Systém péče o mladistvé problémové uživatele droga závislé jedince v České republice


System of the Care of Young Problem Drug Users and Dependent Individuals in the Czech Republic

The author deals with possibilities of differentiated care of problem drug users and dependent individuals,especially the adolescent youth. A particular attention is devoted to characterization of individual stages in theprocess of evolution of the drug problem in young clients. It appears that when the clients (patients) are placedinto a suitable therapeutic programme, it proved to be useful to provide what they consider useful for themselves.In connection with changing situation in the different stages of evolving drug career - beginning with experimentingthrough a recreation drug use, the problem use up to drug dependence. The assisting/helping worker cannot decidethe therapy for the client, but can contribute to finding acceptable aims of the common work by giving attentionto his situation and taking into account his real condition and possibilities. In the system of care of the young clientsit is necessary to select such services, which are integrated, effective, serving to unequivocally defined goal andcorresponding to the needs of the care users.

Key words:
the problem drug user, individual dependent on addicting substances, drug career, motivation forintervention (client’s order), helping worker, therapeutic programme, system of therapeutic care


Autoři: M. Votavová 1,2
Působiště autorů: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, katedra pedagogiky, Praha1 vedoucí doc. PhDr. R. Váňová, CSc. Středisko pro mládež, oddělení CESTA, Praha2 vedoucí MUDr. I. Platz
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (11): 681-688.
Kategorie: Články

Souhrn

Autorka se v článku zabývá možnostmi diferencované péče o problémové uživatele drog a závislé jedince,zejména z řad dospívající mládeže. Zvláštní pozornost věnuje charakteristice jednotlivých stadií procesu rozvojedrogového problému u mladistvých klientů. Zdá se, že při zařazování klienta (pacienta) do vhodného léčebnéhoprogramu se osvědčuje poskytovat mu především to, co sám považuje pro sebe za užitečné. V souladu s tím, jak semění jeho situace v různých etapách rozvíjející se drogové kariéry - experimentováním počínaje, přes rekreačníužívání drog, problémové užívání až po závislost. Pomáhající pracovník nemůže o léčbě rozhodnout za klienta, alerespektováním jeho situace a s ohledem na jeho reálný stav a možnosti může přispět k nalezení přijatelných cílůspolečné práce.Vsystému péče o mladistvé klienty je nezbytné volit takové služby, které jsou integrované, efektivní,slouží jednoznačně definovanému cíli a odpovídají potřebám uživatelů péče.

Klíčová slova:
problémový uživatel drog, jedinec závislý na návykových látkách, drogová kariéra, motivacek intervenci (klientova objednávka), pomáhající pracovník, léčebný program, systém léčebné péče

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se