Rychlý vznik závislosti u pacienta s poruchou přizpůsobenía poruchami chování


Rapid Genesis of Dependence of Patient with Disturbances of Adaptation and Behaviour

The patient was for the first time hospitalised at the adolescent department of the Psychiatric clinic when hewas 14 years and 3 months old. The diagnosis was a disturbance of adaptation, anxious and depressive syndromeand behavioural disturbances. In the family history, recurrent depressions have occurred (mother and hermother).During the hospitalisation, the patient was cooperating, active in psychotherapeutic groups. Due to thesub-depressive changes of mind and psychic tension, the patient was treated by antidepressants and was cured incooperation with the civil servant of the local department for the care of children.During one year after the hospitalisation, the patient did not have any behavioural problems. Thirteen monthsafter the end of hospitalisation, the patient admitted three weeks of narcotic abuse accompanied with the pilferage.After one week of intravenous abuse of heroin, the patient described quick changes of his state of mind, anxiety,and uncontrollable longing after narcotic during two days abstinence.It is an open question, whether the quick start of the narcotics abuse was caused and affected by the situationand relations in the family, genetic disposition, and preceding psychiatric disorders, or if it was a part ofpsychopathology of the socialised behavioural disturbance.

Key words:
disturbance of adaptation, behavioural disturbances, antidepressants, drug abuse


Autoři: P. Hellerová;  P. Uhlíková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Denní stacionář pro adolescenty, Praha přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (11): 689-690.
Kategorie: Články

Souhrn

Pacient byl poprvé hospitalizován na dorostovém oddělení Psychiatrické kliniky ve věku 14 let a 3 měsíce proporuchu přizpůsobení s anxiózně depresivními projevy a poruchy chování. V rodinné anamnéze se opakovaněvyskytla depresivní porucha (matka a babička z matčiny strany).Během hospitalizace byl pacient spolupracující, aktivní při psychoterapeutických skupinách. Vzhledem k subdepresivnímvýkyvům nálady a psychomotorické tenzi byl medikován antidepresivy a situace byla řešena vespolupráci s kurátorkou odboru péče o dítě v místě bydliště.Pacient byl po ukončení hospitalizace rok téměř bez výchovných problémů. Třináct měsíců po dimisi pacientpřiznal asi 3 týdny trvající úzus různých návykových látek. Po týdnu intravenózní aplikace heroinu popisoval přidvoudenní abstinenci rychlé kolísání nálady, únavu, poruchu koncentrace, úzkost, neklid, neovladatelnou touhupo droze.Zůstává pouze otázkou diskuse, jakou měrou a zda vůbec ovlivnily rychlý vznik závislosti dysfunkční rodinnévztahy, dědičné dispozice či předcházející psychiatrická onemocnění, nebo zda je vznik závislosti součástí psychopatologiesocializovaných poruch chování.

Klíčová slova:
porucha přizpůsobení, poruchy chování, antidepresiva, závislost

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se