnického týmu, ale i dobráspolupráce rodiny pacienta. Před event. zahájením aktivní léčby musí být rodičům podrobně vysvětleno, jaké jsoucíle léčby, co čeká pacienta v nemocnici a co během domácí léčby, rozebrat je třeba i všechna možná rizika léčbya stresové situace, se kterými se bude rodina setkávat i při úspěšném průběhu léčby.

Klíčová slova:
chronické selhání ledvin, novorozenci, kojenci, náhrada funkce ledvin, peritoneální dialýza,vlastní zkušenosti motolského centra, etické aspekty léčby

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se