Nemocnost dětí předškolního věku


Morbidity Rate of Children in Preschool Age

The study observed the morbidity of children in preschool age (1996 - 1997) included in the project ELSPAC(European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) held by WHO in several European countries.The set consists of children born within 1991 and 1992 who had their permanent habitation in districts Brnoand Znojmo. The study observed their morbidity rate from three to five years of age, the most frequent diagnosesof acute diseases, the range of used antibiotics, frequently occuring chronical diseases and the morbidity rate inrelationship with the age, sex and habitation.Higher occurence of some diseases in children within the given period (for example respiratory diseases, allergicreactions, children infectious diseases, developmental speech disorders etc.) was found in Brno when compared toZnojmo district as well as the difference in morbidity rate of boys and girls. The higher occurence of speechdisorders and injuries was found in boys of given age, while higher occurrence of urinary infections was found ingirls. The number of curative visits increased together with the age (especially in case of respiratory diseases anddiarrhoea). The hospitalisation took place themost often in case of children in suckling age, five years old childrenhave followed. The injury rate of children showed sharp linear growth till the age of three, after this age its levelremained the same. Due to treatment, the number of some chronical diseases at the age of five (eczema, strabismus,hypertrophy of tonsils) has decreased.

Key words:
child, morbidity, preschool age, ELSPAC


Autoři: J. Balharová;  Z. Bartošíková
Působiště autorů: Oddělení preventivní a sociální pediatrie, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU, Brno vedoucí oddělení MUDr. L. Kukla, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (11): 710-715.
Kategorie: Články

Souhrn

Studie sledovala nemocnost dětí předškolního věku (1996 - 1997) zahrnutých do projektu ELSPAC.Soubor tvoří děti narozené v letech 1991 a 1992 s trvalým bydlištěm v Brně a okrese Znojmo. Byla sledovánajejich nemocnost ve věku 3 - 5 let, nejčastější diagnózy akutních onemocnění, rozsah používaných antibiotik, častose vyskytující chronické nemoci, četnost onemocnění v závislosti na věku, pohlaví a místě bydliště.Větší výskyt některých onemocnění dětí za uvedené období (např. respirační onemocnění, alergické projevy,dětské infekční nemoci, vývojové vady řeči atd.) byl zjištěn ve městě Brně než v okrese Znojmo, stejně tak seprokázal rozdíl v nemocnosti chlapců a dívek. U chlapců se v tomto věku vyskytovaly častěji vady řeči a úrazy,u dívek infekce močových cest. S věkem stoupal počet kurativních návštěv (zejména u respiračních a průjmovýchonemocnění). Nejčastěji byli hospitalizováni kojenci, poté děti pětileté. Úrazovost dětí prudce lineárně rostla do třílet věku, pak její úroveň zůstává stejná. V důsledku léčby klesl v 5 letech věku počet některých chronickýchonemocnění (ekzém, strabismus, adenoidní vegetace).

Klíčová slova:
dítě, nemocnost, předškolní věk, ELSPAC

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 11
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se