Diferenciální diagnostika školního neprospívání u patnáctiletédívky. Abúzus drog jako možná příčina školního selháváníu mladších pacientů


Differential Diagnosis of Bed School Standing in Fifteen Years Old Girl

The case of the fifteen years old girl demonstrates the typical misdiagnosis of the fast deteriorating school resultsin elementary school children.In history of this patient, a dysfunctional family has been described. There has not been described any seriousdisease in the family history. The patient was born from the first physiological gravidity; she has never beenseriously ill. She had behavioural problems since her attendance into kindergarten. In the 2nd class of elementaryschool, she started education at a special class for dyslectic children.During admission, the patient was unwilling to communicate; she was in full consciousness, slightly suppressed,highly dysphoric. She did not have any problem regarding receptivity and intellectual ability. She confessed to theabuse of many addictive substances. She has regularly used marihuana and alcohol from age 12, opioids, LSD andstimulant drugs from age 14, and heroin in daily dose of 0.2 g during the last two months.Her minimum opinion about the invalid condition and her uncritical relationship to the own behaviour wereunalterable. As the Department of adolescent psychiatry has other therapeutic intention, she was transferred tothe special department for the treatment of drug dependence with the diagnoses of dissocialised behaviouraldisorder (F 91.1) and drug dependence (F 19.1).

Key words:
school phobia, behavioural disorder, drug abuse, drug dependence


Autoři: P. Hellerová;  P. Uhlíková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Denní stacionář pro adolescenty, Praha přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (11): 695-696.
Kategorie: Články

Souhrn

Případ patnáctileté dívky s tříletou anamnézou abúzu návykových látek je ukázkou malého povědomí laikůi odborných pracovníků o drogové problematice školních dětí. Přes nepochybné známky dlouhodobého užívánínávykových látek ani rodina pacientky, ani pedagogové, psychologové a lékaři, kteří dívku sledovali pro specificképoruchy učení, nevyslovili podezření na drogovou závislost. Nekritický a hyperprotektivní přístup matky pacientky,která i v době hospitalizace omlouvala a tolerovala její chování, ovlivnil negativní postoj pacientky k dalšídoporučené léčbě.

Klíčová slova:
školní fobie, poruchy chování, návykové látky, škodlivé užívání, závislost

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 11
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se