Informační zdroje pro pediatrickou praxi vycházející z principůEvidence-based medicine


Resources of Information for Paediatric Practice Based on Principles of Evidence-based Medicine

The author describes the methodology of work with information resources in the health care services called„Evidence-based medicine“ (EBM). EBM facilitates orientation in the professional press, makes possible rationalclinical decisions based on critical evaluation of health information with different levels of evidence. The use ofresources which were developed using principles of EBM should enable paediatricians to use rationally the resultsof clinical research in practice and thus make patient care more effective.

Key words:
evidence-based medicine, clinical decisions in paediatrics, evaluation of information resources,quality of information, internet


Autoři: A. Janda
Působiště autorů: Ústav lékařské informatiky 2. LF UK, Praha vedoucí doc. MUDr. P. Kasal, CSc. I. dětská klinika 2. LF UK a FN Motol, Prahapřednosta doc. MUDr. J. Janda, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (5): 329-337.
Kategorie: Články

Souhrn

Autor se zabývá popisemmetodologie práce s informačními zdroji ve zdravotnictví „Evidence-based medicine“(EBM) - česky „Lékařství založené na faktech“. EBM usnadňuje lékaři orientaci v odborné literatuře, umožňujeracionální klinické rozhodování na základě kritického hodnocení zdravotnických informací s různou silou důkazu.Používání zdrojů, které vznikly s použitím principů EBM, by mělo pediatrům umožnit racionálně využívatvýsledky klinického výzkumu v praxi a tím zefektivnit péči o pacienty.

Klíčová slova:
evidence-based medicine, lékařství založené na faktech, klinické rozhodování v pediatrii, hodnoceníinformačních zdrojů, kvalita informace, internet

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se